Komunikaty dla rolników

Komunikaty dla rolników

Komunikat o zagrożeniu upraw roślin (owocnica
jabłkowa)
 
RGG_100512_komunikat2.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-05-10 16:03:23.
Komunikat o zagrożeniu upraw roślin (parch
jabłoni)
 
RGG_100512_komunikat1.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2012-05-10 16:02:25.
Informacja o zasadach i wymaganiach dotyczących
przemieszczania bulw ziemniaków na terytorium
Polski i do innych państw członkowskich UE.
 
RGG_051211_informacja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-12-05 11:18:45.
Komunikat w sprawie zasad przemieszczania bulw
ziemniaka w obrębie UE.
 
RGG_051211_komunikat.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-12-05 11:16:51.
Komunikat o zagrożeniu upraw roślin: jabłoń -
owocówka jabłkóweczka
 
RGG_080811_komunikat_jablon.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-08-08 15:12:24.
Data wprowadzenia: 2011-08-08 15:12:24
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Radomska 7
26-634 Gózd
Wójt Gminy
Paweł Dziewit
Kontakt:
Tel: (+48 48) 320-20-97
Fax: (+48 48) 384-04-00
e-mail: gmina@gozd.pl