Zarządzenie Nr 79/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
31 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany wysokości
czynszu za lokale użytkowe w gminie Gózd
 Zarzadzenie_Nr_79_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-01-04 12:29:51.
Zarządzenie Nr 78/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
31 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany czynszu za
lokale użytkowe i dzierżawę gruntów w gminie
Gózd
 Zarzadzenie_Nr_78_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-01-03 09:08:48.
Zarządzenie Nr 77/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian stawek czynszu
regulowanego za lokale mieszkalne w gminie Gózd
 Zarzadzenie_Nr_77_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-01-03 09:07:04.
Zarządzenie Nr 76/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
24 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji do
odbioru samochodu lekkiego pożarniczego
fabrycznie nowego marki OPEL VIVARO dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzmucinie
 Zarzadzenie_Nr_76_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-12-27 15:46:19.
Zarządzenie Nr 75/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_75_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-12-27 11:28:59.
Zarządzenie Nr 73/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
13 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji do
odbioru sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej
Straży Pożarnej: Grzmucin, Kłonówek, Kiedrzyn
 Zarzadzenie_Nr_73_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-12-27 08:50:47.
Zarządzenie Nr 72/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 grudnia 2012 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z
wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i budową
wielofunkcyjnego boiska w miejscowości
Wojsławice, gmina Gózd
 Zarzadzenie_Nr_72_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-12-27 08:48:35.
Zarządzenie Nr 74/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 grudnia 2012 r. dot.: Powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Odbiór drobnych
odpadów stałych z kontenerów KP 7 o poj. 7m3, z
pojemników o poj. : 750 l, 240 l, odpadów
wstępnie segregowanych z pojemników o poj. 1100
l, z miejsc użyteczności publicznych , z terenu
Gminy Gózd oraz wywóz i utylizacja osadu z
gminnych oczyszczalni ścieków w
miejscowościach: Gózd i Klwatka
 Zarzadzenie_Nr_74_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-12-17 12:16:28.
Zarządzenie Nr 71/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
06 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na "Dostawę samochodu
lekkiego pożarniczego nowego dla OSP Grzmucin"
 Zarzadzenie_Nr_71_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-12-06 08:36:00.
Zarządzenie Nr 70/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
26 listopada 2012 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: "Remont drogi gminnej Nr 350101W Budy
Niemianowskie - Lipiny"
 Zarzadzenie_Nr_70_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-11-27 12:37:22.
Zarządzenie Nr 68/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
22 listopada 2012 r. dot.: powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Dostawę
wyposażenia w ramach zadania pod nazwą
"NOWOCZESNA WIEŚ" - budowa świetlicy wiejskiej
wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i
budową wielofunkcyjnego boiska w m. Wojsławice,
gm. Gózd
 Zarzadzenie_Nr_68_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-11-23 10:39:14.
Zarządzenie Nr 67/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
31 października 2012 r. w sprawie odbioru
końcowego zadania: "Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Grzmucin"
 Zarzadzenie_Nr_67_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-11-23 10:34:10.
Zarządzenie Nr 66/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
22 października 2012 r. w sprawie powołania
komisji do odbioru sprzętu specjalistycznego dla
Ochotniczej Straży Pożarnej: Kuczki Kolonia,
Kłonówek, Klwatka, Grzmucin
 Zarzadzenie_Nr_66_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-10-23 13:43:47.
Zarządzenie Nr 65/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektu
uchwały Rady Gminy Gózd w sprawie wieloletniego
programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na lata 2013 - 2015

Zarzadzenie_Nr_65_2012.pdf

Zarzadzenie_Nr_65_2012 _zal_formularz_opinii.pdf

Zarzadzenie_Nr_65_2012_zal2_konsultacje.pdf

121012_projekt_uchwaly_konsultacje.pdf

121012_projekt_uchwały_zal_program_wspolpracy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-10-15 11:47:59 | Data modyfikacji: 2012-10-15 12:12:07.
Zarządzenie Nr 64 /2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 września 2012 r. w sprawie określenia
warunków ponownego wykorzystywania informacji
publicznej
 Zarzadzenie_Nr_64_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-09-20 09:17:29.
Zarządzenie Nr 63/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 września 2012 r. w sprawie określenia trybu
postępowania w Urzędzie Gminy w Goździe w
sprawie udostępniania informacji publicznej i
udostępniania informacji publicznej w celu jej
ponownego wykorzystywania
 Zarzadzenie_Nr_63_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-09-20 09:15:51.
Zarządzenie Nr 61/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
03.09.2012 r. w sprawie zasad przyznawania i
gospodarowania środkami ochrony indywidualnej,
odzieżą i obuwiem roboczym pracownikom
zatrudnionym w Urzędzie Gminy w Goździe i w GOPS
 Zarzadzenie_Nr_61_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-09-14 14:11:54.
Zarządzenie Nr 53A /2012 Wójta Gminy Gózd z
dnia 14.08.2012 r. dot.: powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Remont drogi
gminnej nr 350101W Budy Niemianowskie - Lipiny"
 Zarzadzenie_Nr_53A_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-09-14 14:09:12 | Data modyfikacji: 2012-09-14 14:09:40.
Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 sierpnia 2012r. w sprawie instrukcji
dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania
informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w
Urzędzie Gminy w Goździe oraz zakres i warunki
stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w
celu ich ochrony.
 Zarzadzenie_Nr_60_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-08-22 12:59:56.
Zarządzenie Nr 59/2012 Wójta Gminy w Goździe z
dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego.
 Zarzadzenie_Nr_59_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-08-22 09:26:29.
Zarządzenie Nr 58/2012 Wójta Gminy w Goździe z
dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego.
 Zarzadzenie_Nr_58_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-08-22 09:23:27.
Zarządzenie Nr 57/2012 Wójta Gminy w Goździe z
dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego.
 Zarzadzenie_Nr_57_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-08-22 09:21:07.
Zarządzenie Nr 56/2012 Wójta Gminy w Goździe z
dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego.
 Zarzadzenie_Nr_56_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-08-22 09:15:00.
Zarządzenie Nr 55/2012 Wójta Gminy w Goździe z
dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego.
 Zarzadzenie_Nr_55_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-08-22 09:10:56 | Data modyfikacji: 2012-08-22 09:11:13.
Zarządzenie Nr 53/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
07 sierpnia 2012 roku dot: Powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na: "Budowa świetlicy wiejskiej
wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i
budową wielofunkcyjnego boiska w miejscowości
Wojsławice, gmina Gózd".
 Zarzadzenie_Nr_53_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-08-20 08:43:12.
Zarządzenie Nr 52/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
03 sierpnia 2012 roku w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Kuczkach
Kolonii Pani Dorocie Rogala.
 Zarzadzenie_Nr_52_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-08-20 08:36:05.
Zarządzenie Nr 51/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
03 sierpnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół
w Kuczkach Kolonii.
 Zarzadzenie_Nr_51_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-08-20 08:33:35.
Zarządzenie Nr 50/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
30 lipca 2012 roku w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Kłonówku Pani Marioli
Baran-Bębeńca.
 Zarzadzenie_Nr_50_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-08-20 08:31:18.
Zarządzenie Nr 49/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
30 lipca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Kłonówku.
 Zarzadzenie_Nr_49_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-08-20 08:28:10.
Zarządzenie Nr 54/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
16 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany terminu
powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół
w Kuczkach Kolonii
 Zarzadzenie_Nr_54_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-08-17 10:00:11.
Zarządzenie Nr 48/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
24 lipca 2012 r. w sprawie zmiany w składzie
komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata
na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Kłonówku
 Zarzadzenie_Nr_48_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-07-25 12:57:32.
Zarządzenie Nr 47/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
24 lipca 2012 r. w sprawie zmiany w składzie
komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata
na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w
Kuczkach Kolonii
 Zarzadzenie_Nr_47_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-07-24 09:03:48.
Zarządzenie Nr 46/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej na kandydata na stanowisko Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki
w Kłonówku
 Zarzadzenie_Nr_46_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-07-23 08:38:42.
Zarządzenie Nr 45/2012 Wójta Gmina Gózd z dnia
20 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej na kandydata na stanowisko Dyrektora
Zespołu Szkół w Kuczkach Kolonii
 Zarzadzenie_Nr_45_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-07-20 13:36:52.
Zarządzenie Nr 44/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
03.07.2012 r. w sprawie zmiany w składzie
Zespołu Interdyscyplinarnego w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_44_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-07-06 14:57:50.
Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
02.07.2012 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 Zarzadzenie_Nr_43_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-07-04 12:21:25.
Zarządzenie Nr 42/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
29.06.2012 r. dot.: powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Grzmucin"
 Zarzadzenie_Nr_42_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-07-04 12:19:52.
Zarządzenie Nr 41/2012 z dnia 27.06.2012 r. w
sprawie ustalenia terminu przerwy w pracy
przedszkola i oddziałów przedszkolnych
 Zarzadzenie_Nr_41_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-06-27 11:34:20.
Zarządzenie Nr 40/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
21.06.2012 r. dot.: powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Dostawa energii
elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego,
budynków i innych obiektów zarządzanych przez
Zamawiającego"
 Zarzadzenie_Nr_40_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-06-27 11:30:18.
Zarządzenie Nr 38/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
18 czerwca 2012 r. w sprawie: powołania komisji
do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego
nieograniczonego w dniu 26.06.2012 r. na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej obciążonej nakładami
poniesionymi na budynek, położonej w
miejscowości Drożanki, gmina Gózd, powiat
radomski, woj. mazowieckie składającej się z
działki oznaczonej nr ewid. 113/3 o powirzchni
3161 m2
 Zarzadzenie_Nr_38_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-06-18 13:23:08.
Zarządzenie Nr 37/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
18 czerwca 2012 r. w sprawie: powołania komisji
do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego
nieograniczonego w dniu 26.06.2012 r. na sprzedaż
nieruchomości gruntowej w miejscowości
Drożanki, gm. Gózd, powiat radomski, woj.
mazowieckie składającej się z działki
oznaczonej nr ewid. 113/1 o powierzchni 4333m2
 Zarzadzenie_Nr_37_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-06-18 12:28:32.
Zarządzenie Nr 35/2012 Wójta Gminy Gózd -
Szefa Obrony Cywilnej Gminy Gózd z dnia 14
czerwca 2012 r. w sprawie: sprawdzenia działania
systemu alarmowania i szkolenia ludności na
terenie gminy z sygnałów alarmowania i
ostrzegania - głośna próba
 Zarzadzenie_Nr_35_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-06-14 12:28:40.
Zarządzenie Nr 34/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 czerwca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji dotyczących Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gózd w
2012 r.

Zarzadzenie_Nr_34_2012_1.pdf

Zarzadzenie_Nr_34_2012_zal1_formularz_opiniowania.pdf

Zarzadzenie_Nr_34_2012_zal2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-06-14 08:32:41 | Data modyfikacji: 2012-06-14 10:42:03.
Zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
8 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
Zarządzeniu Nr 27/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
11 maja 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu
wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w
Goździe oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_33_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-06-14 08:28:47.
Zarządzenie Nr 32/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
5 czerwca 2012 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: "Kształtowanie centrum wsi poprzez
zagospodarowanie terenu na SKWER RODZINNY w
miejscowości Gózd, gmina Gózd
 Zarzadzenie_Nr_32_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-06-11 11:10:09.
Zarządzenie Nr 31/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
31 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na wykonanie w 2012 r. zadania
publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej
 Zarzadzenie_Nr_31_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-05-31 17:14:00.
Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
29 maja 2012 r. dot.: powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na "Poprawa warunków życia na
obszarach wiejskich poprzez budowę sieci
kanalizacji sanitarnej z przyłączami i
pompowniami w miejscowościach: Kiedrzyn i
Małączyn na terenie gminy Gózd"
 Zarzadzenie_Nr_30_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-05-31 16:29:50.
Zarządzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
21 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia kontroli podatkowej dotyczącej
podatku od nieruchomości
 Zarzadzenie_Nr_29_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-05-31 16:25:07.
Zarządzenie Nr 27/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
14 maja 2012 r. w sprawie uaktualnienia wykazu
pracowników urzędu wyznaczonych do
zabezpieczenia organizacji realizowanych zadań
przez urząd w ramach akcji kurierskiej
 Zarzadzenie_numer_27_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-05-31 16:13:51 | Data modyfikacji: 2012-05-31 16:23:00.
Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
13 kwietnia 2012 r. w sprawie zakończenia sezonu
grzewczego
 Zarzadzenie_Nr_26_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-04-16 10:47:45.
Zarządzenie Nr 25/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
2 kwietnia 2012 r. dot.: powołania komisji do
przeprowadzenia przetargu ofertowego na sprzedaż
składnika rzeczowego majątku ruchomego:
kontenery na odpady komunalne KP7, stalowe, o poj.
7 m3 - szt. 17, rok prod. 1989
 Zarzadzenie_Nr_25_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-04-03 10:29:26.
Zarządzenie Nr 24/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
21 marca 2012 r. w sprawie powołania w Urzędzie
Gminy w Goździe Komisji do przeprowadzania
kontroli posesji pod względem nielegalnych
przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz
bezumownego korzystania z sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej na terenie Gminy Gózd
 Zarzadzenie_Nr_24_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-03-21 12:30:52.
Zarządzenie Nr 23/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
19 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji do
spraw przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012
r.
 Zarzadzenie_Nr_23_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-03-19 15:17:53.
Zarządzenie Nr 22/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
19 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na wykonanie w 2012 r. zadania
publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej
 Zarzadzenie_Nr_22_2012_2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-03-19 13:31:07 | Data modyfikacji: 2012-03-19 15:12:37.
Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
14 marca 2012 r. dot.: powołania komisji do
przeprowadzenia przetargu ofertowego na sprzedaż
pojazdu marki Jelcz 004, ciężarowy specjalny, nr
rejestr. RDR 5710, rok prod. 1984
 Zarzadzenie_Nr_21_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-03-15 08:28:49.
Zarządzenie NR 20/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
8.03.2012 r. w sprawie powołania zespołu ds.
zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z
wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych
9 października 2011 r.
 Zarzadzenie_Nr_20_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-03-08 11:14:46.
Zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
5 marca 2012 r. w sprawie: powołania komisji do
przeprowadzenia rokowań w dniu 28.03.2012 r. na
sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości
Klwatka, gmina Gózd, składającej się z
działki ozanczonej nr ewid. 704/1 o powierzchni
8500 m2
 Zarzadzenie_Nr_19_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-03-05 16:12:37.
Zarządzenie Nr 18/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
5 marca 2012 r. w sprawie: powołania komisji do
przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego
w dniu 15.03.2012 r. na sprzedaż nieruchomości
gruntowej w miejscowości Drożanki, gmina Gózd,
składającej się z działki oznaczonej nr ewid.
113/1 o powierzchni 4333 m2
 Zarzadzenie_Nr_18_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-03-05 16:08:31.
Zarządzenie Nr 17/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
5 marca 2012 r. w sprawie: powołania komisji do
przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego
nieograniczonego w dniu 12.03.2012 r. na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej obciążonej nakładami
poniesionymi na budynek, położonej w
miejscowości Drożanki, gmina Gózd,
składającej się z działki oznaczonej nr ewid.
113/3 o powierzchni 3161 m2
 Zarzadzenie_Nr_17_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-03-05 16:05:03.
Zarządzenie Nr 16/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
01 marca 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska
Dyrektora Szkół w Goździe Pani Małgorzacie
Jabłońskiej
 Zarzadzenie_Nr_16_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-03-02 10:39:20.
Zarządzenie Nr 15/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
01 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w
Goździe
 Zarzadzenie_Nr_15_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-03-02 10:37:17.
Zarządzenie Nr 14/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 marca 2012 r. dot.: powołania komisji w celu
oceny przydatności do dalszego użytkowania
następujących składników rzeczowych majątku
ruchomego: kontenery KP 7 - 17 szt., o poj. 7 m3
 Zarzadzenie_Nr_14_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-03-01 11:39:29.
Zarządzenie Nr 13/2012 z dnia 20 lutego 2012 r.
dot. powołania komisji do przeprowadzenia
przetargu ofertowego na sprzedaż pojazdu marki
Jelcz 004, ciężarowy specjalny, nr rejestracyjny
RDR 5710, rok produkcji 1984
 Zarzadzenie_Nr_13_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-20 15:21:15.
Zarządzenie Nr 12/2012 z dnia 17 lutego 2012 r.
dot. powołania Komisji Przetargowej w sprawie
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości
Klwatka"
 Zarzadzenie_Nr_12_2012_3.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-20 14:42:36 | Data modyfikacji: 2012-02-20 15:13:57.
Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 lutego 2012 r. dot.: powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Kształtowanie
centrum wsi poprzez zagospodarowanie terenu na
SKWER RODZINNY w miejscowości Gózd, gm. Gózd"
 Zarzadzenie_Nr_11_2012_3.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-20 12:21:25 | Data modyfikacji: 2012-02-20 15:12:29.
Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
16 lutego 2012 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji dotyczących Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gózd w
2012 r.

Zarzadzenie_Nr_10_2012.pdf

Zarzadzenie_Nr_10_2012_zal1.pdf

Zarzadzenie_Nr_10_2012_zal2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-17 14:30:45.
Zarządzenie Nr 6A/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
31 stycznia 2012 r. w sprawie stawek za wynajem
sali gimnastycznej w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Małęczynie
 Zarzadzenie_Nr_6A_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-16 10:54:44.
Zarządzenie Nr 7 /2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
31 stycznia 2012 roku w sprawie ustanowienia
pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika
wyborczego
 Zarzadzenie_Nr_7_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-06 11:57:42.
Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia 3
lutego 2012 r. dot.: powołania komisji w celu
oceny przydatności do dalszego użytkowania
składnika rzeczowego majątku ruchomego
 Zarzadzenie_Nr_8_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-02-03 12:31:14.
Zarządzenie Nr 6/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
10 stycznia 2012r. w sprawie przeprowadzenia
odbioru pogwarancyjnego zakupionego w 2009r.
mikrobusa 9-cio miejscowego specjalnie
przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich
marki Renault Trafic w ramach umowy nr RU/11/2009
z dnia 12.02.2009r.
 Zarzadzenie_Nr_6_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-12 13:57:38.
Zarządzenie Nr 5/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia 5
stycznia 2012r. w sprawie planu kontroli
zarządczej na 2012 rok w Urzędzie Gminy w
Goździe i jednostkach organizacyjnych Gminy
 Zarzadzenie_Nr_05_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-09 16:28:20.
Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia 5
stycznia 2012r. w sprawie zmiany w składzie
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_4_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-09 16:26:47 | Data modyfikacji: 2012-01-25 10:25:24.
Zarządzenie Nr 03/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
02 stycznia 2012r. w sprawie powołania komisji
konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko
referenta ds. mienia komunalnego i gospodarki
odpadami w Urzędzie Gminy w Goździe.
 Zarzadzenie_Nr_03_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-09 16:24:02.
Zarządzenie Nr 02/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
02 stycznia 2012r. w sprawie wysokości stałych
zaliczek na 2012r.
 Zarzadzenie_Nr_02_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-09 16:20:59.
Zarządzenie Nr 01/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
02 stycznia 2012r. w sprawie wysokości pogotowia
kasowego na 2012r.
 Zarzadzenie_Nr_01_2012.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-01-09 16:19:30.
Data wprowadzenia: 2012-01-09 16:19:30
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska