Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
2020
2020
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
POWSZECHNY SPIS ROLNY - 2020
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 WYBORY PREZYDENCKIE 2020 strona główna 

WYBORY PREZYDENCKIE 2020
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
30 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta RP
w II turze wyborów

PKW_300620_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-30 10:43:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja dotycząca głosowania
korespondencyjnego w II turze wyborów

UG_290620_informacja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-29 14:26:56, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie
Gózd

OKW_Nr_1_Gozd.pdf

OKW_Nr_2_Klonowek_Kolonia.pdf

OKW_Nr_3_Kuczki_Kolonia.pdf

OKW_Nr_4_Klwatka_Krolewska.pdf

OKW_Nr_5_Podgora.pdf

OKW_Nr_6_Maleczyn.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-26 12:24:49 Informację zaktualizowano 2020-06-26 12:25:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Nr 88/3/2020 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie
zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3
w gminie Gózd

KW_Postanowienie_Nr_88_3_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-26 12:23:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Nr 88/2/2020 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie
zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5
w gminie Gózd

KW_Postanowienie_Nr_88_2_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-26 12:21:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Nr 88/1/2020 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie
zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr
1 w gminie Gózd

KW_Postanowienie_Nr_88_1_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-26 12:19:22, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zasady bezpieczeństwa w lokalu wyborczym - AFISZ

PREZYDENT 2020 - Afisz-lokal-b.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-25 14:51:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych
- PREZENTACJA

PREZYDENT 2020 - Prezentacja_OKW_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-25 11:49:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 34/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
23 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia na
obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów wyborczych

Zarzadzenie_nr_34_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-23 14:10:52, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja na temat pierwszego posiedzenia
obwodowych komisji wyborczych w gminie Gózd

UG_180620_informacja.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-18 08:56:33, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Nr 107/2020 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie
zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji
wyborczych w wyborach Prezydenta RP

KW_150620_postanowienie_nr_107.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-16 14:43:10, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Nr 88/2020 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie
Gózd

KW_150620_postanowienie_nr_88.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-16 14:40:38, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta RP

PKW_120620_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-15 12:23:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia
12 czerwca 2020 r. - dodatkowe zgłoszenia
kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

KW_120620_informacjadocx.docx

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-12 14:52:49, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 10 czerwca
2020 r. o numerach oraz granicach obwodów
głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji wyborczych oraz możliwości głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika w
wyborach Prezydenta RP

UG_100620_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-12 13:08:18, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zgłoszenie indywidualne kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych

Formularz_zgloszenie_indywidualne_280620.docx

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-10 08:51:18 Informację zaktualizowano 2020-06-10 08:51:45, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych
komisji wyborczych

Formularz_zgloszenie_kandydatow_280620.docx

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-10 08:49:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Uchwała Nr 161/2020 Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania
obwodowych komisji wyborczych w obwodach
głosowania utworzonych w kraju w wyborach
Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca
2020 r.

PKW_Uchwala_Nr_161_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-10 08:47:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do
głosowania w wyborach

Wniosek_akt_pelnomocnictwa.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-05 11:27:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Informacja_i_wymagane_dokumenty.pdf

WNIOSEK_dopisanie_spis_wyborcow_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-04 14:59:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do
głosowania

Wniosek_prawo_glosowania_2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-04 14:56:36, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Komunikat Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia
4 czerwca 2020 r. o miejscu, czasie i terminie
przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania
korespondencyjnego

KW_040620_KOMUNIKAT.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-04 14:42:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

ZGLOSZENIE_glosowanie_korespondencyjne.docx

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-04 14:37:49, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie
zarządzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej; KALENDARZ WYBORCZY

MS_030620_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-04 14:34:22, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku