Uchwała Nr IV/21/2006 Rady Gminy w Goździe z
dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Gózd na rok 2007.

U_B_IV_21_2006.pdf

U_B_IV_21_2006_Z1_dochody.pdf

U_B_IV_21_2006_Z2_wydatki

U_B_IV_21_2006_Z3_limity_zadania

U_B_IV_21_2006_Z4_przychody_rozchody.pdf

U_B_IV_21_2006_Z5.pdf

U_B_IV_21_2006_Z6.pdf

U_B_IV_21_2006_Z7_dotacje_podmiotowe.pdf

U_B_IV_21_2006_Z8.pdf

U_B_IV_21_2006_Z9.pdf

U_B_IV_21_2006_Z10_prognoza_długu.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-01-23 14:56:07.
Uchwała Nr V/35/2007 Rady Gminy w Goździe z dnia
21.02.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2007r.

U_B_V_35_2007.pdf

U_B_V_35_2007_zalacznik1

U_B_V_35_zalacznik2

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-05-04 10:54:57.
Uchwała Nr VI/39/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
30.03.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2007r.

U_B_VI_39_2007.pdf

U_B_VI_39_zalacznik1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-05-04 11:09:31.
Uchwała Nr VII/42/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
20.04.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2007r.
 U_B_VII_42_2007.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-05-04 11:16:02.
Uchwała Nr VII/43/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
20.04.2007r. w sprawie rozdysponowania nadwyżki
budżetowej.

U_B_VII_43_2007.pdf

U_B_VII_43_2007_zalacznik1.pdf

U_B_VII_43_zalacznik2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-05-04 11:17:22.
Informacja z wykonania budżetu gminy Gózd za
pierwszy kwartał 2007r.

informacja_250507.pdf

zal1_dochody_250507.pdf

zal2_wydatki_250507.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-05-25 15:20:44.
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Gózd za
drugi kwartał 2007 r.

BG_030907_informacja_budzet.pdf

zal1_dochody_budzet.pdf

zal2_wydatki_budzet.pdf

 

Opublikowane przez: Irena Serafin | Data wprowadzenia: 2007-09-03 14:02:31.
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Gózd za
trzeci kwartał 2007r.

BG_informacja_311007.pdf

zal1_dochody_311007.pdf

zal2_wydatki_311007.pdf

Spawozdanie_kwartalne_Rb_NDS_2007.pdf

Sprawozdanie_kwartalne_Rb_Z_2007.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2007-10-31 16:17:21.
Uchwała Nr XVIII/92/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
28 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2007r.

U_XVIII_92_2007_zmiany_budzet.pdf

zal1_do_U_XVIII_92_2007_dochody.pdf

zal2_do_U_XVIII_92_2007_wydatki.pdf

zal3_do_U_XVIII_92_2007_zadania_inwestycyjne.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2008-02-07 11:51:07.
Data wprowadzenia: 2008-02-07 11:51:07
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska