Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
° Regulamin
° Załatwianie spraw
- Referat finansowy
- Referat Budownictwa, Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej.
- Referat Utrzymania Infrastruktury Technicznej
- Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego
- Referat Organizacyjno-Administracyjny
- Urząd Stanu Cywilnego
- Samodzielne stanowiska pracy
- Stanowiska z powołania: Sekretarz i Skarbnik
° Ewidencje i rejestry
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
Punkt Konsultacyjny - CZYSTE POWIETRZE
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Urząd Gminy > Załatwianie spraw > Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego strona główna 

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego
Kompetencje i zadania realizowane w Referacie
Rolnictwa.

 

Do podstawowych zadań Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego należy:

 

  1. opracowanie gminnego programu ochrony środowiska i jego realizacja;
  2. tworzenie warunków do utrzymania czystości i porządku na terenie gminy;
  3. prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów ustawy o ochronie środowiska;
  4. przygotowanie wniosków w sprawach stwierdzonych wykroczeń nie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska;
  5. występowanie z wnioskami o likwidację dzikich wysypisk;
  6. prowadzenie spraw z zakresu ewidencji gruntów, geodezji, gospodarki gruntami i melioracji;
  7. wykonywanie zadań własnych z zakresu rolnictwa, leśnictwa, mienia komunalnego;
  8. prowadzenie statystyki rolnej;
  9. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa oraz poleceń Wójta.
 
Data wprowadzenia informacji 2007-05-26 12:41:23 Informację zaktualizowano 2017-07-26 10:50:21, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska

Zobacz:
 Referat finansowy .  Referat Budownictwa, Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej. .  Referat Utrzymania Infrastruktury Technicznej .  Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego .  Referat Organizacyjno-Administracyjny .  Urząd Stanu Cywilnego .  Samodzielne stanowiska pracy .  Stanowiska z powołania: Sekretarz i Skarbnik . 
wersja do druku