Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
Punkt Konsultacyjny - CZYSTE POWIETRZE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
WYBORY PARLAMENTARNE 2023
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
° 2022
° 2021
° 2020
° 2019
° 2018
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 RAPORT O STANIE GMINY > 2019 strona główna 

2019
Raport o stanie gminy Gózd za 2019 rok

Raport_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-01 14:10:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad
Raportem

Formulasz_zgloszenia_debata_raport_2019.docx

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-01 14:14:17, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska

 

RAPORT O STANIE GMINY

Wójt Gminy co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.
Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta gminy w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy i budżetu obywatelskiego.
Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

Debata nad „ Raportem o stanie Gminy Gózd”
Głos mieszkańców w debacie nad raportem.

Mieszkańcy gminy Gózd mogą wziąć udział w debacie nad Raportem o stanie Gminy Gózd za 2019 rok”. Aby zabrać głos, należy złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Gózd pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców gminy Gózd.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany „Raport o stanie Gminy Gózd za 2019 rok".
Mieszkańcy zabierają głos w kolejności napływających zgłoszeń. W debacie nad raportem może wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców gminy Gózd.

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-03 12:05:39, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku