Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Komunikaty dla rolników
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Ochrona Danych Osobowych
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 strona główna 

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Protokół z wyborów do Rady Gminy.
 UG_241018_ptotokol_z_wyborow_do_rady_gminy.pdf.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-24 11:40:40, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Protokół wyników głosowania i wyników
wyborów Wójta Gminy Gózd.
 UG_241018_protokol_wybory_wojta.pdf.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-24 11:38:00, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja - skład Obwodowych Komisji Wyborczych
ds. przeprowadzenia wyborów

UG_181018_sklad_OKW.docx

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-18 12:02:32, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Terminarz pierwszych spotkań i szkoleń
obwodowych komisji wyborczych w gminie Gózd w
wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.

UG_051018_terminarz_szkolen.docx

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-05 13:58:12, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Goździe
z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych
kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy
Gózd zarządzonych na dzień 21 października
2018 r.

GKW_041018_obwieszczenie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-04 10:35:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Goździe
z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych
listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady
Gminy w Goździe zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.

GKW_041018_obwieszczenie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-04 10:32:41, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Goździe
z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych
numerach list kandydatów na radnych w wyborach do
Rady Gminy w Goździe zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.

GKW_011018_obieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-02 12:47:13, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

UG_021018_wniosek.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-02 10:41:22, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja Wójta Gminy Gózd - Udostępnianie
spisu wyborców

UG_021018_spis_wyborcow.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-02 10:40:06, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I z
dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych w gminie Gózd

KW_011018_sklad.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-01 16:37:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Goździe z
dnia 1 października 2018 r. o przyznanych
numerach list kandydatów na radnych do Rady Gminy
Gózd

GKW_011018_informacja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-01 12:20:55, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Goździe o
zasadach losowania numerów dla list kandydatów
na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.

GKW_280918_informacja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-28 11:19:00, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia
24 września dot. losowania do składu obwodowych
komisji wyborczych

KW_250918_losowanie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 14:16:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w
Goździe od dnia 19.09.2018 r. do 26.09.2018 r.

UG_180918_harmonogram.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-18 14:11:49, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 14
września 2018 r. o numerach i granicach obwodów
głosowania, siedzibach obwodowych komisji
wyborczych na terenie gminy Gózd utworzonych
Uchwałą Rady Gminy Gózd Nr XXVIII/187/2018 z
dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy
Gózd na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych, a także głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika

UG_140918_obwieszczenie.docx

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-17 15:56:06, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja Wójta Gminy Gózd dot. umieszczania
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych

UG_140918_informacja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-14 14:51:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w
Goździe od dnia 13.09.2018 r. do 20.09.2018 r.

Harmonogram_wybory_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-12 15:44:51, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Goździe
powołanej w celu przeprowadzenia wyborów
organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.

Sklad_GKW_wybory_2018.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-12 15:42:58, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I z
dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania
Gminnej Komisji Wyborczej w Goździe

KW_100918_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-12 11:10:45, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja Wójta Gminy Gózd

Zgodnie z art. 19 Kodeksu wyborczego (Dz. U. 2018, poz. 754) Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na  pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w Urzędzie Gminy pisemny wniosek.

UG_040918_informacja_wybory.pdf

wniosek_rejestr_wyborcow.pdf

wniosek_akt_pelnomocnictwa.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-04 12:28:15 Informację zaktualizowano 2018-09-04 12:30:42, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z dnia 22
sierpnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Gózd
na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,
numerów i liczby wybieranych radnych w każdym
okregu

UG_240818_Obwieszczenie.docx

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-24 10:39:22, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Kalendarz wyborczy

https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/kalendarz-wyborczy

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-24 10:35:26 Informację zaktualizowano 2018-08-24 10:36:38, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 91 Wojewody Mazowieckiego z dnia
28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych
wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze
województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa
Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad
dzielnic miasta stołecznego Warszawy

Zarzadzenie_Nr_91_Wojewody_Mazowieckiego_280518.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-19 14:24:54, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku