Józef Drab - Dyrektor Zespołu
Ekonomiczno-Administarcyjnego Szkół w Goździe
 om_2014_drab_jozef.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-10-17 13:02:27.
Dorota Maria Rogala - Dyrektor Zespołu Szkół w
Kuczkach Kolonii
 om_2014_rogala_dorota.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-10-17 13:07:50.
Mariola Baran-Bębeńca - Dyrektor Publicznej
Szkoły Podstawowej w Kłonówku
 om_2014_baran_bebenca_mariola.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-10-17 13:09:35.
Sławomir Marek Czyż - Dyrektor Publicznej
Szkoły Podstawowej w Klwatce Królewskiej
 om_2014_czyz_slawomir.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-10-17 13:12:36.
Lech Zahorski - Kierownik Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Goździe
 om_2014_zahorski_lech.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-10-17 13:13:59.
Elżbieta Halina Krawczyk - Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe
 om_2014_krawczyk_elzbieta.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-10-17 13:15:31.
Elżbieta Siczek - p.o. dyrektora Gminnej
Biblioteki Publicznej w Goździe

om_2014_siczek_elzbieta_p.o.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-10-17 13:18:50.
Bożena Skiba - starszy pracownik socjalny GOPS w
Goździe
 om_2014_skiba_bozena.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-10-17 13:20:58.

Zobacz:
 2020 .  2019 .  2018 .  2017 .  2016 .  2015 .  2014 . 
Data wprowadzenia: 2014-10-17 13:20:58
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska