Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
Punkt Konsultacyjny - CZYSTE POWIETRZE
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
° Radni
° Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
° Pracownicy Urzędu Gminy
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Oświadczenia majątkowe > Pracownicy Urzędu Gminy > 2016 strona główna 

2016
Paweł Dziewit - Wójt Gminy Gózd
 om_2016_dziewit.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-09-14 13:20:21, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Joanna Tkaczyk - Sekretarz Gminy Gózd
 om_2016_tkaczyk.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-09-14 13:21:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Bogusława Kościelniak - Skarbnik Gminy Gózd
 om_2016_koscielniak.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-09-14 13:22:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Adam Siczek - Kierownik Referatu Budownictwa,
Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
 om_2016_siczek_adam.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-09-14 14:26:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Grażyna Drózd - Kierownik Referatu Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego
 om_2016_drozd.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-09-14 14:27:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska

Zobacz:
 2022 .  2021 .  2020 .  2019 .  2018 .  2017 .  2016 .  2015 . 
wersja do druku