Józef Drab - Dyrektor Zespołu
Ekonomiczno-Administarcyjnego Szkół w Goździe
 om_2016_drab.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-09-14 13:23:53.
Dorota Maria Rogala - Dyrektor Zespołu Szkół w
Kuczkach Kolonii
 om_2016_rogala.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-09-14 13:25:53.
Mariola Baran-Bębeńca - Dyrektor Publicznej
Szkoły Podstawowej w Kłonówku
 om_2016_baran_bebenca.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-09-14 13:26:55.
Sławomir Marek Czyż - Dyrektor Publicznej
Szkoły Podstawowej w Klwatce Królewskiej
 om_2016_czyz.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-09-14 13:28:46.
Lech Zahorski - Kierownik Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Goździe
 om_2016_zahorski.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-09-14 13:30:13.
Elżbieta Halina Krawczyk - Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe
 om_2016_krawczyk.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-09-14 14:28:34.
Elżbieta Siczek - p.o. dyrektora Gminnej
Biblioteki Publicznej w Goździe
 om_2016_siczek_elzbieta.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-09-14 14:29:33.
Bożena Skiba - starszy pracownik socjalny GOPS w
Goździe

om_2016_skiba_bozena.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-09-14 14:32:44.
Anna Marczykowska - podinspektor w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Goździe
 om_2016_marczykowska_anna.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2016-09-14 14:34:19.

Zobacz:
 2022 .  2021 .  2020 .  2019 .  2018 .  2017 .  2016 .  2015 . 
Data wprowadzenia: 2016-09-14 14:34:19
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska