Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
Punkt Konsultacyjny - CZYSTE POWIETRZE
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
° 2018
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
° 2007
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Podatki i opłaty > 2008 strona główna 

2008
Uchwała Nr XVIII/95/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
28 grudnia 2007r. w sprawie zatwierdzenia "Taryfy
opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gózd".

U_XVIII_95_2007_zaopatrzenie_w_wode_i_odprowadzanie_sciekow.pdf

zal1_do_U_XVIII_95_2007_taryfa_oplat.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2008-02-07 10:29:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVI/83/2007 Rady Gminy w Goździe z
dnia 12.11.2007r. w sprawie podstawy naliczania
podatku rolnego na 2008r.
 podstawy_naliczania_podatku_rolnego_2008.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-01-16 13:21:50, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVI/82/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
12.11.2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych na 2008r.

stawki_podatku_srodki_transportoe_2008.pdf

zal1_2_3_stawki_podatku_srodki_transportowe_2008.pdf

 stawki_podatku_od_srodkow_transportowych_2008.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-01-16 13:11:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVI/81/2007 Rady Gminy w Goździe z
dnia 12.11.2007r. w sprawie uchwalenia stawek
podatku od nieruchomości na rok 2008.
 stawki_podatku_od_nieruchomosci_2008.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-01-16 13:08:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała nr XVI/80/2007 Rady Gminy w Goździe z
dnia 12.11.2007r. w sprawie zwolnień w podatku od
nieruchomości na 2008r.
 zwolnienia_w_podatku_od_nieruchomosci_2008.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-01-16 13:06:10, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVI/79/2007 Rady Gminy w Goździe z
dnia 12.11.2007r. w sprawie opłaty targowej na
2008r.
 oplata_targowa__2008.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-01-16 13:03:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku