Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gózd za
2008 rok.

sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_za_2008.pdf

sprawozdanie_cd1.pdf

sprawozdanie_cd2.pdf

wykonanie_zadan_z_zakresu_administracji_rzadowej_2008.pdf

realizacja_zadan_inwestycyjnych_2008.pdf

wykaz_jednostek_ktore_utworzyly_rachunek_dochodow_wlasnych_2008.pdf

dochody_budzetu_gminy_za_2008.pdf

dochody_majatkowe_budzetu_gminy_za_2008.pdf

dochody_wlasne_budzetu_gminy_za_2008.pdf

wydatki_budzetu_gminy_za_2008.pdf

wydatki_budzetu_gminy_za_2008_cd.pdf

wydatki_na_wynagrodzenia_za_2008.pdf

zestawienie_dochodow_i_wydatkow_2008.pdf

zadania_zlecone_wydatki_na_wynagrodzenia_2008.pdf

Plan_i_realizacja_zadan_inwestycyjnych_za_2008.pdf

plan_i_realizacja_zadan_inwestycyjnych_za_2008_cd.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-04-01 16:38:57.
Uchwała Nr XXXIII/162/2008 Rady Gminy Gózd z
dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu
wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2008.

U_XXXIII_162_2008.pdf

U_XXXIII_162_zal1_2008_wykaz_wydatkow.pdf

U_XXXIII_162_zal2_2008_plan_wydatkow.pdf

 

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-02-18 10:56:44.
Uchwała Nr XXXIII/161/2008 Rady Gminy Gózd z
dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy na 2008 rok.

U_XXXIII_161_2008.pdf

U_XXXIII_161_zal1_2008_wydatki_budzetu.pdf

U_XXXIII_161_zal2_2008_zadania_inwestycyjne.pdf

U_XXXIII_161_zal3_2008_dochody_i_wydatki.pdf

U_XXXIII_161_zal4_2008_dotacje_podmiotowe.pdf

 

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-02-18 10:38:53.
Uchwała Nr XXXI/155/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
10 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2008r.

U_XXXI_155_2008_zmiany.pdf

zal1_do_U_XXXI_155_2008_wydatki.pdf

 

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-01-06 15:37:53.
Uchwała Nr XXXI/154/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
10 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2008r.

U_XXXI_154_2008_zmiany.pdf

zal1_do_U_XXXI_154_2008_dochody.pdf

zal2_do_U_XXXI_154_2008_wydatki.pdf

zal3_do_U_XXXI_154_2008_zadania_inwestycyjne.pdf

 

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-01-06 15:14:41.
Uchwała Nr XXXI/153/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
10 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2008r.
 U_XXXI_153_2008_zmiany.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2009-01-06 15:13:10.
Uchwała nr XXX/152/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
13 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2008r.

U_XXX_152_2008_zmiany_w_budzecie.pdf

zal1_do_U_XXX_152_2008_dochody.pdf

zal_2_do_U_XXX_152_2008_wydatki.pdf

zal3_do_U_XXX_152_2008_limity_wydatkow.pdf

zal4_do_U_XXX_152_2008_zadania_inwestycyjne.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-12-11 09:39:14.
Wydatki budżetu Gminy w Goździe za III kwartał
2008r.
 UG_291008_wydatki_budzet.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-10-29 15:59:13 | Data modyfikacji: 2008-10-29 16:32:06.
Dochody budżetu Gminy w Goździe za III kwartał
2008r.
 UG_291008_dochody_budzet.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-10-29 15:42:55.
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gózd za
trzeci kwartał 2008r.
 UG_291008_informacja_budzet.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-10-29 15:20:20.
Wydatki budżetu Gminy Gózd za II kwartał 2008r.
 UG_010808_wydatki.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2008-08-01 11:19:30.
Dochody budżetu Gminy Gózd za II kwartał 2008r.
 UG_010808_dochody.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2008-08-01 11:17:52.
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gózd za
drugi kwartał 2008r.
 UG_010808_budzet_informacja.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2008-08-01 11:16:27.
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gózd za
pierwszy kwartał 2008r.
 UG_290408_informacja_z_wykonania_budzetu.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2008-04-29 13:23:26.
Wydatki budżetu Gminy w Goździe za I kwartał
2008r.
 UG_290408_budzet_wydatki.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2008-04-29 13:21:22.
Dochody budżetu Gminy w Goździe za I kwartał
2008r.
 UG_290408_budzet_dochody.pdf

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2008-04-29 13:19:47.
Uchwała Nr XX/112/2008 Rady Gminy Gózd z dnia
08.02.2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2008 rok.

U_XX_112_2008_1.pdf

zal1_do_U_XX_112_2008_1.pdf

 

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2008-02-28 14:04:51.
Uchwała nr XVIII/91/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Gózd na rok 2008.

U_XVIII_91_2007_budzet.pdf

zal1_do_U_XVIII_91_2007_dochody.pdf

zal2_do_U_XVIII_91_2007_wydatki.pdf

zal3_do_U_XVIII_91_2007_limity_wydatkow.pdf

zal3a_do_U_XVIII_91_2007_zadania_inwestycyjne.pdf

zal4_do_U_XVIII_91_2007_przychody_rozchody.pdf

zal5_do_U_XVIII_91_2007_dochody_i_wydatki.pdf

zal6_do_U_XVIII_91_2007_plan_dochodow_wydatkow.pdf

zal7_do_U_XVIII_91_2007_dotacje_podmiotowe.pdf

zal8_do_U_XVIII_91_2007_plan_przychodow_wydatkow_GFOSiGW

zal9_do_U_XVIII_91_2007_dochody_wydatki_porozumienia_miedzy_jedn_samorzadu_terytorialnego.pdf

zal10_do_U_XVIII_91_2007_prognoza_kwoty_dlugu_i_splat.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-02-07 10:07:43.
Data wprowadzenia: 2008-02-07 10:07:43
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska