Komunikaty dla rolników

Komunikat o zagrożeniu upraw roślin (owocnica
jabłkowa)
 RGG_100512_komunikat2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-05-10 16:03:23.
Komunikat o zagrożeniu upraw roślin (parch
jabłoni)
 RGG_100512_komunikat1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-05-10 16:02:25.
Informacja o zasadach i wymaganiach dotyczących
przemieszczania bulw ziemniaków na terytorium
Polski i do innych państw członkowskich UE.
 RGG_051211_informacja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-12-05 11:18:45.
Komunikat w sprawie zasad przemieszczania bulw
ziemniaka w obrębie UE.
 RGG_051211_komunikat.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-12-05 11:16:51.
Komunikat o zagrożeniu upraw roślin: jabłoń -
owocówka jabłkóweczka
 RGG_080811_komunikat_jablon.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-08-08 15:12:24.
Data wprowadzenia: 2011-08-08 15:12:24
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska