Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
° Regulamin
° Załatwianie spraw
- Referat finansowy
- Referat Budownictwa, Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej.
- Referat Utrzymania Infrastruktury Technicznej
- Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego
- Referat Organizacyjno-Administracyjny
- Urząd Stanu Cywilnego
- Samodzielne stanowiska pracy
- Stanowiska z powołania: Sekretarz i Skarbnik
° Ewidencje i rejestry
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
Punkt Konsultacyjny - CZYSTE POWIETRZE
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Urząd Gminy > Załatwianie spraw > Referat finansowy strona główna 

Referat finansowy
Kompetencje i zadania realizowane w Referacie
Finansowym.

 

Do podstawowego zakresu zadań Referatu Finansowego należy:

 

 1. Opracowanie projektu budżetu Gminy w zakresie dochodów i wydatków;
 2. Analizowanie wykonania budżetu oraz nadzorowanie jego realizacji;
 3. Opracowanie projektu uchwał Rady Gminy w sprawach zmian w budżecie;
 4. Opracowanie sprawozdań półrocznych i rocznych z wykonania budżetu Gminy;
 5. Prowadzenie księgowości budżetowej podatkowej;
 6. Prowadzenie ewidencji księgowych mienia gminy;
 7. Rozliczanie prowadzonych inwentaryzacji mienia;
 8. Realizowanie funduszu ochrony środowiska, świadczeń socjalnych i innych;
 9. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem lokalnych podatków i opłat;
 10. Sprawowanie nadzoru oraz kontroli finansowo-gospodarczej w jednostkach organizacyjnych poległych gminie;
 11. Prowadzenie rachunkowości wpływów i wydatków budżetowych;
 12. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym;
 13. Sporządzanie list wynagrodzeń i rozliczanie z ZUS;
 14. Prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym;
 15. Prowadzenie obsługi kasowej;
 16. Prowadzenie egzekucji w razie nieuregulowania w terminie należności i świadczeń stanowiących dochody gminy;
 17. Prowadzenie kontroli rozliczeń rad sołeckich;
 18. Inne wynikające z przepisów prawa oraz poleceń Wójta.
 
Data wprowadzenia informacji 2007-05-26 12:34:04 Informację zaktualizowano 2017-07-26 10:47:56, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska

Zobacz:
 Referat finansowy .  Referat Budownictwa, Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej. .  Referat Utrzymania Infrastruktury Technicznej .  Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego .  Referat Organizacyjno-Administracyjny .  Urząd Stanu Cywilnego .  Samodzielne stanowiska pracy .  Stanowiska z powołania: Sekretarz i Skarbnik . 
wersja do druku