Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
° 2024
° 2023
° 2022
° 2021
° 2020
° 2019
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
WYBORY DO EUROPARLAMENTU 2024
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
WYBORY PARLAMENTARNE 2023
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zawiadomienia_Informacje > 2024 strona główna 

2024
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej w miejscowości Niemianowice
(obręb 0015 Niemianowice) polegającej na budowie
stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV,
sieci elektroenergetycznej SN 15 kV oraz sieci
elektroenergetycznej nN 0,4 kV
 RBiI_120724_zawiadomienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2024-07-12 13:58:52, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie-Obwieszczenie o prawie Stron do
czynnego udziału w każdym stadium postępowania
w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:
Kłonówek-Kolonia, Kłonów, Kuczki-Wieś w
obrębach 0017 Kłonówek-Kolonia, 0018 Kłonów,
0014 Kuczki w gminie Gózd, pow. radomski, woj.
mazowieckie
 ROSiMK_040724_zawiadomienie-obwieszczenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2024-07-04 14:15:20, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Informacja o wydaniu decyzji określającej
środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie i eksploatacji farmy
fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną na nieruchomości
obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji
gruntów nr 1209 obręb Wojsławice, gm. Gózd

ROŚiMK_160224_informacja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2024-02-16 14:38:02, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie-Obwieszczenie o prawie stron do
czynnego udziału w każdym stadium postępowania
w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy
fotowoltaicznej zlokalizowanej na części
działek nr 652, 654 w obrębie Drożanki, gmina
Gózd

ROSiMK_160124_zawiadomienie_obwieszczenie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2024-01-17 11:00:11, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie-Obwieszczenie o prawie stron do
czynnego udziału w każdym stadium postępowania
w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie i
eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW
wraz z infrastrukturą techniczną na
nieruchomości obejmującej działkę nr 1209
obręb Wojsławice, położoną w miejscowości
Wojsławice, gmina Gózd

ROSiMK_160124_zawiadomienie_obwieszczenie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2024-01-17 10:55:14 Informację zaktualizowano 2024-01-17 11:02:05, wprowadzający: Agnieszka D?browska
wersja do druku