Zarządzenie Nr 69/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
30.12.2011r. w sprawie: powołania komisji do
przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego
w dniu 05.01.2012r. na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej obciążonej nakładami poniesionymi
na budynek, położonej w miejscowości Drożanki,
gmina Gózd, powiat radomski ,województwo
mazowieckie składającej się z działki
oznaczonej nr.ewid 113/3 o powierzchni 3161m2
 Zarzadzenie_Nr_69_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-12-30 12:25:22.
Zarządzenie Nr 61/2011 Wójta Gminy Gózd z
dnia 19.12.2011r. w sprawie: powołania komisji do
przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego w dniu
28.12.2011r. na sprzedaż lokalu mieszkalnego
położonego w budynku Ośrodka Zdrowia w
Goździe, przy ul .Lekarskiej 4 m 2.
 Zarzadzenie_Nr_61_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-12-19 11:22:29.
Zarządzenie Nr 59/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
29 listopada 2011r. w sprawie zwrotu kosztów
dowozu dzieci niepełnosprawnych oraz ich
rodziców, opiekunów z miejsca zamieszkania do
szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w
przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez
rodziców i opiekunów.
 Zarzadzenie_Nr_59_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-12-16 14:32:24.
Zarządzenie Nr 58/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
29 listopada 2011r. dot.: powołania komisji do
przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego w dniu
08.12.2011r. na sprzedaż nieruchomości gruntowej
w miejscowości Klwatka, gmina Gózd, powiat
radomski, województwo mazowieckie składającej
się z działki oznaczonej nr ewid. 704/1 o
powierzchni 8500m.
 Zarzadzenie_Nr_58_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-12-01 11:27:48.
Zarządzenie Nr 57/2011 Wójta Gminy - Szefa
Obrony Cywilnej Gminy Gózd z dnia 24 listopada
2011r. w sprawie sprawdzenia działania systemu
alarmowania i szkolenia ludności na terenie gminy
z sygnałów alarmowania i ostrzegania - głośna
próba.
 Zarzadzenie_Nr_57_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-11-24 13:40:58.
Zarządzenie Nr 43/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
11 października 2011r. w sprawie powołania
komisji przetargowej w sprawie postępowania w
trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup
używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Klwatce".
 Zarzadzenie_Nr_43_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-10-11 13:39:59.
Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
03 października 2011r. w sprawie powołania
komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego w
dniu 06.10.2011r. na sprzedaż nieruchomości
gruntowej położonej w miejscowości Klwatka,
gmina Gózd, powiat radomski, województwo
mazowieckie składającej się z działki
oznaczonej nr. ewid. 704/1 o powierzchni 8500m2
 Zarzadzenie_Nr_42_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-10-04 15:02:04.
Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
21 września 2011r. w sprawie powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na "Zakup używanego
samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Klwatce".
 Zarzadzenie_Nr_41_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-10-03 14:00:15.
Zarządzenie Nr 40/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
19 września 2011r. w sprawie przeprowadzenia
odbioru pogwarancyjnego zadania inwestycyjnego
"Budowa kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni w
Klwatce, w tym: - BUDOWA kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach Niemianowice, Kuczki, Klwatka -
etap III, BUDOWA kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach Niemianowice, Kuczki, Klwatka do
PSP Kuczki.
 Zarzadzenie_Nr_40_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-09-21 17:41:35.
Zarządzenie Nr 38/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
15 września 2011r. w sprawie zmiany w składzie
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Goździe.
 Zarzadzenie_Nr_38_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-09-21 17:36:47.
Zarządzenie Nr 37/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 września 2011r. dot.: powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Wykonanie
dokumentacji projektowo - wykonanwczej na budowę
kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni
ścieków ..."
 Zarzadzenie_Nr_37_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-09-21 17:34:53.
Zarządzenie Nr 36/2011 Wójta - Szefa Obrony
Cywilnej Gminy Gózd z dnia 30 sierpnia 2011r. w
sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego.
 Zarzadzenie_Nr_36_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-09-21 17:31:52.
Zarządzenie Nr 35/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
23 sierpnia 2011r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z
przyłączami i pompowniami w miejscowościach:
Klwatka Królewska, Małęczyn na terenie Gminy
Gózd".
 Zarzadzenie_Nr_35_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-09-21 17:29:42.
Zarządzenie Nr 34/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 sierpnia 2011r. dot.: powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Przebudowę drogi
gminnej w miejscowości Małęczyn, ul.
Ziembickiego".
 Zarzadzenie_Nr_34_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-09-21 17:27:10.
Zarządzenie Nr 32/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
10 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego.
 Zarzadzenie_Nr_32_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-09-21 17:24:34.
Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
10 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego.
 Zarzadzenie_Nr_31_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-09-21 17:22:19.
Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
10 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego.
 Zarzadzenie_Nr_30_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-09-21 17:20:06.
Zarządzenie Nr 29/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
10 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego.
 Zarzadzenie_Nr_29_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-09-21 17:17:04.
Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
9 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na "Odbiór drobnych
odpadów stałych z kontenerów o poj. 8m3,
odpadów wstępnie segregowanych z pojemników
siatkowych o poj. 2m3, odpadów z pojemników o
poj.: 750 l, 240 l z miejsc użyteczności
publicznych, odbiór odpadów wielkogabarytowych z
terenu Gminy Gózd oraz wywóz i utylizacja osadu
z gminnych oczyszczalni ścieków w
miejscowościach: Gózd i Klwatka".
 Zarzadzenie_Nr_28_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-09-21 17:14:37.
Zarządzenie Nr 27/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
2 sierpnia 2011r. w sprawie opracowania Planu
Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Gózd w
warunkach zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
 Zarzadzenie_Nr_27_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-09-21 17:09:22.
Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
19 lipca 2011r. dot.: Powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na: "Wykonanie dokumentacji
projektowo - wykonawczej na budowę kanalizacji
sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków
..."
 Zarzadzenie_Nr_26_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-09-21 17:06:47.
Zarządzenie Nr 23/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
7 lipca 2011r. w sprawie powołania Komisji ds.
opiniowania wniosków o przyznanie stypendium
szczególnie uzdolnionym dzieciom i młodzieży
szkolnej.
 Zarzadzenie_Nr_23_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-09-21 16:21:58.
Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
6 lipca 2011r. dot.: Powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na: "Przebudowę drogi gminnej w
miejscowości Małęczyn, ul. Ziembickiego'.
 Zarzadzenie_Nr_22_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-09-21 16:19:30.
Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
13 czerwca 2011r. w sprawie powołania Zespołu
Samooceny.
 Zarzadzenie_Nr_19_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-09-21 16:15:06.
Zarządzenie Nr 18/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
26 maja 2011r. w sprawie przeprowadzenia
czynności zdawczo - odbiorczych: lokalu
mieszkalnego o powierzchni 49,50m2 wraz z
wyposażeniem znajdującym się w budynku
położonym w Kłonówku - Dom Nauczyciela przy
PSP Kłonówek.
 Zarzadzenie_Nr_18_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-09-21 16:13:36.
Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
23 maja 2011r. w sprawie powołania zespołu ds.
zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów
samorządowych zarządzonych na dzień 21
listopada 2011r.
 Zarzadzenie_Nr_17_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-09-21 16:09:57.
Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 maja 2011r. w sprawie wdrożenia dokumentacji
przetwarzania i ochrony danych osobowych w
Urzędzie Gminy w Goździe.
 Zarzadzenie_Nr_16_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-09-21 16:07:27.
Zarządzenie Nr 39/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
19 września 2011 roku w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu
RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9
października 2011r
 Zarzadzenie_Wojta_Gminy_Gozd_Nr_39_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-09-19 14:42:36 | Data modyfikacji: 2011-09-20 12:14:12.
Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia na
obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów wyborczych
 Zarzadzenie_Nr_33_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-08-12 11:47:56.
Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 lipca 2011r. dot.: powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Odbiór drobnych
odpadów stałych z kontenerów o poj. 8m3, z
pojemników o pojemności 750 l, 240 l z miejsc
użyteczności publicznych, odbiór odpadów
wielkogabarytowych z terenu Gminy Gózd oraz
wywóz i utylizacja osadu z gminnych oczyszczalni
ścieków z miejscowości: Gózd i Klwatka".
 Zarzadzenie_Nr_25_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-07-12 15:31:53.
Zarządzenie Nr 20/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia terminu
przerwy w pracy przedszkola i oddziałów
przedszkolnych.
 Zarzadzenie_Nr_20_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-20 13:26:07.
Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
17.06.2011r. w sprawie ustalenia terminu
składania wniosków o dofinansowanie dzieciom i
uczniom zakupu podręczników.
 Zarzadzenie_Nr_21_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-06-17 13:32:19.
Zarządzenie Nr 2/2B/2011 Wójta Gminy Gózd z
dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedłożenia
Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010r.
wraz z załącznikami i informacją o stanie
mienia komunalnego.

Informacja o stanie mienia komunalnego - patrz: zakładka - Mienie gminy


Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010r. - patrz: zakładka -  Budżet


Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego GOZ w Goździe i GBP w Goździe - patrz: zakładka - Budżet

 Zarzadzenie_Nr_2_2B_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-05-30 13:12:09 | Data modyfikacji: 2011-05-30 13:16:45.
Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
10 maja 2011r. w sprawie powołania koordynatora
CAF oraz osoby wspierającej.
 Zarzadzenie_Nr_15_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-05-12 09:14:51.
Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
4 maja 2011r. w sprawie określenia sposobu
prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy
Gózd i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz
zasad jej koordynacji.

Zarzadzenie_Nr_14_2011.pdf

Zarzadzenie_Nr_14_2011_zal1.pdf

Zarzadzenie_Nr_14_2011_zal2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-05-11 16:24:07.
Zarządzenie Nr 9/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia 9
lutego 2011r. w sprawie powołania koordynatora
czynności kancelaryjnych.
 Zarzadzenie_Nr_9_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-05-11 16:21:58.
Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia 9
lutego 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i
związków międzygminnych oraz urzędów
obsługujących te organy i związki oraz
instrukcji archiwalnej.
 Zarzadzenie_Nr_8_ 2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-05-11 16:20:13.
Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
26 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia dnia 02
maja 2011r. dniem wolnym od pracy za ekwiwalentnym
odpracowaniem.
 Zarzadzenie_Nr_13_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-04-27 12:12:04.
Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
21 lutego 2011r. dot.: powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na: "Wykonywanie usług
przewozowych w zakresie transportu zbiorowego
osób w ramach regularnej komunikacji publicznej
na terenie gminy Gózd".
 Zarzadzenie_Nr_10_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-02-23 12:59:35.
Zarządzenie Nr 7/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia 9
lutego 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na wykonanie w 2011r. zadania
publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej.

Zarzadzenie_Nr_7_2011.pdf

zal1_do_Zarzadzenie_Nr_7_2011.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-02-09 15:37:58.
Zarządzenie Nr 06/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
09 lutego 2011r. w sprawie powołania Komisji do
spraw przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w
2011r.
 Zarzadzenie_Nr_6_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-02-09 12:09:43.
Zarządzenie Nr 5/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
01 lutego 2011r. dot.: Powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na: "Przebudowę drogi gminnej nr
350102W wraz z infrastrukturą towarzyszącą w
miejscowościach: Małęczyn, Grzmucin,
Wojsławice Kolonia, Wojsławice, Kolonia
Kłonówek".
 Zarzadzenie_Nr_5_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-02-08 15:29:23.
Zarządzenie Nr 02/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
03.01.2011r. w sprawie wysokości stałych
zaliczek na 2011r.
 Zarzadzenie_Nr_2_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-01-31 14:35:08.
Zarządzenie Nr 01/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
03.01.2011r. w sprawie wysokości pogotowia
kasowego na 2011r.
 Zarzadzenie_Nr_1_2011.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-01-31 14:31:14 | Data modyfikacji: 2011-01-31 14:33:23.
Data wprowadzenia: 2011-01-31 14:31:14
Data modyfikacji: 2011-01-31 14:33:23
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska