2012

Krystyna Głuszek - dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Podgórze
 OM_2012_Gluszek.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-04-26 09:36:31 | Data modyfikacji: 2018-04-26 10:19:02.
Małgorzata Jabłońska - dyrektor Zespołu
Szkół w Goździe

OM_2012_Jablonska_M.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-04-26 09:40:11.
Adam Jaboński - Wójt Gminy Gózd

OM_2012_Jablonski_A.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-04-26 09:41:50.
Małgorzata Pytel - dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Kuczkach-Kolonii

OM_2012_Pytel_M.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-04-26 09:43:11.
Robert Wierzbicki - dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Małęczynie

OM_2012_Wierzbicki_R.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-04-26 09:45:36.
Data wprowadzenia: 2018-04-26 09:45:36
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska