Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
POWSZECHNY SPIS ROLNY - 2020
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2020
° 2019
° 2018
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
° 2007
° 2006
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona Danych Osobowych
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2007 strona główna 

2007
Zarządzenie Nr 67/07 Wójta Gminy Gózd z dnia
15.11.2007r. w sprawie określania wymagań, jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług
w zakersie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie
zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych.

zarzadzenie_67_2007.pdf

zal1_do_zarzadzenia_67_2007.pdf

2_do_zarzadzenia_67_2007.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 15:32:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 65/07 z dnia 10 października
2007r. w sprawie: odbioru końcowego zadania:
"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Niemianowice, Kuczki, Klwatka - II - Etap".
 zarzadzenie_65_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-27 12:18:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 64/07 z dnia 24 września 2007r. w
sprawie powołania składu obwodowych komisji
wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP.
 zarzadzenie_64_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-27 12:15:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 63/07 z dnia 21 września 2007r.
dot: Powołania Komisji Przetargowej w sprawie
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
na "Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej
na budowę kanalizacji sanitarnej".
 zarzadzenie_63_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-27 12:11:11, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 62/07 z dnia 20 września 2007r.
dot: Powołania komisji w sprawie przeprowadzenia
kontroli osób, które nie figurują w ewidencji
osób korzystających z kanalizacji sanitarnej,
pobierają wodę z wodociągu gminnego bez
uprzedniego dokonania opłaty przyłączeniowej
oraz u których w ewidencji księgowej wystepują
dwa wodomierze.
 zarzadzenie_62_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-27 12:08:56, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 61/07 z dnia 12 września 2007r.
dot: Powołania Komisji Przetrgowej w sprawie
postępowania w trybie przetargu nieograiczonego
na "Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej
na budowę kanalizacji sanitarnej".
 zarzadzenie_61_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-27 12:04:56, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 60/07 z dnia 06 września 2007r. w
sprawie powołania Gminnego Koordynatora oraz
Zespołu Liderów ds. Planu Odnowy Miejscowości
Gózd.
 zarzadzenie_60_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-27 11:54:54, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 59/07 z dnia 06 września 2007r. w
sprawie: odbioru końcowegozadania: "Przebudowa
drogi gminnej Niemianowice - Kuczki".
 zarzadzenie_59_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-27 11:52:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 58/07 z dnia 06 reześnia 2007r. w
sprawie: odbioru końcowego zadania: "Przebudowa
drogi gminnej w miejscowości Małęczyn ul.
szkolna".
 zarzadzenie_58_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-27 11:50:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 57/07 z dnia 05 września 2007r. w
sprawie: przygotowania Stanowiska Kierowania w
Systemie Kierowania Bezpieczeństwem w Gminie
Gózd.
 zarzadzenie_57_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-27 11:49:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 56/07 z dnia 04 września 2007r. w
sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego.
 zarzadzenie_56_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-27 11:46:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 55/07 z dnia 03 września 2007r.
dot: Powołania Komisji Przetargowej w sprawie
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
na"Budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi
krajowej nr 12 w miejscowości Klwatka - Gmina
Gózd".
 zarzadzenie_55_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-27 11:44:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 54/07 z dnia 03 września 2007r.
dot: Powołania Komisji Przetargowej w sprawie
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
na "Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej
na budowę kanalizacji sanitarnej".
 zarzadzenie_54_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-27 11:41:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 53/07 z dnia 29 sierpnia 2007r. w
sprawie: zmiany zarządzenia nr 46/2006 z dnia 06
września 2006r. w sprawie ustalenia dziennej
stawki żywieniowej dla osób korzystających z
gorących posiłków w okresie nauki w szkołach
na terenie Gminy Gózd.
 zarzadzenie_53_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-27 11:37:40, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
zarządzenie nr 52/07 z dnia 28 sierpnia 2007r. w
sprawie: powołania komisji konkursowej do
wyłonienia kandydata na stanowisko referenta ds.
mienia komunalnego i gospodarki gruntami w
Urzędzie Gminy w Goździe.
 zarzadzenie_52_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-27 11:34:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 51/07 z dnia 28 sierpnia 2007r. w
sprawie: przygotowania projektów zakresów
obowiązków dla pracowników urzędu.
 zarzadzenie_51_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-27 11:27:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 50/07 z dnia 21 sierpnia 2007r. w
sprawie: uaktualnienia wykazu pracowników urzędu
wyznaczonych do zabezpieczenia funkcjonowania
stałego dyżuru w urzędzie.
 zarzadzenie_50_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-27 11:25:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 49/07 z dnia 14 sierpnia 2007r.
dot: Powołania Komisji Przetargowej w sprawie
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
na "Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej
na budowę kanalizacji sanitarnej".
 zarzadzenie_49_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-27 11:22:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 48/07 z dnia 08 sierpnia 2007r. w
sprawie: przeprowadzenia treningu - szkolenia
osób zabezpieczających akcję kurierską w
urzędzie.
 zarzadzenie_48_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-27 11:18:54, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 47/07 z dnia 06 sierpnia 2007r.
dot: Powołania Komisji Przetargowej w sprawie
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
na "Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej
na budowę kanalizacji sanitarnej".
 zarzadzenie_47_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-27 11:16:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 46/07 z dnia 01 sierpnia 2007r. w
sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzedu
Gminy w Goździe.
 zarzadzenie_46_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-27 11:13:17, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 45/07 z dnia 31 lipca 2007r. dot:
Powołania Komisji Przetargowej w sprawie
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
na "Przebudowę drogi gminnej
Niemianowice-Kuczki".
 zarzadzenie_45_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-27 11:11:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 44/07 z dnia 31 lipca 2007r. dot:
Powołania Komisji Przetargowej w sprawie
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości
Małęczyn ul. Szkolna".
 zarzadzenie_44_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-27 11:08:52, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 43/07 z dnia 30 lipca 2007r. w
sprawie odbioru boiska wielofunkcyjnego przy
Publicznym Gimnazjum w Goździe.
 zarzadzenie_43_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-25 12:43:13, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 42/07 z dnia 20 lipca 2007r. w
sprawie realizacji Rządowego programu pomocy
uczniom w 2007r.
 zarzadzenie_42_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-25 12:41:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 41/07 z dnia 25 lipca 2007r. w
sprawie: określenia warunków wypłaty
ekwiwalentu członkom OSP za udział w działaniu
ratowniczym i szkoleniu.
 zarzadzenie_41_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-25 12:39:54, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 40/07 z dnia 23 lipca 2007r. dot:
Powołania Komisji Przetargowej w sprawie
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej
na budowę kanalizacji sanitarnej.
 zarzadzenie_40_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-25 12:22:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 39/07 z dnia 23 lipca 2007r. dot:
Powołania Komisji Przetargowej w sprawie
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
na "Wykonanie robót budowlanych - Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Niemianowice, Kuczki, Klwatka - II - ETAP".
 zarzadzenie_39_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-25 12:15:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 38/07 z dnia 23.07.2007r. w
sprawie: odbioru końcowego zadania: "Przebudowa
drogi gminnej w miejscowości Kuczki Wieś".
 zarzadzenie_38_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-25 12:12:16, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 37/2007 z dnia 23.07.2007r. w
sprawie: odbioru końcowego zadania: "Budowa drogi
gminnej w miejscowości Gózd ul. Kościelna".
 zarzadzenie_37_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-25 12:10:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 36/07 z dnia 16 lipca 2007 roku
dot: powołania Komisji Przetargowej w sprawie
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej
na budowę kanalizacji sanitarnej.
 zarzadzenie_36_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-25 12:05:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 35/2007 z dnia 09.07.2007 w
sprawie: odbioru boiska wielofunkcyjnego przy
Publicznym Gimnazjum w Goździe.
 zarzadzenie_35_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-25 11:34:58, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku