Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
2020
2020
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
POWSZECHNY SPIS ROLNY - 2020
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2021
° 2020
° 2019
° 2018
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
° 2007
° 2006
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2013 strona główna 

2013
Zarządzenie Nr 57/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 grudnia 2013 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: "Rozbudowa budynku Remizy Strażackiej z
przystosowaniem pomieszczeń na Świetlicę
wiejską wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem
terenu w miejscowości Kiedrzyn, gmina Gózd"
 Zarzadzenie_Nr_57_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-12-13 10:32:01, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 56/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
10 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do
brakowania i zniszczenia dokumentacji
niearchiwalnej w archiwum zakładowym Urzędu
Gminy w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_56_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-12-12 08:45:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 53/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
29 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarzadzenie_Nr_53_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-12-02 09:21:40, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 51/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
15 listopada 2013 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Zimowe utrzymanie
dróg gminnych na terenie gminy Gózd w sezonie
zimowym 2013/2014 oraz usługi koparko-
ładowarką
 Zarzadzenie_Nr_51_2013r.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-11-26 14:02:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 52/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
21 listopada 2013 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Dostawę energii
elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego,
budynków i innych obiektów zarządzanych przez
Zamawiającego"
 Zarzadzenie_Nr_52_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-11-22 10:40:20 Informację zaktualizowano 2013-11-22 10:41:55, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 50/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
13 listopada 2013 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej z
przyłączami w miejscowości Klwatka"
 Zarzadzenie_Nr_50_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-11-15 14:09:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 47/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
04 października 2013 r. w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej i przyjęcia Regulaminu
uczestnictwa w projekcie pn.: "INTERNET w gminie
Gózd - sz@nsą na lepsze jutro..." realizowanego
przez gminę Gózd
 Zarzadzenie_Nr_47_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-10-04 14:29:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 46/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
25 września 2013 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko
INFORMATYK projektu pn.: "INTERNET w gminie Gózd
- sz@nsą na lepsze jutro..." w Urzędzie Gminy w
Goździe
 Zarzadzenie_Nr_46_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-26 08:35:33, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 45/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
06 września 2013 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Rozbudowa budynku
Remizy Strażackiej z przystosowaniem na
Świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem i
zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kiedrzyn
gm. Gózd
 Zarzadzenie_Nr_45_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-06 13:32:58, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 44/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
04 września 2013 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Małęczyn, ul. Bankowa oraz remont dróg gminnych
w miejscowości Grzmucin
 Zarzadzenie_Nr_44_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-06 13:21:16, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 43/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
29 sierpnia 2013r. w sprawie odbioru końcowego
zadań: 1. Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Klwatka, gmina Gózd. 2. Przebudowa
drogi gminnej w miejscowości Klwatka, gmina Gózd
- odcinek o długości 200 mb.
 Zarzadzenie_Nr_43_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-02 15:44:38, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 42/2013 Wójta Gminy w Goździe z
dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego.
 Zarzadzenie_Nr_42_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-02 15:40:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 41/2013 Wójta Gminy w Goździe z
dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego.
 Zarzadzenie_Nr_41_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-02 15:38:36, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 40/2013 Wójta Gminy w Goździe z
dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego.
 Zarzadzenie_Nr_40_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-02 15:35:17, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 39/2013 Wójta Gminy w Goździe z
dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego.
 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-02 15:29:06, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 38/2013 Wójta Gminy w Goździe z
dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego.
 Zarzadzenie_Nr_38_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-02 15:27:10, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 36/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
01 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji
do przeprowadzenia kontroli przestrzegania i
stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
 Zarzadzenie_Nr_36_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-08-02 16:17:59, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 33/A/2013 Wójta Gminy Gózd z
dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia
terminu przerwy w pracy przedszkola i oddziałów
przedszkolnych
 Zarzadzenie_Nr_33_A_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-30 12:56:50, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 35/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
24 lipca 2013 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Wykonanie trzech
placów zabaw dla dzieci na terenie gminy Gózd, w
tym : Zadanie I - KĄCIK MALUCHA - utworzenie
placu zabaw dla dzieci w miejscowości Kłonów,
gm. Gózd; Zadanie II - RADOSNA KRAINA -
utowrzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości
Grzmucin, gm. Gózd: Zadanie III - WSPÓLNE
MIEJSCE ZABAW - utworzenie placu zabaw dla dzieci
w miejscowości Kiedrzyn, gm. Gózd
 Zarzadzenie_Nr_35_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-24 11:09:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 34/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
23 lipca 2013 r. w sprawie akceptacji Planu
Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w
Goździe

Zarzadzenie_Nr_34_2013.pdf

zal1_Plan_Ochrony_Informacji_Niejawnych.pdf

Zestawienie_zalacznikow_do_PLANU.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-23 15:26:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 4/2B/2013 Wójta Gminy Gózd z
dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedłożenia
Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012
rok wraz z załącznikami i informacją o stanie
mienia komunalnego
 Zarzadzenie_Nr_4_2B_2013_rok.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-17 12:07:55, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 33/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
21 czerwca 2013 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na "Odbiór odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy
Gózd"
 Zarzadzenie_Nr_33_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-06-21 12:22:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 32/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
06 czerwca 2013 r. w sprawie zorganizowania
gminnego ćwiczenia obronnego w ramach ćwiczenia
powiatowego pk. "RADOMKA 2013"
 Zarzadzenie_Nr_32_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-06-07 10:47:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 31/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
15 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej dotyczy: postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na "Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Gózd"
 Zarzadzenie_Nr_31_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-05-15 12:24:32, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany w składzie
Zespołu Interdyscyplinarnego w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_30_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-04-25 13:52:18, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 29/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
24 kwietnia 2013 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: "KRAINA ZABAW - utworzenie placu zabaw
dla dzieci w miejscowości Drożanki, gmina Gózd"
 Zarzadzenie_Nr_29_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-04-25 10:19:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 kwietnia 2013 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Małęczyn, ul. Bankowa
oraz dróg gminnych w miejscowości Grzmucin
 Zarzadzenie_Nr_28_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-04-18 08:58:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
15 kwietnia 2013 r. w sprawie zakończenia sezonu
grzewczego
 Zarzadzenie_Nr_27_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-04-15 14:13:06, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 26/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
15 kwietnia 2013 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Gózd
 Zarzadzenie_Nr_26_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-04-15 14:11:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 25/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 kwietnia 2013 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: Wymiana instalacji odgromowej na budynku
Urzędu Gminy w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_25_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-04-15 14:08:21, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 24/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
09 kwiatnia 2013 r. w sprawie ustalenia dnia 02
maja 2013 r. oraz 31 maja 2013 r. dniami wolnymi
od pracy za ekwiwalentnym odpracowaniem
 Zarzadzenie_Nr_24_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-04-09 15:36:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 23/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
05 kwietnia 2013 r. w sprawie przygotowania
Stanowiska Kierowania w Systemie Kierowania
Bezpieczeństwem w Gminie Gózd
 Zarzadzenie_Nr_23_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-04-05 14:14:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 22/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
03 kwietnia 2013 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Klwatka - Figietów
 Zarzadzenie_Nr_22_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-04-05 14:11:53, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 20A/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
26 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do
Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_20A_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-04-05 14:09:21, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
02 kwietnia 2013 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Budowa boiska
wielofunkcyjnego w miejscowości Grzmucin, gmina
Gózd
 Zarzadzenie_Nr_21_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-04-02 15:54:49, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 20/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
26 marca 2013 r. w sprawie wykonania uchwały nr
XXVIII/168/2013 Rady Gminy Gózd z dnia 21 marca
2013 r. w sprawie podziału środków na
finansowanie form doskonalenia zawodowego
nauczycieli w roku 2013

Zarzadzenie_Nr_20_2013_zal1_wniosek.pdf

 Zarzadzenie_Nr_20_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-03-26 16:35:14 Informację zaktualizowano 2013-03-27 17:46:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 19/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 marca 2013 r. dot. powołania komisji w sprawie
postępowania w trybie zapytania ofertowego na:
Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Gózd"
 Zarzadzenie_Nr_19_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-03-20 10:32:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 15/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
26 lutego 2013 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Dostawa paliw na
potrzeby Urzędu Gminy w Goździe oraz jednostek
OSP na terenie gminy Gózd
 Zarzadzenie_Nr_15_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-02-28 12:50:41, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 17/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
27 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia kontroli podatkowej dotyczącej
podatku od nieruchomości
 Zarzadzenie_Nr_17_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-02-28 12:00:53, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
26 lutego 2013 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji dotyczących Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gózd w
2013 r.

Zarzadzenie_Nr_16_2013.pdf

Zarzadzenie_Nr_16_2013_zal1_Formularz_opiniownia.pdf

Zarzadzenie_Nr_16_2013_konsultacje.pdf

Projekt_uchwaly_przyjecia_programu_opieki.pdf

Program_opieki_nad_zwierzetami_bezdomnymi.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-26 15:09:51, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 lutego 2013 r. w sprawie uaktualnienia wykazu
pracowników urzędu wyznaczonych do
zabezpieczenia funkcjonowania stałego dyżuru w
urzędzie
 Zarzadzenie_Nr_14_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-02-21 09:02:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 13/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 lutego 2013 r. w sprawie przygotowania
projektów zakresów obowiązków dla pracowników
Urzędu
 Zarzadzenie_Nr_13_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-02-14 08:37:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
8 lutego 2013 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: Wykonanie balustrady wewnętrznej ze
stali nierdzewnej w Urzędzie Gminy w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_12_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-02-12 14:00:53, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 10/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
01 lutego 2013 r. w sprawie zasad przyznawania i
gospodarowania środkami ochrony indywidualnej,
odzieżą i obuwiem roboczym pracownikom
zatrudnionym w Urzędzie Gminy w Goździe oraz
GOPS
 Zarzadzenie_Nr_10_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-02-12 13:58:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 11/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
06 lutego 2013 r. w sprawie stosowania
obowiązujących nazw urzędowych miejscowości
występujących na terenie Gminy Gózd
 Zarzadzenie_Nr_11_2013_1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-02-06 15:33:19 Informację zaktualizowano 2013-05-14 13:54:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 9/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
22 stycznia 2013 r. w sprawie wynajmu pomieszczeń
świetlic gminnych osobom trzecim na imprezy i
spotkania okolicznościowe
 Zarzadzenie_Nr_9_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-02-01 13:39:38, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
23 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany w składzie
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_8_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-01-24 11:52:22, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 7/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
22 stycznia 2013 r. w sprawie planu kontroli
zarządczej na 2013 r. w Urzędzie Gminy w
Goździe i jednostkach organizacyjnych
 Zarzadzenie_Nr_7_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-01-24 11:50:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 4/A/2013 Wójta Gminy Gózd Szefa
Obrony Cywilnej Gminy Gózd z dnia 10 stycznia
2013 r. w sprawie powołania zespołu do
opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Gózd
 Zarzadzenie_Nr_4_A_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-01-24 11:48:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 6/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
11 stycznia 2013 r. dot.: powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Odbiór drobnych
odpadów stałych z kontenerów KP-7 o poj. 7m3, z
pojemników o poj. 750l, 240l,; odpadów wstępnie
segregowanych z pojemników o poj. 1100l, z miejsc
użyteczności publicznych z terenu gminy Gózd
oraz wywóz i utylizacja osadu z gminnych
oczyszczalni ścieków w miejscowości: Gózd i
Klwatka
 Zarzadzenie_Nr_6_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-01-14 11:32:22, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 5/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
10 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu
ofert na wykonanie w 2013 r. zadania publicznego w
zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej

Zarzadzenie_Nr_5_2013.pdf

Zarzadzenie_Nr_5_2013_zal1_ogloszenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-10 10:56:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
10 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji
ds. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013
roku
 Zarzadzenie_Nr_4_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-01-10 10:54:50, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 3/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
02 stycznia 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu
organizacyjnego Urzędu Gminy w Goździe

Zarzadzenie_Nr_3_2013_zal1_regulamin_organizacyjny_UG.pdf

 Zarzadzenie_Nr_3_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-01-10 10:52:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
02 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości stałych
zaliczek na 2013 rok
 Zarzadzenie_Nr_2_2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 12:39:11, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Gózd dnia 02
stycznia 2013 . w sprawie wysokości pogotowia
kasowego na 2013 rok

Zarzadzenie_Nr_01_2013.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 12:36:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku