Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
Punkt Konsultacyjny - CZYSTE POWIETRZE
WYBORY PARLAMENTARNE 2023
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
° 2018
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
° 2007
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Podatki i opłaty > 2012 strona główna 

2012
Uchwała Nr XIV/73/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17
listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na
2012r.

U_XIV_73_2011_podatek_srodki_transportu.pdf

U_XIV_73_2011_zal1_2_3_stawki_podatku.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 15:52:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIV/72/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17
listopada 2011r. w sprawie podstawy naliczania
podatku rolnego na 2012r.
 U_XIV_72_2011_podatek_rolny.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 15:51:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIV/71/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17
listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od
nieruchomości na 2012r.
 U_XIV_71_2011_zwolnienia.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 15:48:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr XIV/70/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 17
listopada 2011r. w sprawie uchwalenia stawek
podatku od nieruchomości na rok 2012.
 U_XIV_70_2011_podatek_od_nieruchomosci.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 15:46:50, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku