Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
Punkt Konsultacyjny - CZYSTE POWIETRZE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
WYBORY PARLAMENTARNE 2023
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
° ROK 2023
° ROK 2022
° ROK 2021
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł > ROK 2022 strona główna 

ROK 2022
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego na zadanie pn.: Świadczenie
usług w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt
z terenu Gminy Gózd i zapewnienie im miejsca w
schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2023 r.

ROŚiMK_221222_zapytanie_ofertowe.pdf

ROŚiMK_221222_zal1_oferta.docx

ROŚiMK_221222_zal2_umowa.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-22 15:28:56 Informację zaktualizowano 2023-12-20 15:14:52, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:
Wykonanie audytu i diagnozy cyberbezpieczeństwa
Urzędu Gminy w Goździe

BGK_160822_zawiadomienie_wybor_oferty.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-16 15:09:17, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego na zadanie pn.: Remont boiska
wielofunkcyjnego w miejscowości Grzmucin, gm.
Gózd

BGK_160822_zapytanie_ofertowe.pdf

BGK_160822_zal1_formularz_ofertowy .doc

BGK_160822_zal2_przedmiar_robot.pdf

BGK_160822_zal3_oswiadczenie_spelnienie_warunkow.docx

BGK_160822_zal4_oswiadczenie_doswiadczenie.docx

BGK_160822_zal5_wzor_umowy.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-16 14:37:47, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego na zadanie pn.: Wykonanie
audytu i diagnozy cyberbezpieczeństwa Urzędu
Gminy w Goździe

BGK_110822_zapytanie_ofertowe.pdf

BGK_110822_zal1_formularz_ofertowy.doc

BGK_110822_zal2_oswiadczenie_spelnienie_warunkow.docx

BGK_110822_zal3_oswiadczenie_doswiadczenie.docx

BGK_110822_zal4_oswiadczenie.docx

BGK_110822_zal5_wzor_umowy .pdf

BGK_110822_zal6.xlsx

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-11 14:21:58, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego na: "Wykonanie opinii
biegłego/specjalisty z zakresu hydrologii,
hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji
wodnych na nieruchomości gruntowej położonej w
obrebie Klwatka, gm. Gózd, oznaczonej jako
działka ewidencyjna nr 344 w zakresie oceny
zakłócenia stosunków wodnych"

ROSiMK_180722_zapytanie_ofertowe.pdf

ROSiMK_180722_zal1_oferta_cenowa.docx

ROSiMK_180722_zal2_umowa.docx

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-18 15:26:14 Informację zaktualizowano 2022-07-18 15:29:22, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego na: Usuwanie odpadów z folii
rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów,
odpadów po nawozach i typu Big-Bag

ROŚiMK_180522_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-18 14:32:04, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców dot.: postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na: Demontaż, odbiór,
transport i utylizacja wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Gózd

ROŚiMK_100522_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-10 12:38:57, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego na zadanie pn.: Usuwanie
odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do
owijania balotów, opakowań po nawozach i typu
Big-Bag

ROŚiMK_090522_zapytanie_ofertowe.pdf

ROŚiMK_090522_specyfikacja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-09 11:18:31, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego na zadanie pn.: Demontaż,
odbiór, transport i utylizacja wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Gózd

UG_220422_zapytanie_ofertowe.pdf

UG_220422_specyfikacja.pdf

UG_220422_projet_umowy.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-22 12:50:48, wprowadzający: Agnieszka D?browska
wersja do druku