Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
° Referat Budownictwa
° Urząd Stanu Cywilnego + dowody osobiste
° Ewidencja Działalności Gospodarczej
° Ewidencja Ludności
° Referat Rolnictwa
° Referat Finansowy
° Stanowisko ds. OC i Zarządzania Kryzysowego
Program CZYSTE POWIETRZE
Punkt Konsultacyjny - CZYSTE POWIETRZE
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Formularze do pobrania > Stanowisko ds. OC i Zarządzania Kryzysowego strona główna 

Stanowisko ds. OC i Zarządzania Kryzysowego
Wniosek żołnierza rezerwy oraz osoby
przeniesionej do rezerwy niebędącej zołnierzem
rezerwy, o ustalenie i wypłatę należnego
świadczenia rekompensującego

OC_070722_wniosek.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-06 15:14:56, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wniosek o uznanie żołnierza za posiadającego na
wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub za
żołnierza samotnego

Informacja_wylaczne_utrzymanie_czlonkow_rodziny.doc

WNIOSEK_wyłączne_utrzymanie_czlonkow_rodziny.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-06 16:34:52, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku