Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
° 2024
° 2023
° 2022
° 2021
° 2020
° 2019
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
WYBORY DO EUROPARLAMENTU 2024
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
WYBORY PARLAMENTARNE 2023
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zawiadomienia_Informacje > 2021 strona główna 

2021
Informacja Wójta Gminy Gózd o wydaniu w dniu 3
grudnia 2021 r. decyzji określającej
środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej
"PV GÓZD" wraz z infrastrukturą towarzyszącą
oraz stacjami transformatorowymi o mocy do 2 MW z
możliwością podziału na mniejsze elektrownie
na działkach nr 1020, 1021 obręb Gózd, gm.
Gózd

ROŚiMK_031221_informacja2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-03 14:46:51, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Informacja Wójta Gminy Gózd o wydaniu w dniu 3
grudnia 2021 r. decyzji określającej
środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej
"PEF PV 013" o mocy do 1 MW na części działki o
nr. ew. 687, 689 obręb 0012, gm. Gózd

ROŚiMK_031221_informacja_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-03 10:33:11, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Informacja Wójta Gminy Gózd o wydaniu w dniu 1
grudnia 2021 r. decyzji określającej
środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o
mocy do 1 MW na działce o nr. ew. 88, 89/4 obręb
Klwatka w gm. Gózd

ROŚiMK_031221_informacja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-03 10:29:33, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach o nr. 287/1, 294/9
obręb Małęczyn polegającej na budowie sieci
gazowej

BGK_241121_zawiadomienie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-24 14:53:29, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach położonych w
obrębie Kuczki-Kolonia oraz na działkach
położonych w obrębie Niemianowice polegającej
na budowie kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach Kuczki-Kolonia i Niemianowice z
odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków
w Klwatce Królewskiej

BGK_241121_zawiadomienie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-24 14:50:15, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie-obwieszczenie o wyznaczeniu nowego
terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie Elektrowni Słonecznej PV GÓZD wraz z
infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją
transformatorową o mocy do 2 MW z możliwością
podziału na mniejsze elektrownie na działkach nr
1020, 1021, obręb Gózd, gm. Gózd

ROŚiMK_151121_obwieszczenie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-15 17:41:33, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie-obwieszczenie o wyznaczeniu nowego
terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wydania
decyzji o środkowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na
działce o nr. ew. 88, 89/4, obręb Klwatka, gm.
Gózd

ROŚiMK_151121_obwieszczenie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-15 17:37:04, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie-obwieszczenie o prawie stron do
czynnego udziału w każdym stadium postępowania
w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy
fotowoltaicznej „PEF PV 013” o mocy do 1 MW na
części działki o nr. ewid. 687, 689 obręb
0012, gmina Gózd

ROŚiMK_101121_zawiadomienie_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-10 13:50:11, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie-Obwieszczenie z dnia 13
października 2021 r. o prawie stron do czynnego
udziału w każdym stadium postępowania w
przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Budowa
Elektrowni Słonecznej PV GÓZD wraz z
infrastrukturą towarzyszącą oraz stacjami
transformatorowymi o mocy do 2 MW z możliwością
podziału na mniejsze elektrownie na działkach nr
1020, 1021, obręb Gózd, gm. Gózd

ROŚiMK_131321_zawiadomienie_obwieszczenie_2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-13 14:16:30, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie-Obwieszczenie z dnia 13
października 2021 r. o prawie stron do czynnego
udziału w każdym stadium postępowania w
przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Budowa farmy
fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr.
ew. 88, 89/4, obręb Klwatka w gminie Gózd

ROŚiMK_131021_zawiadomienie_obwieszczenie_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-13 14:10:54, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej w miejscowości Małęczyn
polegającej na budowie sieci gazowej średniego
ciśnienia w m. Małęczyn, ul. Lubelska, ul.
Działkowa, ul. Kościelna, ul. Makowska, ul.
Ziembickiego

BGK_230921_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-23 14:23:18, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej w miejscowości Małęczyn, dz. nr
1/1, 72 gmina Gózd, polegającej na budowie sieci
elektroenergetycznej średniego napięcia oraz
budowie złącza kablowego SN

BGK_200921_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-20 14:30:12, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Informacja o wydaniu w dniu 16 września 2021 r.
decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania
dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podgóra,
gm. Gózd, której inwestorem jest gmina Gózd

ROSiMK_170921_informacja

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-17 12:25:38, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie-obwieszczenie o prawie Stron do
czynnego udziału w każdym stadium postępowania
w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Budowie
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piskornica,
gm. Gózd"

ROSiMK_230821_zawiadomienie-obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-23 16:19:26, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 396/4, 397, 432,
431 położonych w m. Małęczyn, gm. Gózd
polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej
o napięciu znamionowym do 1kV

BGK_180821_Zawiadomienie3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-18 10:56:55, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 611 położonej w m.
Gózd, gm. Gózd polegającej na przebudowie linii
kablowej YAKY 4x35mm2 relacji słup 4

BGK_180821_Zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-18 10:53:29, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 751, 738, 739,
744, 745 położonych w m. Małęczyn, gm. Gózd
oraz na działce 388/1 położonej w m. Grzmucin,
gm. Gózd polegającej na budowie sieci
elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do
1kV

BGK_180821_Zawiadomienie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-18 10:49:46, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 248/2, 248/4,
248/5, 277/1, 240/2, 240/7, 240/6, 140
położonych w m. Małeczyn, gm. Gózd
polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej
o napięciu znamionowym do 1kV

BGK_180821_Zawiadomienie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-18 10:45:38, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach położonych w m.
Klwatka, gm. Gózd oraz działkach położonych w
m. Grzmucin, gm. Gózd, polegającej na budowie
sieci wodociągowej PE DN/OD 160 mm

BGK_290721_zawiadomienie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-29 10:58:05, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 4754/1, 754/2,
754/3 położonych w m. Klwatka, gm. Gózd,
polegającej na przekroczeniu rzeki Pacynki
wodociągiem PE DN/OD 160 mm

BGK_290721_zawiadomienie.1pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-29 10:54:11, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach położonych w
miejscowości Gózd polegającej na budowie
kanalizacji sanitarnej w m. Gózd, Osiedle
Karszówka z odprowadzeniem ścieków do
oczyszczalni ścieków w Goździe

BGK_210721_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-21 11:50:01, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 287/1 położonej w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd, polegającej
na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE
DN 63

BGK_250521_zawiadomienie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-25 14:18:22 Informację zaktualizowano 2021-05-25 14:47:14, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 522/9, 522/13,
522/15 położonej w miejscowości Małęczyn, gm.
Gózd, polegającej na budowie sieci gazowej
średniego ciśnienia PE DN 40

BGK_250521_zawiadomienie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-25 14:15:08, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 271/4, 287/1,
294/9 położonej w miejscowości Małęczyn, gm.
Gózd polegającej na budowie sieci wodociągowej
i sieci kanalizacji sanitarnej

BGK_250521_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-25 14:11:01, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Informacja o wydaniu w dniu 20 maja 2021 r.
decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w
miejscowościach: Kuczki-Kolonia, Niemianowice do
oczyszczalni ścieków w Klwatce

ROŚiMK_200521_informacja2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-20 12:50:32, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Informacja o wydaniu w dniu 20 maja 2021 r.
decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w
miejscowościach: Gózd, Kuczki-Kolonia, Kuczki
Wieś, Niemianowice do oczyszczalni ścieków w
Goździe

ROŚiMK_200521_informacja1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-20 12:47:09, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z
dnia 5 maja 2021 r. o prawie Stron do czynnego
udziału w postępowaniu dotyczącym wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w
miejscowościach: Niemianowice, Kuczki-Kolonia do
oczyszczalni ścieków w Klwatce

ROSiMK_060521_zawiadomienie_obwieszczenie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-06 12:35:58, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z
dnia 5 maja 2021 r. o prawie Stron do czynnego
udziału w postępowaniu dotyczącym wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w
miejscowościach: Gózd, Kuczki-Kolonia, Kuczki
Wieś, Niemianowice do oczyszczalni ścieków w
Goździe

ROSiMK_060521_zawiadomienie_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-06 12:33:36, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Radomiu o wydaniu w dniu 1 lutago 2021 r. decyzji
znak: SKO.ŚU.4113.38.2047.2020 uchylającej w
całości decyzję Wójta Gminy Gózd z dnia
15.10.2020 r. znak: ROŚiMK.6220.5.2019/2020
określającą środowiskowe uwarunkowania zgody
na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Rozbudowie Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie
na działce o nr. ew. 137, 170, 171, obręb 0018
Kłonów, gm. Gózd, pow. radomski, i orzekającej
o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla
przedmiotowego przedsięwzięcia

SKO_150221_informacja_.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-15 14:59:48, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Informacja dotycząca zbędnych i zużytych
składników rzeczowych majątku ruchomego

UG_080221_informacja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-08 16:48:01 Informację zaktualizowano 2021-02-08 16:50:45, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadamia o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego
w dniu 21 grudnia 2020 r. decyzji Nr 136/SPEC/2020
o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie
przebudowy lotniska użytku publicznego na wniosek
Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze",
ul.Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa dla
inwestycji pn.: "Rozbudowa Portu Lotniczego
Radom-Sadków (EPRA) w zakresie budowy
samochodowych dróg technicznych i patrolowych,
ogrodzenia oraz świetlnego systemu podejścia
wraz z budową, przebudową i rozbiórką
niezbędnej infrastruktury towarzyszącej oraz
rozbiórką istniejącej zabudowy"

WM_291220_Zawiadomienie.pdf

WM_301120_obwieszczenie_wszczecie_postepowania.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-02 14:36:55, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Informacja o koszcie pobytu dzieci w Samorządowym
Przedszkolu w Goździe

ZEAS_270121_informacja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-29 10:12:51, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr: 724/1, 672/2
położonych w miejscowości Małęczyn, gm.
Gózd, polegającej na budowie gazociągu
średniego ciśnienia PE DN 63

BGK_210121_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-22 13:26:30, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej w miejscowościach: Małęczyn,
Kiedrzyn, Klwatka polegającej na budowie sieci
elektroenergetycznej średniego napięcia wraz z
kanalizacją kablową w ramach zadania "PBW
przebudowy i rozbudowy linii 15kV
Gołębiów-Maków Tor-1, odgałęzienie k-k
Klwatka, gm. Gózd. Zadanie 5-RE Radom"

BGK_080121_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-08 10:55:42, wprowadzający: Agnieszka D?browska
wersja do druku