2018

Paweł Dziewit - Wójt Gminy Gózd
 OM_2018_Pawel_Dziewit.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-07-23 15:07:19.
Joanna Tkaczyk - Sekretarz Gminy Gózd
 OM_2018_Joanna_Tkaczyk.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-07-23 15:05:21.
Bogusława Kościelniak - Skarbnik Gminy Gózd
 OM_2018_Boguslawa_ Koscielniak.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-07-23 15:02:07.
Adam Siczek - Kierownik Referatu Budownictwa,
Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
 OM_2018_Adam_Siczek.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-07-23 15:00:56.
Grażyna Drózd - Kierownik Referatu Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego

OM_2018_Grazyna_Drozd.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-07-23 14:59:58.

Zobacz:
 2019 .  2018 .  2017 .  2016 .  2015 .  2014 . 
Data wprowadzenia: 2018-07-23 14:59:58
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska