Zarządzenie Nr 62/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
13 listopada 2009r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na "Przebudowę drogi gminnej w
m. Klwatka - Figietów".
 UG_201109_zarzadzenie_62.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-11-20 15:33:33.
Zarządzenie Nr 61/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 listopada 2009r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na "Zakup używanego średniego
samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kłonówku".
 UG_201109_zarzadzenie_61.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-11-20 15:27:12.
Zarządzenie Nr 60/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
09 listopada 2009r. w sprawie: odbioru końcowego
zadania: "Przebudowa drogi gminnej w m. Czarny
Lasek".
 UG_201109_zarzadzenie_60.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-11-20 15:20:55.
Zarządzenie Nr 59/2009 Wójta Gminy Gozd z dnia
30 października 2009r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na "Zakup używanego średniego
samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kłonówku".
 UG_201109_zarzadzenie_59.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-11-20 15:17:12.
Zarządzenie Nr 58/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
19 października 2009r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na "Budowę sieci kanalizacji
sanitarnej z przyłączami i pompowniami w
miejscowości Karszówka".
 UG_201109_zarzadzenie_58.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-11-20 15:10:56.
Zarządzenie Nr 57/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
19 października 2009r. w sprawie: powołania w
Urzędzie Gminy w Goździe stałej komisji do
przeprowadzania kontroli przyłączy
wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy
Gózd.
 UG_201109_zarzadzenie_57.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-11-20 14:58:48.
Zarządzenie Nr 56/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
13 października 2009r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie
art.11 ust. 8 ustawy na "Przebudowę placu przy
Urzędzie Gminy w Goździe ul. Radomska 7".
 UG_201109_zarzadzenie_56.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-11-20 14:55:11.
Zarządzenie Nr 55/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 października 2009r.dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na "Zakup używanego średniego
samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kłonówku"
 UG_201109_zarzadzenie_55.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-11-20 14:48:23.
Zarządzenie Nr 54/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
05 października 2009r. w sprawie: udzielenia
bonifikaty przy sprzedaży w drodze
bezprzetargowej 3 lokali mieszkalnych położonych
w budynku Ośrodka Zdrowia w Goździe przy ul.
Lekarskiej 4.
 UG_201109_zarzadzenie_54.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-11-20 14:42:24.
Zarządzenie Nr 53/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
28 września 2009r. w sprawie: powołania komisji
przetargowej na zakup używanego samochodu
ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kłonówku gmina Gózd.
 UG_201109_zarzadzenie_53.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-11-20 14:37:57.
Zarządzenie Nr 52/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
23 września 2009r. w sprawie: powołania komisji
do przeprowadzenia kontroli podatkowej dotyczącej
podatku od nieruchomości.
 UG_201109_zarzadzenie_52.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-11-20 14:29:01.
Zarządzenie Nr 51/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
16 września 2009r. w sprawie: powołania komisji
przetargowej na zakup używanego samochodu
ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kłonówku gmina Gózd.
 UG_201109_zarzadzenie_51.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-11-20 14:25:23.
Zarządzenie Nr 50/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
04 września 2009r. w sprawie: odbioru końcowego
zadania: "Budowa drogi gminnej Drożanki - Korytka
- etap II".
 UG_201109_zarzadzenie_50.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-11-20 14:21:33.
Zarządzenie Nr 49/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
01 września 2009r. w sprawie: powołania komisji
do przeprowadzenia kontroli podatkowej dotyczącej
podatku od nieruchomości.
 UG_201109_zarzadzenie_49.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-11-20 14:16:00.
Zarządzenie Nr 48/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
01 września 2009r. w sprawie: przeprowadzenia
czynności zdawczo - odbiorczych: lokali
mieszkalnych o powierzchni 49,50 m2 i 34,20 m2
wraz z wyposażeniem znajdujących się w budynku
położonym w Kłonówku - Dom Nauczyciela przy
PSP Kłonówek oraz budynku mieszkalnego pn. Dom
Nauczyciela w Kłonówku o łącznej powierzchni
użytkowej 90 m2.
 UG_201109_zarzadzenie_48.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-11-20 14:12:00.
Zarządzenie Nr 47/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
24 sierpnia 2009r. w sprawie: przygotowania się
i udziału w ćwiczeniu powiatowo - obronnym pod
kryptonimem "RADOMKA - 2009" we współdziałaniu
z gminnymi służbami, inspekcjami i strażami.
 UG_201109_zarzadzenie_47.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-11-20 14:04:32.
Zarządzenie Nr 46/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
05.08.2009r. w sprawie ustalenia maksymalnego
miesięcznego wynagrodzenia kierowników
samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy
Gózd.
 UG_201109_zarzadzenie_46.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-11-20 13:56:39.
Zarządzenie Nr 45/2009 Wojta Gminy Gózd z dnia
05.08.2009r. w sprawie: przeprowadzenia odbioru
pogwarancyjnego następujących prac: dostawa
urządzeń grzewczych i wykonanie robot
związanych z wymianą czynnika grzewczego w
budynku GCI i Strażnicy OSP w Klwatce.
 UG_100809_zarzadzenie_45.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-08-10 07:40:13.
Zarządzenie Nr 44/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
03 sierpnia 2009r. w sprawie: powołania komisji w
celu sporządzenia protokołu dotyczącego
zdjęcia ze stanu ewidencyjnego składnika
majatkowego.
 UG_040809_zarzadzenie_44.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-08-04 15:27:54.
Zarządzenie Nr 43/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
03 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia dodatkowego
dnia wolnego od pracy za dzień 15 sierpnia 2009r.
 UG_040809_zarzadzenie_43.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-08-04 15:25:26.
Zarządzenie Nr 42/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
03 sierpnia 2009r. w sprawie określenia
wysokości opłat za korzystanie ze słupa
ogłoszeniowego należącego do Gminy Gózd.
 UG_040809_zarzadzenie_42.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-08-04 15:23:43.
Zarządzenie Nr 41/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 lipca 2009r. w sprawie: powołania komisji
przetargowej na zakup samochodu ratowniczo -
gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kłonówku gm. Gózd.
 UG_310709_zarzadzenie_41.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-31 15:09:25.
Zarządzenie Nr 40/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 lipca 2009r. w sprawie zwiększenia składu
komisji inwentaryzacyjnej zdawczo - odbiorczej w
Gminnej Bibliotece Publicznej w Goździe.
 UG_310709_zarzadzenie_40.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-31 15:06:45.
Zarządzenie Nr 39/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
08 lipca 2009r. w sprawie inwentaryzacji zdawczo -
odbiorczej w Gminnej Bibliotece Publicznej w
Goździe.
 UG_100709_zarzadzenie_39.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-10 13:10:59.
Zarządzenie Nr 38/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
02.07.2009r. w sprawie: powołania komisji do
przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego
w Ośrodku Zdrowia w Goździe przy ul. Lekarskiej
4 w dniu 06.07.2009r.
 UG_020709_zarzadzenie_38.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-02 15:05:14 | Data modyfikacji: 2009-07-02 15:07:22.
Zarządzenie Nr 37/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
22.06.2009r. w sprawie: zmniejszenia negatywnego
wpływu kryzysu finansowego.
 UG_020709_zarzadzenie_37a.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-02 15:02:36.
Zarządzenie Nr 36/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
16.06.2009r. w sprawie ustalenia terminu
składania wniosków o dofinansowanie dzieciom i
uczniom zakupu podręczników.
 UG_020709_zarzadzenie_36.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-02 15:00:45.
Zarządzenie Nr 35/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
16.06.2009r. w sprawie ustalenia terminu przerwy w
pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych.
 UG_020709_zarzadzenie_35.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-02 14:58:40.
Zarządzenie Nr 34A/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
10.06.2009r. dot: Powołania Komisji Przetargowej
w sprawie postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej
14 000 euro a mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy na "Budowę kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach Budy Niemianowskie i Lipiny do
oczyszczalni w Goździe".
 UG_020709_zarzadzenie_34a.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-02 14:56:35.
Zarządzenie Nr 34/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
03.06.2009r. w sprawie: wprowadzenia Planu ochrony
informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Gózd.
 UG_020709_zarzadzenie_34.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-02 14:52:14.
Zarządzenie Nr 33/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
03.06.2009r. w sprawie: powołania komisji do
odbioru wykonanej usługi zgodnie z Umową Nr
RU/29/2009 z dnia 06.05.2009r.
 UG_020709_zarzadzenie_33.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-02 14:49:04.
Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
26.05.2009r. w sprawie: powołania Komisji do
dokonywania przegladu materiałów (dokumentów)
zawierajacych informacje niejawne stanowiące
tajemnicę służbową.
 UG_020709_zarzadzenie_32.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-02 14:46:23.
Zarządzenie Nr 30/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
19.05.2009r. w sprawie zbycia budynku
przeznaczonego do rozbiórki po byłej starej
szkole a użytkowanym ostatnio przez OSP
Wojsławice
 UG_020709_zarzadzenie_30.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-02 14:43:15.
Zarządzenie Nr 29A/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
18.05.2009r. dot: Powołania Komisji Przetargowej
w sprawie postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej
14 000 euro a mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8
ustawy na "Budowę kanalizacji sanitarnej do
oczyszczalni w Goździe" w tym 1. Budowa
kanalizacji sanitarnej w m. Budy Niemianowskie,
Lipiny. 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m.
Karszówka.
 UG_020709_zarzadzenie_29a.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-02 14:40:13.
Zarządzenie Nr 29/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
15.05.2009r. w sprawie ustalenia maksymalnego
miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek
organizacyjnych Gminy Gózd.
 UG_020709_zarzadzenie_29.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-02 14:34:57.
Zarządzenie Nr 28/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
15.05.2009r. w sprawie zmiany w składzie
obwodowej komisji wyborczej w wyborach do
Parlamentu Europejskiego.
 UG_020709_zarzadzenie_28.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-02 14:32:21.
Zarządzenie Nr 27/A/2009 Wójta Gminy Gózd z
dnia 11.05.2009r. dot: Powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na: "Budowę drogi gminnej
Drożanki - Korytka - etap II", "Przebudowę drogi
gminnej w miejscowości Czarny Lasek".
 UG_020709_zarzadzenie_27a.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-02 14:28:27.
Zarządzenie Nr 27/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
11.05.2009r. w sprawie ustalenia regulaminu
wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w
Goździe oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Goździe.
 UG_020709_zarzadzenie_27.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-02 14:21:49 | Data modyfikacji: 2009-07-02 15:14:22.
Zarządzenie Nr 26/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
11.05.2009r. w sprawie powołania składu
obwodowych komisji wyborczych w wyborach do
Parlamentu Europejskiego.
 UG_020709_zarzadzenie_26.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-02 14:19:04.
Zarządzenie Nr 25/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
16.04.2009r. w sprawie ewidencji i sporządzania
sprawozdań budżetowych Rb - WS w zakresie
wydatków strukturalnych ponoszonych przez
jednostkę budżetową Urząd Gminy oraz jednostki
organizacyjne Gminy.
 UG_020709_zarzadzenie_25.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-02 14:10:59.
Zarządzenie Nr 24/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
16.04.2009r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki
rachunkowości) oraz Zakładowego Planu Kont dla
potrzeb ewidencji wydatków strukturalnych.
 UG_020709_zarzadzenie_24.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-02 14:06:33.
Zarządzenie Nr 23/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
15 kwietnia 2009r. w sprawie zakończenia sezonu
grzewczego.
 UG_220409_zarzadzenie_23.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-04-22 15:03:38.
Zarządzenie Nr 22/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
14 kwietnia 2009r. w sprawie dokonania okresowego
przeglądu stanu technicznego obiektów pod kątem
zagrożeń i ich zabezpieczenia.
 UG_220409_zarzadzenie_22.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-04-22 14:58:41.
Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
14 kwietnia 2009r. dot. powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na "Budowę drogi gminnej w
miejscowości Grzmucin"
 UG_220409_zarzadzenie_21.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-04-22 14:54:29.
Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
8 kwietnia 2009r. w sprawie zabezpieczenia
organizacji realizowanych zadań przez urząd w
ramach akcji kurierskiej.
 UG_220409_zarzadzenie_20.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-04-22 14:48:01.
Zarządzenie Nr 19/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
2 kwietnia 2009r. w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia kontroli podatkowej dotyczącej
podatku od nieruchomości.
 UG_220409_zarzadzenie_19.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-04-22 14:43:21.
Zarządzenie Nr 18/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
25.03.2009r. w sprawie sposobu przeprowadzania
służby przygotowawczej i organizowania egzaminu
kończącego tę służbę.

UG_220409_zarzadzenie_18.pdf

UG_220409_zarzadzenie_18_zal1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-04-22 14:22:38.
Zarządzenie Nr 17/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
25.03.2009r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych.

UG_220409_zarzadzenie_17.pdf

UG_220409_zarzadzenie_17_zal1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-04-22 14:05:33.
Zarządzenie Nr 3/2B/2009 Wójta Gminy w Goździe
z dnia 18 marca 2009r. w sprawie przedłożenia
Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008
rok wraz z załącznikami.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gózd za 2008 rok.


Patrz: link - budżet 2008

 UG_020409_zarzadzenie3_2B.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-04-02 10:11:58 | Data modyfikacji: 2009-04-02 11:11:24.
Zarządzenie Nr 15/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
24.03.2009r. w sprawie powołania w Urzędzie
Gminy w Goździe stałej Komisji Przetargowej do
przygotowania i prowadzenia postępowań o
udzielenie zamówień publicznych oraz ustaleniu
prac Komisji Przetargowej.
 UG_310309_zarzadzenie_15.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-03-31 08:25:46.
Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
25.03.2009r. w sprawie przeprowadzenia odbioru
pogwarancyjnego zadania inwestycyjnego "Rozbudowa
budynku gospodarczo - garażowego na posesji nr
działki 552 w miejscowości Gózd ul. Radomska
34" w ramach umowy Nr 05/2005 z dnia 10.02.2005r.
 UG_270309_zarzadzenie_16.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-03-27 11:25:25.
Zarządzenie Nr 14/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
24.03.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu
udzielania zamówień publicznych w Urzędzie
Gminy Gózd.

UG_260309_zarzadzenie_14.pdf

UG_260309_zarzadzenie_14_regulamin.pdf

UG_260309_zarzadzenie_14_zalaczniki.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-03-26 09:31:53.
Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 marca 2009r. w sprawie: uaktualnienia wykazu
pracowników urzędu wyznaczonych do
zabezpieczenia funkcjonowania stałego dyżuru w
urzędzie.
 UG_260309_zarzadzenie_13.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-03-26 09:21:50 | Data modyfikacji: 2009-03-26 09:22:05.
Zarządzenie Nr 12/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 marca 2009 roku dot:Powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie
art.11.ust.8 ustawy na "Budowę drogi gminnej
Drożanki - Korytka".
 UG_120309_zarzadzenie_12.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-03-12 14:33:32.
Zarządzenie Nr 11/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
05.03.2009r. w sprawie zapewnienia okularów
korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na
stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w
Urzędzie Gminy Gózd, GOPS, dyrektorów szkół
oraz innych pracowników podległych pod Urząd
Gminy w Goździe.
 UG_090309_zarzadzenie_11.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-03-09 14:23:36.
Zarządzenie Nr 10/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
03 marca 2009r. dot: Powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na "Przebudowę drogi gminnej w
m. Klwatka".
 UG_030309_zarzadzenie_10.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-03-03 13:49:02.
Zarządzenie Nr 07/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
11 lutego 2009r. w sprawie określenia stanowisk
funkcyjnych, z którymi może się łączyć
dostęp do informacji niejawnych.
 UG_250209_zarzadzenie_7.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-02-25 16:31:50.
Zarządzenie Nr 09/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
18 lutego 2009 roku dot: Powołania Komisji
Przetargoej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kowoty
określone w przepisach wydanych na podstawie
art.11 ust.8 ustawy na "Budowę drogi gminnej
Wojsławice - Kłonów"
 UG_200209_zarzadzenie_9.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-02-20 12:29:48.
Zarządzenie Nr 08/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 lutego 2009r. w sprawie: sfinansowania kosztów
okularów korygujących wzrok dla pracowników
zatrudnionych na stanowiskach z monitorami
ekranowymi w Urzędzie Gminy i GOPS w Goździe.
 UG_200209_zarzadzenie_8.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-02-20 12:04:35.
Zarządzenie Nr 06/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
11 lutego 2009r. w sprawie: określenia stanowisk
funkcyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
z którymi może się łączyć dostęp do
informacji niejawnych.

UG_200209_zarzadzenie_6.pdf

UG_200209_zal1.pdf

UG_200209_zal2.pdf

 

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-02-20 11:56:46.
Zarządzenie Nr 05/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
10 lutego 2009r. w sprawie: ustalenia wartości
wykonanych prac budowlanych na terenie OSP
Grzmucin.
 UG_200209_zarzadzenie_5.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-02-20 11:53:47.
Zarządzenie Nr 04/2009 Wójta Gminy Gózd SZEFA
OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 10 lutego 2009r. w
sprawie: Wytycznych Wójta Gminy Gózd i Planu
zasadniczych przedsięwzięć w zakresie
zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej na 2009
rok.
 UG_200209_zarzadzenie_4.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-02-20 11:49:53.
Zarządzenie Nr 03/2009 Wójta Gminy Gózd SZEFA
OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 23 stycznia 2009r. w
sprawie: opracowania dokumentów stanowiących
podstawę do wykonania zadań obronnych w Gminie
Gózd w 2009 roku.
 UG_200209_zarzadzenie_3.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-02-20 11:41:42.
Zarządzenie Nr 02/2009 Wójta Gminy w Goździe z
dnia 6 stycznia 2009r. w sprawie wysokości
stałych zaliczek na 2009 rok.
 UG_200209_zarzadzenie_2.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-02-20 11:35:54.
Zarządzenie Nr 01/2009 Wójta Gminy w Goździe z
dnia 6 stycznia 2009r. w sprawie wysokości
pogotowia kasowego na 2009 rok.
 UG_200209_zarzadzenie_1.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-02-20 11:33:37.
Data wprowadzenia: 2009-02-20 11:33:37
Opublikowane przez: Irena Serafin