Józef Drab - Dyrektor Zespołu
Ekonomiczno-Administarcyjnego Szkół w Goździe
 OM_2018_Jozef_Drab.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-07-23 15:09:21.
Dorota Maria Rogala - Dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Kuczkach-Kolonii
 OM_2018_Dorota_Rogala.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-07-23 15:11:06 | Data modyfikacji: 2018-07-23 15:11:41.
Mariola Baran-Bębeńca - Dyrektor Publicznej
Szkoły Podstawowej w Kłonówku-Kolonii

OM_2018_Mariola_Bebenca.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-07-23 15:15:41.
Sławomir Marek Czyż - Dyrektor Zespołu Szkół
w Goździe

OM_2018_Slawomir_Czyz.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-07-23 15:17:30.
Agnieszka Kwiecień - Dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Podgórze
 OM_2018_Agnieszka_Kwiecien.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-07-23 15:18:48 | Data modyfikacji: 2018-07-23 15:19:54.
Jolanta Zieba - Dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Małęczynie

OM_2018_Jolanta_Zieba.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-07-23 15:21:26.
Dorota Adamska - Dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Klwatce Królewskiej

OM_2018_Dorota_ Adamska.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-07-23 15:22:20.
Lech Zahorski - Kierownik Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Goździe

OM_2018_Lech_Zahorski.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-07-23 15:25:01.
Elżbieta Halina Krawczyk - Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe

OM_2018_Elzbieta_Krawczyk.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-07-23 15:25:54.
Elżbieta Siczek - Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Goździe

OM_2018_Elzbieta_Siczek.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-07-23 15:26:59.
Bożena Skiba - starszy pracownik socjalny GOPS w
Goździe

OM_2018_Bozena_Skiba.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-07-23 15:27:50.
Anna Marczykowska - podinspektor w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Goździe

OM_2018_Anna_ Marczykowska.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-07-23 15:29:12.

Zobacz:
 2023 .  2022 .  2021 .  2020 .  2019 .  2018 . 
Data wprowadzenia: 2018-07-23 15:29:12
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska