2016

Paweł Dziewit - Wójt Gminy Gózd
 om_2016_dziewit.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-09-14 13:20:21.
Joanna Tkaczyk - Sekretarz Gminy Gózd
 om_2016_tkaczyk.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-09-14 13:21:31.
Bogusława Kościelniak - Skarbnik Gminy Gózd
 om_2016_koscielniak.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-09-14 13:22:31.
Adam Siczek - Kierownik Referatu Budownictwa,
Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
 om_2016_siczek_adam.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-09-14 14:26:19.
Grażyna Drózd - Kierownik Referatu Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego
 om_2016_drozd.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-09-14 14:27:19.

Zobacz:
 2020 .  2019 .  2018 .  2017 .  2016 .  2015 .  2014 . 
Data wprowadzenia: 2016-09-14 14:27:19
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska