Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gózd za
2009r.

wykonanie_budzetu_za_2009_cz1.pdf

wykonanie_budzetu_za_2009_cz2.pdf

wykonanie_budzetu_za_2009_cz3.pdf

wykonanie_budzetu_za_2009_cz4.pdf

dochody_za_2009.pdf

dochody_majatkowe_za_2009.pdf

wydatki_za_2009.pdf

wydatki_na_wynagrodzenia.pdf

zestawienie_dochodow_i_wydatkow.pdf

plan_i_realizacja_zadan_inwest.pdf

Osrodek_Zdrowia_sprawozdanie_za_2009.pdf

GBP_sprawozdanie_za_2009.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-05-07 15:33:15.
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Gózd za IV
kwartał 2009r.

budzet_IV_kwartal_2009.pdf

budzet_dochody_IV_kwartal_2009.pdf

budzet_wydaki_IV_kwartal_2009.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-02-01 16:43:17.
Uchwała Nr L/240/2009 Rady Gminy Gózd z dnia 29
grudnia 2009r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
na 2009r.
 U_L_240_2009_zmiany.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-02-01 16:42:17.
Uchwała Nr XLIX/235/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
02 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009r.

U_XLIX_235_2009_zmiany.pdf

U_XLIX_235_2009_zal1_dochody_zmiany.pdf

U_XLIX_235_2009_zal2_wydatki_zmiany.pdf

U_XLIX_235_2009_zal3_zadania_inwestycyjne_zmiany.pdf

U_XLIX_235_2009_zal4_zadania_inwestycyjne_zmiany.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-02-01 16:15:43.
Uchwała Nr XLIX/234/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
02 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009r.
 U_XLIX_234_2009_zmiany.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-02-01 16:14:40.
Uchwała Nr XLVIII/231/2009 Rady Gminy Gózd z
dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2009r.

U_XLVIII_231_2009_zmiany.pdf

U_XLVIII_231_2009_zal1_zmiany.pdf

U_XLVIII_231_2009_zal2_zmiany.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-11-30 10:53:08.
Uchwała Nr XLVII/224/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
23 października 2009r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2009r.

U_XLVII_224_2009_zmiany.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-11-30 10:47:07.
Uchwała Nr XLVII/223/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
23 października 2009r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2009r.

U_XLVII_223_2009_zmiany.pdf

U_XLVII_223_2009_zal1_zmiany.pdf

U_XLVII_223_2009_zal2_zmiany.pdf

U_XLVII_223_2009_zal3_zmiany.pdf

U_XLVII_223_2009_zal4_zmiany.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-11-30 10:26:11.
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Gózd za
trzeci kwartał 2009r.

UG_281009_informacja_wykonanie_budzetu.pdf

UG_281009_zal1_dochody.pdf

UG_281009_zal2_wydatki.pdf

UG_281009_zal2_wydatki_cd.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-10-28 16:19:57.
Uchwała Nr XLVI/216/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
28 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie
gminy.

U_XLVI_216_2009_zmiany.pdf

U_XLVI_216_2009_dochody_zmiany.pdf

U_XLVI_216_2009_zal2_wydatki_zmiany.pdf

U_XLVI_216_2009_zadania_inwestycyjne_zmiany.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-10-15 11:21:02.
Uchwała Nr XLV/210/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
04 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009r.

U_XLV_210a_2009.pdf

U_XLV_210a_2009_zal1.pdf

U_XLV_210a_2009_zal2.pdf

U_XLV_210a_2009_zal3.pdf

U_XLV_210a_2009_zal4.pdf

U_XLV_210a_2009_zal5.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-09-21 11:39:39.
Uchwała Nr XLIV/209/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
31 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2009r.

U_XLIV_209a_2009.pdf

U_XLIV_209a_2009_zal1.pdf

U_XLIV_209a_2009_zal2.pdf

U_XLIV_209a_2009_zal3.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-09-21 11:19:41.
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Gózd za
drugi kwartał 2009r.

UG_310709_wykonanie_budzetu_II_kwartal_2009.pdf

UG_310709_dochody_za_I_polrocze_2009.pdf

UG_310709_wydatki_za_I_polrocze_2009.pdf

UG_310709_wydatki_za_I_polrocze_2009_cd.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-31 15:10:37.
Uchwała Nr XLIII/207/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
16 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2009 rok.

U_XLIII_207_2009a.pdf

zal1a_dochody.pdf

zal2a_wydatki.pdf

zal3a_zadania_inwestycyjne_1.pdf

 

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-07-20 15:54:49.
Uchwała Nr XLII/205/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009 rok.
 U_XLII_205_2009a.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-07-20 15:53:29.
Uchwała Nr XLII/196/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009 rok.

U_XLII_196_2009a.pdf

zal1a_dochody_budzetu.pdf

zal2a_wydatki_budzetu.pdf

zal3a_przychody_i_rozchody_2009.pdf

zal4a_limity_wydatkow.pdf

zal5a_zadania_inwestycyjne.pdf

zal6a_zadania_inwestycyjne_2009.pdf

 

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-07-20 15:32:00.
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gózd za I
kwartał 2009r.

UG_290409_informacja.pdf

UG_290409_dochody_zal1.pdf

UG_290409_wydatki.pdf

 

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-04-29 10:29:17.
Uchwała Nr XXXVIII/183/2009 Rady Gminy Gózd z
dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009 rok.
 U_XXXVIII_183_2009_zmiany.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-04-20 11:07:44.
Uchwała Nr XXXVIII/182/2009 Rady Gminy Gózd z
dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009r.

U_XXXVIII_182_2009_zmiany.pdf

U_XXXVIII_182_2009_zal1_zmiany.pdf

U_XXXVIII_182_2009_zal2_zmiany.pdf

U_XXXVIII_182_2009_zal3_zmiany.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-04-20 10:44:05.
Uchwała Nr: RIO-R /348/08 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
2 grudnia 2008r. w sprawie opinii: o
przedłożonym przez Wójta Gminy Gózd projekcie
budżetu na rok 2009 wraz z informacją o stanie
mienia komunalnego oraz prawidłowości
dołączonej do projektu uchwały budżetowej
prognozy kwoty długu Gminy.
 U_RIO_R_348_08.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-04-16 10:19:48.
Uchwała Nr XXXVII/176/2009 Rady Gminy Gózd z
dnia 13 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009r.
 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-04-06 10:51:12.
Uchwała Nr XXXVII/175/2009 Rady Gminy Gózd z
dnia 13 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009r.
 U_XXXVII_175_2009_zmiany.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-04-06 10:43:19.
Uchwała Nr XXXVI/172/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
14 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2009r.
 U_XXXVI_172_2009_zmiany.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-04-06 10:40:24.
Uchwała Nr XXXIV/169/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
28 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009r.

U_XXXIV_169_2009a.pdf

U_XXXIV_169_2009a_zal1.pdf

U_XXXIV_169_2009a_zal2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-02-18 13:12:29.
Uchwała nr XXXIV/166/2009 Rady Gminy Gózd z dnia
26 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009r.
 U_XXXIV_166_2009a.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-02-18 13:11:15.
Uchwała Nr XXXIII/163/2008 Rady Gminy Gózd z
dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na rok 2009.

U_XXXIII_163_2008_budzet_2009.pdf

U_XXXIII_163_2008_zal1_dochody.pdf

U_XXXIII_163_2008_zal2_wydatki.pdf

U_XXXIII_163_2008_zal2_wydatki_cd.pdf

U_XXXIII_163_2008_zal3_limity_wydatkow.pdf

U_XXXIII_163_2008_zal3a_zadania_inwestycyjne.pdf

U_XXXIII_163_2008_zal4_przychody_i_rozchody.pdf

U_XXXIII_163_zal5_dochody_i_wydatki.pdf

U_XXXIII_163_2008_zal6_plan_dochodow_i_wydatkow_wlasnych_jednostek_budzetowych.pdf

U_XXXIII_163_2008_zal7_dotacje_podmiotowe.pdf

U_XXXIII_163_zal8_2008_plan_przychodow_i_wydatkow_GFOSiGW.pdf

U_XXXIII_163_zal9_2008.pdf

 

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-02-18 09:12:57.
Data wprowadzenia: 2009-02-18 09:12:57
Opublikowane przez: Irena Serafin