Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
° 2024
° 2023
° 2022
° 2021
° 2020
° 2019
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
WYBORY DO EUROPARLAMENTU 2024
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
WYBORY PARLAMENTARNE 2023
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zawiadomienia_Informacje > 2023 strona główna 

2023
Informacja o zamiarze bezpośredniego zawarcia
rocznej umowy na świadczenie usług przewozowych
na gminnych liniach komunikacyjnych

UG_151223_informacja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-12-15 09:31:32, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Informacja o wydaniu w dniu 12 października 2023
r. decyzji określającej środowiskowe
uwarunkowania zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie
drogi gminnej nr 350114W Lipiny-Gózd,
realizowanego na działkach nr ew. 1366 w obrębie
Gózd oraz 380 w obrębie Piskornica

ROSiMK_121023_informacja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-10-12 14:57:03, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z
dnia 15 września 2023 r. o prawie Stron do
czynnego udziału w każdym stadium postępowania
w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie
drogi gminnej nr 350114W Lipiny-Gózd,
realizowanego na działkach ewidencyjnych nr 1366
obręb Gózd oraz 380 obręb Piskornica

ROSiMK_150923_zawiadomienie_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-09-15 13:54:59, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu
granic nieruchomości

UG_280823_zwiadomienie

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-28 13:43:39, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu
granic nieruchomości

ROSiMK_110823_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-11 12:52:39, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców na zadanie pn.: Wykonanie
rozgraniczenia nieruchomości gruntowej,
położonej w obrębie Kłonówek, gm. Gózd,
oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 644 z
działką sąsiednią nr 148

ROSiMK_300523_zawiadomienie_wybor_oferty_2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-30 12:21:37, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych oferatach
Wykonawców na zadania pn.: Wykonanie
rozgraniczenia nieruchomości gruntowej
położonej w obrębie Kłonówek, gm. Gózd,
oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 148 z
działką sąsiednią nr 149

ROSiMK_300523_zawiadomienie_wybor_oferty_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-30 12:17:09, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 19
maja 2023 r. o toczącym się postępowaniu
administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia
przez Powiat Radomski z mocy prawa z dniem 1
stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości
położonej w gminie Gózd, w obrębie 0009 Gózd,
oznaczonej jako działka nr 2236/17 o pow. 0,0004
ha zajętej pod drogę publiczną-powiatową nr 34
430 (obecnie 3525W) Słupica - Gózd

WM_300523_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-30 12:07:19, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 5
kwietnia 2023 r. o toczących się postępowaniach
administracyjnych w sprawach wydania decyzji
potwierdzających nabycie z dniam 1 stycznia 1991
r. z mocy prawa przez Powiat Radomski prawa
własności nieruchomości położonych w powiecie
radomskim, gmina Gózd, w obrębie 0004 Piskornica
i w obrębie 0009 Gózd

WM_270423_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-27 14:24:56, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o toczących
się postępowaniach administracyjnych w sprawach
wydania decyzji potwierdzających nabycie z dniem
1 stycznia 1999 r. z mocy prawa przez Powiat
Radomski prawa własności nieruchomości
położonych w pow. radomskim, gm. Gózd, obręb
0009 Gózd, zajętych pod drogę publiczną -
powiatową nr 34 430 (obnecnie nr 3525W) Słupica
- Gózd

WM_120423_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-12 14:23:51, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Informacja o realizacji kontroli zarządczej za
2022 rok

UG_140323_informacja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-14 12:15:32, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Informacja o wydaniu w dniu 6 lutego 2023 r.
decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania
dla przedsięwzięcia polegającego na
"Przebudowie drogi gminnej w miejscowości
Kłonów" realizowanego na działkach nr ew. 294 i
488 w obrębie Kłonów w miejscowości Kłonów

ROŚiMK_060223_Informacja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-06 16:30:23 Informację zaktualizowano 2023-02-09 10:50:02, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Informacja o wydaniu w dniu 6 lutego 2023 r.
decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania
dla przedsięwzięcia polegającego na
"Przebudowie drogi gminnej Wojsławice-Kłonów"
realizowanego na działkach nr ew. 121/1, 121/2,
121/3 w obrębie Kłonówek-Kolonia w
miejscowościach: Wojsławice, Kłonówek-Kolonia

ROŚiMK_060223_informacja1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-06 16:26:35, wprowadzający: Agnieszka D?browska
wersja do druku