bip.gozd.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Gózd www.gozd.pl
Podatki i opłaty strona główna 

2008
Uchwała Nr XVIII/95/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
28 grudnia 2007r. w sprawie zatwierdzenia "Taryfy
opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gózd".

U_XVIII_95_2007_zaopatrzenie_w_wode_i_odprowadzanie_sciekow.pdf

zal1_do_U_XVIII_95_2007_taryfa_oplat.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2008-02-07 10:29:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVI/83/2007 Rady Gminy w Goździe z
dnia 12.11.2007r. w sprawie podstawy naliczania
podatku rolnego na 2008r.
 podstawy_naliczania_podatku_rolnego_2008.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-01-16 13:21:50, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVI/82/2007 Rady Gminy Gózd z dnia
12.11.2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych na 2008r.

stawki_podatku_srodki_transportoe_2008.pdf

zal1_2_3_stawki_podatku_srodki_transportowe_2008.pdf

 stawki_podatku_od_srodkow_transportowych_2008.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-01-16 13:11:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVI/81/2007 Rady Gminy w Goździe z
dnia 12.11.2007r. w sprawie uchwalenia stawek
podatku od nieruchomości na rok 2008.
 stawki_podatku_od_nieruchomosci_2008.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-01-16 13:08:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała nr XVI/80/2007 Rady Gminy w Goździe z
dnia 12.11.2007r. w sprawie zwolnień w podatku od
nieruchomości na 2008r.
 zwolnienia_w_podatku_od_nieruchomosci_2008.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-01-16 13:06:10, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XVI/79/2007 Rady Gminy w Goździe z
dnia 12.11.2007r. w sprawie opłaty targowej na
2008r.
 oplata_targowa__2008.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-01-16 13:03:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska

Zobacz:
   2018
   2017
   2016
   2015
   2014
   2013
   2012
   2011
   2010
   2009
   2008
   2007
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gozd.pl