Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
° 2024
° 2023
° 2022
° 2021
° 2020
° 2019
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
WYBORY DO EUROPARLAMENTU 2024
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
WYBORY PARLAMENTARNE 2023
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zawiadomienia_Informacje > 2019 strona główna 

2019
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 522/7, 672/2
położonych w miejscowości Małęczyn, gmina
Gózd, polegającej na budowie gazociągu
średniego ciśnienia PEØ40

BGK_311219_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-31 09:18:10, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie o wydaniu postanowienia z
dnia 17 grudnia 2019r. uzgadnającego warunki
realizacji przedsięwzięcia polegającego
na:"Rozbudowie Gospodarstwa Hodowlanego w
Kłonowie na działce ew. o nr 137, 170, 171
obręb 0018 Kłonów, gmina Gózd, pow. radomski,
woj. mazwieckie".
 ROSiMK_20122019_Zawiadomienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-12-24 11:07:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach 433/2, 433/1, 439,
440, 441/1, 442/1, 443, 444, 445, 1/2 położonych
w miejscowości Małęczyn, gm. Gózd, na działce
nr 165/3 położonej w miejscowości Kiedrzyn, gm.
Gózd polegającej na budowie i przebudowie sieci
elektroenergetycznej średniego napięcia oraz
budowie sieci elektroenergetycznej niskiego
napięcia

BGK_181219_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-18 09:32:50, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie-obwieszczenie o wyznaczeniu
przewidywalnego terminu załatwienia sprawy
ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy
drobiu w Kłonowie na działce ew. o nr 141/1,
obręb 0018 Kłonów, gmina Gózd, powiat radomski

ROŚiMK_161219_zawiadomienie_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-16 14:57:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska o postanowieniu z dnia 14 listopada
2019 r. utrzymującym w mocy postanowienie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Warszawie wyrażające stanowisko, że realizacja
przedsięwzięcia polegającego na: Budowie
cywilnego portu lotniczego w Radomiu na terenie
funkcjonującego lotniska wojskowego Radom-Sadków
przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki
realizacji powyższego przedsięwzięcia
określone w decyzji Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 9 kwietnia
2013 r.

ROSiMK_201119_zawiadomienie_GDOS.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-20 14:47:18 Informację zaktualizowano 2019-11-20 15:04:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach położonych w
miejscowości Niemianowice, polegającej na
budowie ciągu pieszo-jezdnego

BGK_201119_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-20 14:31:52, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 278/12, 821/21
położonych w miejscowości Małęczyn, gm.
Gózd, polegającej na budowie gazociągu
średniego ciśnienia

BGK_170919_zawiadomienie3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-17 15:18:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 528/4, 672/2
położonych w miejscowości Małęczyn, gm.
Gózd, polegającej na budowie gazociągu
średniego ciśnienia

BGK_170919_zawiadomienie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-17 15:15:49, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 680, 675/2, 682/3,
682/6, 682/1, 681/1 położonych w miejscowości
Małęczyn, gm. Gózd polegającej na budowie
gazociągu średniego ciśnienia PE Ø 63

BGK_170919_zawiadomienie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-17 15:12:53, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie-obwieszczenie o możliwości
zapoznania się z aktami sprawy, w tym z raportem
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i
jego uzupełnieniami, opiniami i uzgodnieniami
przez strony postępowania w przedmiocie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
"Rozbudowie fermy drobiu w Kłonowie na działkach
ew. o nr. 137, 170, 171 obręb 0018 Kłonów, gm.
Gózd"

ROSiMK_170919_zawiadomienie_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-17 10:54:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie dot. postępwania w sprawie
zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska, wyrażające stanowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na: budowie
cywilnego portu lotniczego w Radomiu na terenie
funkcjonującego lotniska wojskowego
Radom-Sadków.
 ROSiMK_040919_zawiadomienie.pdf.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-04 15:07:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z
dnia 2 września 2019r. o wydanym przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Warszawie postanowienia uzgadnającego warunki
realizacji przedsięwzięcia polegającego
na:"Rozbudowie fermy drobiu w Kłonowie na
działkach ew. o nr 137, 170, 171, obręb 0018
Kłonów, gmina Gózd, pow. radomski, woj.
mazowieckie".
 ROSiMK_030919_zawiadomienie.pdf.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-03 12:46:39 Informację zaktualizowano 2019-09-03 12:49:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr: 162, 163, 100,
53/2, 54/2, 55/2, 56/2, 57/2, 58/2, 59/2, 60/2,
61/2, 253/2, 264/1, 62/2, 834/2, 833/2, 64/2, 61/8
położonych w miejscowości Małęczyn, gm.
Gózd, polegającej na budowie gazociągu
średniego ciśnienia PE Ø 63 i PE Ø 40

BGK_230819_zawiadomienie3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-23 11:49:14 Informację zaktualizowano 2019-08-23 11:53:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr: 287/1, 285/1,
284/26, 284/24 położonych w miejscowości
Małęczyn, gm. Gózd, polegającej na budowie
gazociągu średniego ciśnienia PE Ø 63 i PE Ø
40

BGK_230819_zawiadomienie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-23 11:47:44, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 213 położonej w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd, polegającej
na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE Ø
63 i PE Ø 40

BGK_230819_zawiadomienie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-23 11:44:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego w miejscowościach:
Groszowice, Myśliszewice, Gzowice Folwark,
Klwatka polegającej na przebudowie napowietrznej
linii elektroenergetycznej średniego napięcia
"Gołębiów-Zwoleń" na odcinku od węzła
Klwatka do węzła Myśliszewice

BGK_260719_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-26 10:22:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 279/2 położonej w
miejscowości Kuczki-Kolonia, gm. Gózd,
polegającej na budowie telekomunikacyjnego
obiektu budowlanego nr 26838 WRA_GOZD_KUCZKIKOL

BGK_140619_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-17 14:55:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie-obwieszczenie o możliwości
zapoznania się z aktami sprawy w przedmiocie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na: "Budowie fermy drobiu w
Kłonowie na działce ew. o nr. 141/1, obręb 0018
Kłonów, gm. Gózd, pow. radomski, woj.
mazowieckie"

ROŚiMK_170719_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-17 14:40:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z
dnia 24 czerwca 2019 r. o wydaniu przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Warszawie postanowienia uzgadniającego warunki
realizacji przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie fermy drobiu w Kłonowie na działce ew. o
nr. 141/1, obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd, powiat
radomski, woj. mazowieckie

ROŚiMK_240619_zawiadomienie_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-24 16:03:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 711/7, 711/20,
864/6, 751 położonych w miejscowości
Małęczyn, gm. Gózd, polegającej na budowie
gazociągu średniego ciśnienia PE Ø 63

BGK_300519_zawiadomienie3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-30 09:26:12, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomieie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zloklizowanej na działce nr 863/4 położonej w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd, polegającej
na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE Ø
63

BGK_300519_zawiadomienie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-30 09:22:00, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 672/2, 522/15,
510/1, 472/9 położonych w miejscowości
Małęczyn, gm. Gózd, polegającej na budowie
gazociągu średniego ciśnienia PE Ø 63

BGK_300519_zawiadomienie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-30 09:18:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 462/10, 513/2
położonych w miejscowości Małęczyn, gm.
Gózd, polegającej na budowie sieci
wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej,
gazowej i telekomunikacyjnej

BGK_240519_zawiadomienie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-24 09:32:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 287/1 położonej w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd, polegającej
na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE
Ø 63

BGK_240519_zawiadomienie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-24 09:29:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 551/4 położonej w
miejscowości Klwatka Królewska, polegającej na
budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4
RAD 3317C wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną

BGK_100519_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-10 14:36:45, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Rozbudowie Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie
na działce ew. 137, 170, 171 obręb 0018
Kłonów, gm. Gózd, powiat radomski, woj.
mazowieckie"

ROŚiMK_170419_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-25 09:06:44, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie: "Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie na
działce o nr. ew. 141/1, obręb 0018 Kłonów,
gmina Gózd, powiat radomski"

ROSiMK_120419_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-12 15:05:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 287/1, 281/16,
281/10 położonych w m. Małęczyn polegającej
na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE Ø
63 i PE Ø 40

BGK_120219_zawiadomienie5.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-12 13:35:50, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach w m. Małęczyn
polegającej na budowie gazociągu średniego
ciśnienia PE Ø 90, PE Ø 63, PE Ø 40

BGK_120219_zawiadomienie4.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-12 13:32:10, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach w m. Małęczyn
polegającej na budowie gazociągu średniego
ciśnienia PE Ø 63 i PE Ø 90

BGK_120219_zawiadomienie3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-12 13:28:40, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach położonych w m.
Małęczyn polegającej na budowie gazociągu
średniego ciśnienia PE Ø 40

BGK_120219_zawiadomienie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-12 13:25:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach położonych w
miejscowościach: Niemianowice, Klwatka
polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej
niskiego napięcia

BGK_120219_zawiadomienie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-12 13:21:22, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz
przyłączami

BGK_070118_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-08 14:36:07 Informację zaktualizowano 2019-02-12 13:17:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku