Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
Punkt Konsultacyjny - CZYSTE POWIETRZE
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
° Radni
° Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
° Pracownicy Urzędu Gminy
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Oświadczenia majątkowe > Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych > 2017 strona główna 

2017
Józef Drab - Dyrektor Zespołu
Ekonomiczno-Administarcyjnego Szkół w Goździe
 om_2017_drab.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-05 15:46:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Dorota Maria Rogala - Dyrektor Zespołu Szkół w
Kuczkach Kolonii
 om_2017_d_rogala.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-05 15:49:55, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Mariola Baran-Bębeńca - Dyrektor Publicznej
Szkoły Podstawowej w Kłonówku
 om_2017_baran_bebenca.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-05 15:51:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sławomir Marek Czyż - Dyrektor Zespołu Szkół
w Goździe
 om_2017_czyz.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-05 15:52:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Agnieszka Kwiecień - Dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Podgórze
 om_2017_kwiecien.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-05 15:54:53, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Jolanta Zieba - Dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Małęczynie
 om_2017_zieba.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-05 15:56:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Dorota Adamska - Dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Klwatce Królewskiej
 om_2017_adamska.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-05 15:58:10, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lech Zahorski - Kierownik Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Goździe
 om_2017_zahorski.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-05 15:59:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Elżbieta Halina Krawczyk - Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe
 om_2017_krawczyk.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-05 16:00:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Elżbieta Siczek - Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Goździe
 om_2017_siczek.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-05 16:01:50, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Bożena Skiba - starszy pracownik socjalny GOPS w
Goździe
 om_2017_skiba.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-05 16:02:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Anna Marczykowska - podinspektor w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Goździe
 om_2017_marczykowska.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-05 16:03:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska

Zobacz:
 2022 .  2021 .  2020 .  2019 .  2018 .  2017 .  2016 .  2015 . 
wersja do druku