2013

Krystyna Głuszek - dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Podgórze

OM_2013_Gluszek_K.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-04-26 10:24:39.
Małgorzta Jabłońska - dyrektor Zespołu Szkół
w Goździe

OM_2013_Jablonska_M.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-04-26 10:26:06.
Adam Jabłoński - Wójt Gminy Gózd

OM_2013_Jablonski_A.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-04-26 10:26:46.
Robert Wierzbicki - dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Małęczynie

OM_2013_Wierzbicki_R.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-04-26 10:27:26.
Waldemar Żaczek - radny Gminy Gózd

OM_2013_Zaczek_W.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-04-26 10:27:59.
Joanna Tkaczyk - sekretarz Gminy Gózd
 OM_2013_Tkaczyk.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-04-30 10:03:19 | Data modyfikacji: 2018-04-30 10:13:52.
Bogusława Kościelniak - skarbnik Gminy Gózd
 OM_2013_Koscielniak.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-04-30 10:04:58 | Data modyfikacji: 2018-04-30 10:05:53.
Adam Siczek - kierownik Referatu Budownictwa,
Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
 OM_2013_Siczek_A.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-04-30 10:07:27.
Józef Drab - dyrektor Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Goździe
 OM_2013_Drab.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-04-30 10:09:04.
Lech Zahorski - kierownik Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Goździe
 OM_2013_Zahorski.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-04-30 10:10:53.
Elżbieta Krawczyk - kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Goździe
 OM_2013_Krawczyk.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-04-30 10:12:43.
Mariola Baran-Bębeńca - dyrektor Publicznej
Szkoły Podstawowej w Kłonówku-Kolonii
 OM_2013_Baran_Bebenca.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-04-30 10:15:45.
Sławomir Czyż - dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Klwatce Królewskiej
 OM_2013_Czyz.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-04-30 10:17:51.
Dorota Rogala - dyrektor Zespołu Szkół w
Kuczkach-Kolonii

OM_2013_Rogala_D.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-04-30 10:21:39.
Elżbieta Siczek - p.o. dyrektora Gminnej
Biblioteki Publicznej w Goździe

OM_2013_Siczek.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-04-30 10:22:55.
Bożena Skiba - starszy pracownik socjalny
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe

OM_2013_Skiba.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-04-30 10:34:29.
Data wprowadzenia: 2018-04-30 10:34:29
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska