Zarządzenie Nr 57/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 grudnia 2013 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: "Rozbudowa budynku Remizy Strażackiej z
przystosowaniem pomieszczeń na Świetlicę
wiejską wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem
terenu w miejscowości Kiedrzyn, gmina Gózd"
 Zarzadzenie_Nr_57_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-12-13 10:32:01.
Zarządzenie Nr 56/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
10 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do
brakowania i zniszczenia dokumentacji
niearchiwalnej w archiwum zakładowym Urzędu
Gminy w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_56_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-12-12 08:45:20.
Zarządzenie Nr 53/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
29 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarzadzenie_Nr_53_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-12-02 09:21:40.
Zarządzenie Nr 51/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
15 listopada 2013 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Zimowe utrzymanie
dróg gminnych na terenie gminy Gózd w sezonie
zimowym 2013/2014 oraz usługi koparko-
ładowarką
 Zarzadzenie_Nr_51_2013r.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-11-26 14:02:28.
Zarządzenie Nr 52/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
21 listopada 2013 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Dostawę energii
elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego,
budynków i innych obiektów zarządzanych przez
Zamawiającego"
 Zarzadzenie_Nr_52_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-11-22 10:40:20 | Data modyfikacji: 2013-11-22 10:41:55.
Zarządzenie Nr 50/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
13 listopada 2013 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej z
przyłączami w miejscowości Klwatka"
 Zarzadzenie_Nr_50_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-11-15 14:09:25.
Zarządzenie Nr 47/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
04 października 2013 r. w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej i przyjęcia Regulaminu
uczestnictwa w projekcie pn.: "INTERNET w gminie
Gózd - sz@nsą na lepsze jutro..." realizowanego
przez gminę Gózd
 Zarzadzenie_Nr_47_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-10-04 14:29:09.
Zarządzenie Nr 46/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
25 września 2013 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko
INFORMATYK projektu pn.: "INTERNET w gminie Gózd
- sz@nsą na lepsze jutro..." w Urzędzie Gminy w
Goździe
 Zarzadzenie_Nr_46_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-09-26 08:35:33.
Zarządzenie Nr 45/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
06 września 2013 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Rozbudowa budynku
Remizy Strażackiej z przystosowaniem na
Świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem i
zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kiedrzyn
gm. Gózd
 Zarzadzenie_Nr_45_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-09-06 13:32:58.
Zarządzenie Nr 44/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
04 września 2013 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Małęczyn, ul. Bankowa oraz remont dróg gminnych
w miejscowości Grzmucin
 Zarzadzenie_Nr_44_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-09-06 13:21:16.
Zarządzenie Nr 43/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
29 sierpnia 2013r. w sprawie odbioru końcowego
zadań: 1. Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Klwatka, gmina Gózd. 2. Przebudowa
drogi gminnej w miejscowości Klwatka, gmina Gózd
- odcinek o długości 200 mb.
 Zarzadzenie_Nr_43_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-09-02 15:44:38.
Zarządzenie Nr 42/2013 Wójta Gminy w Goździe z
dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego.
 Zarzadzenie_Nr_42_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-09-02 15:40:43.
Zarządzenie Nr 41/2013 Wójta Gminy w Goździe z
dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego.
 Zarzadzenie_Nr_41_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-09-02 15:38:36.
Zarządzenie Nr 40/2013 Wójta Gminy w Goździe z
dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego.
 Zarzadzenie_Nr_40_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-09-02 15:35:17.
Zarządzenie Nr 39/2013 Wójta Gminy w Goździe z
dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego.
 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-09-02 15:29:06.
Zarządzenie Nr 38/2013 Wójta Gminy w Goździe z
dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego.
 Zarzadzenie_Nr_38_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-09-02 15:27:10.
Zarządzenie Nr 36/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
01 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji
do przeprowadzenia kontroli przestrzegania i
stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
 Zarzadzenie_Nr_36_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-08-02 16:17:59.
Zarządzenie Nr 33/A/2013 Wójta Gminy Gózd z
dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia
terminu przerwy w pracy przedszkola i oddziałów
przedszkolnych
 Zarzadzenie_Nr_33_A_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-07-30 12:56:50.
Zarządzenie Nr 35/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
24 lipca 2013 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Wykonanie trzech
placów zabaw dla dzieci na terenie gminy Gózd, w
tym : Zadanie I - KĄCIK MALUCHA - utworzenie
placu zabaw dla dzieci w miejscowości Kłonów,
gm. Gózd; Zadanie II - RADOSNA KRAINA -
utowrzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości
Grzmucin, gm. Gózd: Zadanie III - WSPÓLNE
MIEJSCE ZABAW - utworzenie placu zabaw dla dzieci
w miejscowości Kiedrzyn, gm. Gózd
 Zarzadzenie_Nr_35_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-07-24 11:09:46.
Zarządzenie Nr 34/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
23 lipca 2013 r. w sprawie akceptacji Planu
Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w
Goździe

Zarzadzenie_Nr_34_2013.pdf

zal1_Plan_Ochrony_Informacji_Niejawnych.pdf

Zestawienie_zalacznikow_do_PLANU.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-07-23 15:26:29.
Zarządzenie Nr 4/2B/2013 Wójta Gminy Gózd z
dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedłożenia
Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012
rok wraz z załącznikami i informacją o stanie
mienia komunalnego
 Zarzadzenie_Nr_4_2B_2013_rok.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-07-17 12:07:55.
Zarządzenie Nr 33/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
21 czerwca 2013 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na "Odbiór odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy
Gózd"
 Zarzadzenie_Nr_33_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-06-21 12:22:48.
Zarządzenie Nr 32/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
06 czerwca 2013 r. w sprawie zorganizowania
gminnego ćwiczenia obronnego w ramach ćwiczenia
powiatowego pk. "RADOMKA 2013"
 Zarzadzenie_Nr_32_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-06-07 10:47:09.
Zarządzenie Nr 31/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
15 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej dotyczy: postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na "Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Gózd"
 Zarzadzenie_Nr_31_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-05-15 12:24:32.
Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany w składzie
Zespołu Interdyscyplinarnego w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_30_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-04-25 13:52:18.
Zarządzenie Nr 29/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
24 kwietnia 2013 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: "KRAINA ZABAW - utworzenie placu zabaw
dla dzieci w miejscowości Drożanki, gmina Gózd"
 Zarzadzenie_Nr_29_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-04-25 10:19:25.
Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 kwietnia 2013 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Małęczyn, ul. Bankowa
oraz dróg gminnych w miejscowości Grzmucin
 Zarzadzenie_Nr_28_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-04-18 08:58:37.
Zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
15 kwietnia 2013 r. w sprawie zakończenia sezonu
grzewczego
 Zarzadzenie_Nr_27_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-04-15 14:13:06.
Zarządzenie Nr 26/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
15 kwietnia 2013 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Gózd
 Zarzadzenie_Nr_26_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-04-15 14:11:31.
Zarządzenie Nr 25/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 kwietnia 2013 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: Wymiana instalacji odgromowej na budynku
Urzędu Gminy w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_25_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-04-15 14:08:21.
Zarządzenie Nr 24/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
09 kwiatnia 2013 r. w sprawie ustalenia dnia 02
maja 2013 r. oraz 31 maja 2013 r. dniami wolnymi
od pracy za ekwiwalentnym odpracowaniem
 Zarzadzenie_Nr_24_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-04-09 15:36:26.
Zarządzenie Nr 23/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
05 kwietnia 2013 r. w sprawie przygotowania
Stanowiska Kierowania w Systemie Kierowania
Bezpieczeństwem w Gminie Gózd
 Zarzadzenie_Nr_23_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-04-05 14:14:48.
Zarządzenie Nr 22/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
03 kwietnia 2013 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Klwatka - Figietów
 Zarzadzenie_Nr_22_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-04-05 14:11:53.
Zarządzenie Nr 20A/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
26 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do
Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_20A_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-04-05 14:09:21.
Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
02 kwietnia 2013 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Budowa boiska
wielofunkcyjnego w miejscowości Grzmucin, gmina
Gózd
 Zarzadzenie_Nr_21_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-04-02 15:54:49.
Zarządzenie Nr 20/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
26 marca 2013 r. w sprawie wykonania uchwały nr
XXVIII/168/2013 Rady Gminy Gózd z dnia 21 marca
2013 r. w sprawie podziału środków na
finansowanie form doskonalenia zawodowego
nauczycieli w roku 2013

Zarzadzenie_Nr_20_2013_zal1_wniosek.pdf

 Zarzadzenie_Nr_20_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-03-26 16:35:14 | Data modyfikacji: 2013-03-27 17:46:29.
Zarządzenie Nr 19/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 marca 2013 r. dot. powołania komisji w sprawie
postępowania w trybie zapytania ofertowego na:
Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Gózd"
 Zarzadzenie_Nr_19_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-03-20 10:32:35.
Zarządzenie Nr 15/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
26 lutego 2013 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Dostawa paliw na
potrzeby Urzędu Gminy w Goździe oraz jednostek
OSP na terenie gminy Gózd
 Zarzadzenie_Nr_15_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-02-28 12:50:41.
Zarządzenie Nr 17/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
27 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia kontroli podatkowej dotyczącej
podatku od nieruchomości
 Zarzadzenie_Nr_17_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-02-28 12:00:53.
Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
26 lutego 2013 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji dotyczących Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gózd w
2013 r.

Zarzadzenie_Nr_16_2013.pdf

Zarzadzenie_Nr_16_2013_zal1_Formularz_opiniownia.pdf

Zarzadzenie_Nr_16_2013_konsultacje.pdf

Projekt_uchwaly_przyjecia_programu_opieki.pdf

Program_opieki_nad_zwierzetami_bezdomnymi.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-02-26 15:09:51.
Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 lutego 2013 r. w sprawie uaktualnienia wykazu
pracowników urzędu wyznaczonych do
zabezpieczenia funkcjonowania stałego dyżuru w
urzędzie
 Zarzadzenie_Nr_14_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-02-21 09:02:25.
Zarządzenie Nr 13/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 lutego 2013 r. w sprawie przygotowania
projektów zakresów obowiązków dla pracowników
Urzędu
 Zarzadzenie_Nr_13_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-02-14 08:37:29.
Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
8 lutego 2013 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: Wykonanie balustrady wewnętrznej ze
stali nierdzewnej w Urzędzie Gminy w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_12_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-02-12 14:00:53.
Zarządzenie Nr 10/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
01 lutego 2013 r. w sprawie zasad przyznawania i
gospodarowania środkami ochrony indywidualnej,
odzieżą i obuwiem roboczym pracownikom
zatrudnionym w Urzędzie Gminy w Goździe oraz
GOPS
 Zarzadzenie_Nr_10_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-02-12 13:58:28.
Zarządzenie Nr 11/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
06 lutego 2013 r. w sprawie stosowania
obowiązujących nazw urzędowych miejscowości
występujących na terenie Gminy Gózd
 Zarzadzenie_Nr_11_2013_1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-02-06 15:33:19 | Data modyfikacji: 2013-05-14 13:54:19.
Zarządzenie Nr 9/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
22 stycznia 2013 r. w sprawie wynajmu pomieszczeń
świetlic gminnych osobom trzecim na imprezy i
spotkania okolicznościowe
 Zarzadzenie_Nr_9_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-02-01 13:39:38.
Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
23 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany w składzie
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_8_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-01-24 11:52:22.
Zarządzenie Nr 7/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
22 stycznia 2013 r. w sprawie planu kontroli
zarządczej na 2013 r. w Urzędzie Gminy w
Goździe i jednostkach organizacyjnych
 Zarzadzenie_Nr_7_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-01-24 11:50:20.
Zarządzenie Nr 4/A/2013 Wójta Gminy Gózd Szefa
Obrony Cywilnej Gminy Gózd z dnia 10 stycznia
2013 r. w sprawie powołania zespołu do
opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Gózd
 Zarzadzenie_Nr_4_A_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-01-24 11:48:08.
Zarządzenie Nr 6/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
11 stycznia 2013 r. dot.: powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Odbiór drobnych
odpadów stałych z kontenerów KP-7 o poj. 7m3, z
pojemników o poj. 750l, 240l,; odpadów wstępnie
segregowanych z pojemników o poj. 1100l, z miejsc
użyteczności publicznych z terenu gminy Gózd
oraz wywóz i utylizacja osadu z gminnych
oczyszczalni ścieków w miejscowości: Gózd i
Klwatka
 Zarzadzenie_Nr_6_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-01-14 11:32:22.
Zarządzenie Nr 5/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
10 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu
ofert na wykonanie w 2013 r. zadania publicznego w
zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej

Zarzadzenie_Nr_5_2013.pdf

Zarzadzenie_Nr_5_2013_zal1_ogloszenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-01-10 10:56:37.
Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
10 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji
ds. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013
roku
 Zarzadzenie_Nr_4_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-01-10 10:54:50.
Zarządzenie Nr 3/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
02 stycznia 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu
organizacyjnego Urzędu Gminy w Goździe

Zarzadzenie_Nr_3_2013_zal1_regulamin_organizacyjny_UG.pdf

 Zarzadzenie_Nr_3_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-01-10 10:52:31.
Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
02 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości stałych
zaliczek na 2013 rok
 Zarzadzenie_Nr_2_2013.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-01-04 12:39:11.
Zarządzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Gózd dnia 02
stycznia 2013 . w sprawie wysokości pogotowia
kasowego na 2013 rok

Zarzadzenie_Nr_01_2013.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-01-04 12:36:09.
Data wprowadzenia: 2013-01-04 12:36:09
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska