Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
WYBORY PARLAMENTARNE 2019
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona Danych Osobowych
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 WYBORY PARLAMENTARNE 2019 strona główna 

WYBORY PARLAMENTARNE 2019
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Radomiu
o skreśleniu w okręgu wyborczym nr 17 kandydata
na posła

OKW_111019_informacja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-11 15:00:30, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w
Radomiu z dnia 16 września 2019 r. o
zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu
wyborczym nr 50 w wyborach do Senatu RP

OKW_240919_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-24 15:04:13, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja - Pierwsze posiedzenie i szkolenie
Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Gózd

UG_240919_szkolenie_OKW.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-24 08:58:10, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja - Termin udostępniania spisu wyborców

UG_240919_spis_wyborcow.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-24 08:56:56, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Nr 189/2019 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 23 września 2019 r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie
Gózd

KWR_230919_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-23 14:48:38, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w
Radomiu z dnia 16 września 2019 r. o
zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w
okręgu wyborczym nr 17 w wyborach do Sejmu RP

OKW_160919_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-20 15:10:59, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia
13 września 2019 r. /losowanie/

KW_130919_informacja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-13 15:09:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wyborach
do Sejmu i Senatu RP

UG_120919_wniosek_dopisanie_spis_wyborcow.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-12 14:31:22, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do
głosowania

UG_120919_wniosek_prawo_glosowania.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-12 14:00:10, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Gózd z dnia
23 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na
obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów wyborczych

Zarzadzenie_Nr_41_2019_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-23 12:01:42, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 22
sierpnia 2019 r. o numerach oraz granicach
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez
pełnomocnika w wyborach do Sejmu RP i do Senatu
RP zarządzonych na dzień 13 października 2019
r.

UG_230818_obwieszczenie .pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-23 11:39:50, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w
wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych
na dzień 13 października 2019 r.

PKW_230819_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-23 11:37:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia
wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP

Prezydent_RP_230819_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-23 11:34:52, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku