Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
RAPORT O STANIE GMINY
° 2018
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona Danych Osobowych
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 RAPORT O STANIE GMINY strona główna 

RAPORT O STANIE GMINY

Raport o stanie gminy


Wójt Gminy co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta gminy w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

Debata nad „ Raportem o stanie Gminy Gózd za 2018 rok”.

Głos mieszkańców w debacie nad raportem


W debacie nad „Raportem o stanie Gminy Gózd za 2018 rok” mieszkańcy gminy Gózd mogą zabierać głos.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad „Raportem o stanie Gminy Gózd za 2018 rok” składa do Przewodniczącego Rady Gminy w Gózd pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców gminy Gózd.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany „Raport o stanie Gminy Gózd za 2018 rok”.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy Gózd zgłoszenia.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-07 13:38:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska

Zobacz:
 2018 . 
wersja do druku