Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
° 2020
° 2019
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona Danych Osobowych
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zawiadomienia_Informacje > 2020 strona główna 

2020
Informacja o przekazaniu do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Radomiu odwołania
złożonego przez Inwestora - Krzyżanowski
Partners Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia: Budowa Gospodarstwa Hodowlanego
w Kłonowie na działce ew. o nr. 141/1

ROSiMK_050620_informacja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-05 11:31:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wydaniu decyzji określającej
środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie Gospodarstwa Hodowlanego
w Kłonowie na działce o nr. ew. 141/1

ROSiMK_100520_informacja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-19 14:07:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 724/1 położonej w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd, polegającej
na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 63
PE

BGK_180520_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-18 14:32:22, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o przekazaniu do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Radomiu odwołania
złożonego przez Inwestora w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Gospodarstwa
Hodowlanego w Kłonowie na działkach ew. o nr.
137, 170, 171, obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd

ROŚiMK_120520_SKO_odwolanie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-12 09:33:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego dla inwestycji polegającej na
budowie drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi
powiatowej 3528W Kiedrzyn-Radom, na przebudowie
urządzeń wodnych - rowów przydrożnych drogi
powiatowej 3528W Kiedrzyn-Radom-ul. Lubelska
poprzez wykonanie przebudowy istniejących
przepustów oraz zarurowanie poszczególnych
odcinków rowów

PGWWP_270420_informacja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-27 13:50:42, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej w miejscowości: Myśliszewice,
Klwatka, Kiedrzyn, Małęczyn, polegającej na
budowie sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie
wyższym niż 0,5 MPa

BGK_090420_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-21 14:06:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wydaniu decyzji umarzającej
postępowanie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowa
drogi gminnej nr 350119W w miejscowości
Małęczyn, ul. Kościelna"

ROŚiMK_200420_informacja2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-20 13:12:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wydaniu decyzji określającej
środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia
polegającego na: "Przebudowa drogi gminnej Nr
350110W Kłonów-Kuczki"

ROŚiMK_200420_informacja1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-20 13:10:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 375/7, 375/4
położonych w miejscowości Grzmucin, gm. Gózd
polegającej na budowie słupowej stacji
transformatorowej, budowie linii kablowej Sn i nN

BGK_060420_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-17 13:56:42, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach o nr.: 819/17, 463/6,
463/20, 463/19, 463/18, 463/16, 463/15, 463/13,
463/11, 819/11 położonych w miejscowości
Małęczyn, gmina Gózd, polegającej na budowie
przyłącza do sieci elekroenergetycznej
dziewięciu budynków mieszkalnych

BGK_010420_zawiadomie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-01 14:25:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie-obwieszczenie o prawie Stron do
czynnego udziału w każdym stadium postępowania
w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowa
drogi gminnej nr 350119W w miejscowości
Małęczyn, ul. Kościelna

ROŚiMK_130320_zawiadomienie3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-16 16:28:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie-obwieszczenie o prawie Stron do
czynnego udziału w każdym stadium postępowania
w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowa
drogi gminnej nr 350110W Kłonów-Kuczki

ROŚiMK_130320_zawiadomienie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-16 16:20:56, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie-obwieszczenie o prawie Stron do
czynnego udziału w każdym stadium postępowania
w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowa
drogi gminnej nr 350109W w miejscowości
Małęczyn, ul. Szkolna

ROŚiMK_130320_zawiadomienie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-16 16:19:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z
aktami sprawy dotyczącej ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego pn.: Budowa stacji
bazowej telefonii komórkowej P4 "RAD3317C" wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną na
działce nr 551/4 w miejscowości Klwatka

BGK_100320_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-12 15:08:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z
aktami sprawy dotyczącej ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego pn.: Budowa wieży
telekomunikacyjnej z wyposażeniem, montaż anten
radiolinii na wieży i urządzeń technicznych pod
wieżą, wykonanie ogrodzenia i budowa
wewnętrznej linii zasilającej na działce nr 843
położonej w miejscowośći Gózd

BGK_090320_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-12 15:06:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z
aktami sprawy dotyczącej ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego pn.: Budowa obiektu
infrastruktury technicznej WA-0085 obejmującej:
budowę wieży telekomunikacyjnej z wyposażeniem,
montaż anten radiolinii na wieży i urządzen
technicznych pod wieżą, wykonanie ogrodzenia i
budowa wewnętrznej linii zasilającej na działce
nr 266 położonej w miejscowości Grzmucin

BGK_060320_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-12 15:01:52, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 40/12, 74, 87/9,
87/15 położonych w miejscowości Kiedrzyn, gm.
Gózd, polegającej na budowie sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej

BGK_250220_zawiadomienie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-25 12:47:06, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 823/9, 823/12,
823/13, 370, 680, 680, 674/9, 673/2 położonych w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd, polegającej
na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE DN
Ø 63, PE DN Ø 40

BGK_250220_zawiadomienie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-25 12:40:38, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z
dnia 31 stycznia 2020r. o wydaniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego
na:"Budowie drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi
powiatowej 3528W Kiedrzyn - Radom".
 ROSiMK_310120_zawiadomienie_obwieszczenie.pdf.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 09:35:03 Informację zaktualizowano 2020-01-31 09:36:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z
dnia 17 stycznia 2020 r. o wydaniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Budowie fermy drobiu w Kłonowie na działce ew.
o nr. 141/1, obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd,
powiat radomski, woj. mazowieckie"

ROŚiMK_170120_zawiadomienie_obwieszczenie2

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-17 14:42:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z
dnia 17 stycznia 2020 r. o wydaniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Rozbudowa fermy drobiu w Kłonowie na działce ew
o nr. 137, 170, 171 obręb 0018 Kłonów, gm.
Gózd, powiat radomski, woj. mazowieckie

ROŚiMK_170120_zawiadomienie_obwieszczenie1

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-17 14:38:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku