Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
Punkt Konsultacyjny - CZYSTE POWIETRZE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
WYBORY PARLAMENTARNE 2023
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
° GMINA
° URZĄD
° GOPS
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
° ZEAS
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Sprawozdania finansowe > GOPS > 2019 strona główna 

2019
Bilans jednostki budżetowej

GOPS_bilans_jednostki_budzetowej_2019.pdf

GOPS_informacja_dodatkowa_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-22 11:24:59, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zestawienie zmian w funduszu jednostki

GOPS_zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-22 11:27:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Rachunek zysków i strat

GOPS_rachunek_zyskow_i_strat_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-22 11:29:13, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska

Zobacz:
 2022 .  2021 .  2020 .  2019 .  2018 . 
wersja do druku