Józef Drab - Dyrektor Zespołu
Ekonomiczno-Administarcyjnego Szkół w Goździe
 om_2017_drab.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-05 15:46:29.
Dorota Maria Rogala - Dyrektor Zespołu Szkół w
Kuczkach Kolonii
 om_2017_d_rogala.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-05 15:49:55.
Mariola Baran-Bębeńca - Dyrektor Publicznej
Szkoły Podstawowej w Kłonówku
 om_2017_baran_bebenca.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-05 15:51:02.
Sławomir Marek Czyż - Dyrektor Zespołu Szkół
w Goździe
 om_2017_czyz.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-05 15:52:31.
Agnieszka Kwiecień - Dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Podgórze
 om_2017_kwiecien.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-05 15:54:53.
Jolanta Zieba - Dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Małęczynie
 om_2017_zieba.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-05 15:56:27.
Dorota Adamska - Dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Klwatce Królewskiej
 om_2017_adamska.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-05 15:58:10.
Lech Zahorski - Kierownik Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Goździe
 om_2017_zahorski.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-05 15:59:03.
Elżbieta Halina Krawczyk - Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe
 om_2017_krawczyk.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-05 16:00:43.
Elżbieta Siczek - Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Goździe
 om_2017_siczek.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-05 16:01:50.
Bożena Skiba - starszy pracownik socjalny GOPS w
Goździe
 om_2017_skiba.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-05 16:02:46.
Anna Marczykowska - podinspektor w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Goździe
 om_2017_marczykowska.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-05 16:03:46.

Zobacz:
 2022 .  2021 .  2020 .  2019 .  2018 .  2017 .  2016 .  2015 . 
Data wprowadzenia: 2017-06-05 16:03:46
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska