2017

Paweł Dziewit - Wójt Gminy Gózd
 om_2017_p_dziewit.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-05 16:13:40 | Data modyfikacji: 2017-06-20 12:26:55.
Joanna Tkaczyk - Sekretarz Gminy Gózd
 om_2017_tkaczyk.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-05 16:14:48.
Bogusława Kościelniak - Skarbnik Gminy Gózd
 om_2017_koscielniak_.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-05 16:16:03.
Adam Siczek - Kierownik Referatu Budownictwa,
Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
 om_2017_siczek_adam.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-05 16:18:29.
Grażyna Drózd - Kierownik Referatu Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego
 om_2017_drozd.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-05 16:19:50.

Zobacz:
 2020 .  2019 .  2018 .  2017 .  2016 .  2015 .  2014 . 
Data wprowadzenia: 2017-06-05 16:19:50
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska