Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
2020
2020
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
POWSZECHNY SPIS ROLNY - 2020
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2021
° 2020
° 2019
° 2018
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
° 2007
° 2006
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2012 strona główna 

2012
Zarządzenie Nr 79/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
31 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany wysokości
czynszu za lokale użytkowe w gminie Gózd
 Zarzadzenie_Nr_79_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 12:29:51, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 78/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
31 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany czynszu za
lokale użytkowe i dzierżawę gruntów w gminie
Gózd
 Zarzadzenie_Nr_78_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 09:08:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 77/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian stawek czynszu
regulowanego za lokale mieszkalne w gminie Gózd
 Zarzadzenie_Nr_77_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 09:07:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 76/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
24 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji do
odbioru samochodu lekkiego pożarniczego
fabrycznie nowego marki OPEL VIVARO dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzmucinie
 Zarzadzenie_Nr_76_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-12-27 15:46:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 75/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_75_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-12-27 11:28:59, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 73/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
13 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji do
odbioru sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej
Straży Pożarnej: Grzmucin, Kłonówek, Kiedrzyn
 Zarzadzenie_Nr_73_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-12-27 08:50:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 72/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 grudnia 2012 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z
wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i budową
wielofunkcyjnego boiska w miejscowości
Wojsławice, gmina Gózd
 Zarzadzenie_Nr_72_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-12-27 08:48:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 74/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 grudnia 2012 r. dot.: Powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Odbiór drobnych
odpadów stałych z kontenerów KP 7 o poj. 7m3, z
pojemników o poj. : 750 l, 240 l, odpadów
wstępnie segregowanych z pojemników o poj. 1100
l, z miejsc użyteczności publicznych , z terenu
Gminy Gózd oraz wywóz i utylizacja osadu z
gminnych oczyszczalni ścieków w
miejscowościach: Gózd i Klwatka
 Zarzadzenie_Nr_74_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-12-17 12:16:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 71/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
06 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na "Dostawę samochodu
lekkiego pożarniczego nowego dla OSP Grzmucin"
 Zarzadzenie_Nr_71_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-12-06 08:36:00, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 70/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
26 listopada 2012 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: "Remont drogi gminnej Nr 350101W Budy
Niemianowskie - Lipiny"
 Zarzadzenie_Nr_70_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-11-27 12:37:22, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 68/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
22 listopada 2012 r. dot.: powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Dostawę
wyposażenia w ramach zadania pod nazwą
"NOWOCZESNA WIEŚ" - budowa świetlicy wiejskiej
wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i
budową wielofunkcyjnego boiska w m. Wojsławice,
gm. Gózd
 Zarzadzenie_Nr_68_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-11-23 10:39:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 67/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
31 października 2012 r. w sprawie odbioru
końcowego zadania: "Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Grzmucin"
 Zarzadzenie_Nr_67_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-11-23 10:34:10, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 66/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
22 października 2012 r. w sprawie powołania
komisji do odbioru sprzętu specjalistycznego dla
Ochotniczej Straży Pożarnej: Kuczki Kolonia,
Kłonówek, Klwatka, Grzmucin
 Zarzadzenie_Nr_66_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-10-23 13:43:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 65/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektu
uchwały Rady Gminy Gózd w sprawie wieloletniego
programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na lata 2013 - 2015

Zarzadzenie_Nr_65_2012.pdf

Zarzadzenie_Nr_65_2012 _zal_formularz_opinii.pdf

Zarzadzenie_Nr_65_2012_zal2_konsultacje.pdf

121012_projekt_uchwaly_konsultacje.pdf

121012_projekt_uchwały_zal_program_wspolpracy.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-15 11:47:59 Informację zaktualizowano 2012-10-15 12:12:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 64 /2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 września 2012 r. w sprawie określenia
warunków ponownego wykorzystywania informacji
publicznej
 Zarzadzenie_Nr_64_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-09-20 09:17:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 63/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 września 2012 r. w sprawie określenia trybu
postępowania w Urzędzie Gminy w Goździe w
sprawie udostępniania informacji publicznej i
udostępniania informacji publicznej w celu jej
ponownego wykorzystywania
 Zarzadzenie_Nr_63_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-09-20 09:15:51, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 61/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
03.09.2012 r. w sprawie zasad przyznawania i
gospodarowania środkami ochrony indywidualnej,
odzieżą i obuwiem roboczym pracownikom
zatrudnionym w Urzędzie Gminy w Goździe i w GOPS
 Zarzadzenie_Nr_61_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-09-14 14:11:54, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 53A /2012 Wójta Gminy Gózd z
dnia 14.08.2012 r. dot.: powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Remont drogi
gminnej nr 350101W Budy Niemianowskie - Lipiny"
 Zarzadzenie_Nr_53A_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-09-14 14:09:12 Informację zaktualizowano 2012-09-14 14:09:40, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 sierpnia 2012r. w sprawie instrukcji
dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania
informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w
Urzędzie Gminy w Goździe oraz zakres i warunki
stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w
celu ich ochrony.
 Zarzadzenie_Nr_60_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-08-22 12:59:56, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 59/2012 Wójta Gminy w Goździe z
dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego.
 Zarzadzenie_Nr_59_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-08-22 09:26:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 58/2012 Wójta Gminy w Goździe z
dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego.
 Zarzadzenie_Nr_58_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-08-22 09:23:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 57/2012 Wójta Gminy w Goździe z
dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego.
 Zarzadzenie_Nr_57_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-08-22 09:21:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 56/2012 Wójta Gminy w Goździe z
dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego.
 Zarzadzenie_Nr_56_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-08-22 09:15:00, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 55/2012 Wójta Gminy w Goździe z
dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego.
 Zarzadzenie_Nr_55_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-08-22 09:10:56 Informację zaktualizowano 2012-08-22 09:11:13, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 53/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
07 sierpnia 2012 roku dot: Powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na: "Budowa świetlicy wiejskiej
wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i
budową wielofunkcyjnego boiska w miejscowości
Wojsławice, gmina Gózd".
 Zarzadzenie_Nr_53_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-08-20 08:43:12, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 52/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
03 sierpnia 2012 roku w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Kuczkach
Kolonii Pani Dorocie Rogala.
 Zarzadzenie_Nr_52_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-08-20 08:36:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 51/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
03 sierpnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół
w Kuczkach Kolonii.
 Zarzadzenie_Nr_51_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-08-20 08:33:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 50/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
30 lipca 2012 roku w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Kłonówku Pani Marioli
Baran-Bębeńca.
 Zarzadzenie_Nr_50_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-08-20 08:31:18, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 49/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
30 lipca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Kłonówku.
 Zarzadzenie_Nr_49_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-08-20 08:28:10, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 54/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
16 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany terminu
powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół
w Kuczkach Kolonii
 Zarzadzenie_Nr_54_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-08-17 10:00:11, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 48/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
24 lipca 2012 r. w sprawie zmiany w składzie
komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata
na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Kłonówku
 Zarzadzenie_Nr_48_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-25 12:57:32, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 47/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
24 lipca 2012 r. w sprawie zmiany w składzie
komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata
na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w
Kuczkach Kolonii
 Zarzadzenie_Nr_47_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-24 09:03:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 46/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej na kandydata na stanowisko Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki
w Kłonówku
 Zarzadzenie_Nr_46_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-23 08:38:42, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 45/2012 Wójta Gmina Gózd z dnia
20 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej na kandydata na stanowisko Dyrektora
Zespołu Szkół w Kuczkach Kolonii
 Zarzadzenie_Nr_45_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-20 13:36:52, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 44/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
03.07.2012 r. w sprawie zmiany w składzie
Zespołu Interdyscyplinarnego w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_44_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-06 14:57:50, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
02.07.2012 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 Zarzadzenie_Nr_43_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-04 12:21:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 42/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
29.06.2012 r. dot.: powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Grzmucin"
 Zarzadzenie_Nr_42_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-04 12:19:52, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 41/2012 z dnia 27.06.2012 r. w
sprawie ustalenia terminu przerwy w pracy
przedszkola i oddziałów przedszkolnych
 Zarzadzenie_Nr_41_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-06-27 11:34:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 40/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
21.06.2012 r. dot.: powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Dostawa energii
elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego,
budynków i innych obiektów zarządzanych przez
Zamawiającego"
 Zarzadzenie_Nr_40_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-06-27 11:30:18, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 38/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
18 czerwca 2012 r. w sprawie: powołania komisji
do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego
nieograniczonego w dniu 26.06.2012 r. na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej obciążonej nakładami
poniesionymi na budynek, położonej w
miejscowości Drożanki, gmina Gózd, powiat
radomski, woj. mazowieckie składającej się z
działki oznaczonej nr ewid. 113/3 o powirzchni
3161 m2
 Zarzadzenie_Nr_38_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-06-18 13:23:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 37/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
18 czerwca 2012 r. w sprawie: powołania komisji
do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego
nieograniczonego w dniu 26.06.2012 r. na sprzedaż
nieruchomości gruntowej w miejscowości
Drożanki, gm. Gózd, powiat radomski, woj.
mazowieckie składającej się z działki
oznaczonej nr ewid. 113/1 o powierzchni 4333m2
 Zarzadzenie_Nr_37_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-06-18 12:28:32, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 35/2012 Wójta Gminy Gózd -
Szefa Obrony Cywilnej Gminy Gózd z dnia 14
czerwca 2012 r. w sprawie: sprawdzenia działania
systemu alarmowania i szkolenia ludności na
terenie gminy z sygnałów alarmowania i
ostrzegania - głośna próba
 Zarzadzenie_Nr_35_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-06-14 12:28:40, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 34/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 czerwca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji dotyczących Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gózd w
2012 r.

Zarzadzenie_Nr_34_2012_1.pdf

Zarzadzenie_Nr_34_2012_zal1_formularz_opiniowania.pdf

Zarzadzenie_Nr_34_2012_zal2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-14 08:32:41 Informację zaktualizowano 2012-06-14 10:42:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
8 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
Zarządzeniu Nr 27/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
11 maja 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu
wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w
Goździe oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_33_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-06-14 08:28:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 32/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
5 czerwca 2012 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: "Kształtowanie centrum wsi poprzez
zagospodarowanie terenu na SKWER RODZINNY w
miejscowości Gózd, gmina Gózd
 Zarzadzenie_Nr_32_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-06-11 11:10:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 31/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
31 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na wykonanie w 2012 r. zadania
publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej
 Zarzadzenie_Nr_31_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-05-31 17:14:00, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
29 maja 2012 r. dot.: powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na "Poprawa warunków życia na
obszarach wiejskich poprzez budowę sieci
kanalizacji sanitarnej z przyłączami i
pompowniami w miejscowościach: Kiedrzyn i
Małączyn na terenie gminy Gózd"
 Zarzadzenie_Nr_30_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-05-31 16:29:50, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
21 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia kontroli podatkowej dotyczącej
podatku od nieruchomości
 Zarzadzenie_Nr_29_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-05-31 16:25:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 27/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
14 maja 2012 r. w sprawie uaktualnienia wykazu
pracowników urzędu wyznaczonych do
zabezpieczenia organizacji realizowanych zadań
przez urząd w ramach akcji kurierskiej
 Zarzadzenie_numer_27_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-05-31 16:13:51 Informację zaktualizowano 2012-05-31 16:23:00, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
13 kwietnia 2012 r. w sprawie zakończenia sezonu
grzewczego
 Zarzadzenie_Nr_26_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-16 10:47:45, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 25/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
2 kwietnia 2012 r. dot.: powołania komisji do
przeprowadzenia przetargu ofertowego na sprzedaż
składnika rzeczowego majątku ruchomego:
kontenery na odpady komunalne KP7, stalowe, o poj.
7 m3 - szt. 17, rok prod. 1989
 Zarzadzenie_Nr_25_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-03 10:29:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 24/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
21 marca 2012 r. w sprawie powołania w Urzędzie
Gminy w Goździe Komisji do przeprowadzania
kontroli posesji pod względem nielegalnych
przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz
bezumownego korzystania z sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej na terenie Gminy Gózd
 Zarzadzenie_Nr_24_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-03-21 12:30:52, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 23/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
19 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji do
spraw przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012
r.
 Zarzadzenie_Nr_23_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-03-19 15:17:53, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 22/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
19 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na wykonanie w 2012 r. zadania
publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej
 Zarzadzenie_Nr_22_2012_2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-03-19 13:31:07 Informację zaktualizowano 2012-03-19 15:12:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
14 marca 2012 r. dot.: powołania komisji do
przeprowadzenia przetargu ofertowego na sprzedaż
pojazdu marki Jelcz 004, ciężarowy specjalny, nr
rejestr. RDR 5710, rok prod. 1984
 Zarzadzenie_Nr_21_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-03-15 08:28:49, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie NR 20/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
8.03.2012 r. w sprawie powołania zespołu ds.
zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z
wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych
9 października 2011 r.
 Zarzadzenie_Nr_20_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-03-08 11:14:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
5 marca 2012 r. w sprawie: powołania komisji do
przeprowadzenia rokowań w dniu 28.03.2012 r. na
sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości
Klwatka, gmina Gózd, składającej się z
działki ozanczonej nr ewid. 704/1 o powierzchni
8500 m2
 Zarzadzenie_Nr_19_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-03-05 16:12:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 18/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
5 marca 2012 r. w sprawie: powołania komisji do
przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego
w dniu 15.03.2012 r. na sprzedaż nieruchomości
gruntowej w miejscowości Drożanki, gmina Gózd,
składającej się z działki oznaczonej nr ewid.
113/1 o powierzchni 4333 m2
 Zarzadzenie_Nr_18_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-03-05 16:08:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 17/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
5 marca 2012 r. w sprawie: powołania komisji do
przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego
nieograniczonego w dniu 12.03.2012 r. na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej obciążonej nakładami
poniesionymi na budynek, położonej w
miejscowości Drożanki, gmina Gózd,
składającej się z działki oznaczonej nr ewid.
113/3 o powierzchni 3161 m2
 Zarzadzenie_Nr_17_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-03-05 16:05:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 16/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
01 marca 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska
Dyrektora Szkół w Goździe Pani Małgorzacie
Jabłońskiej
 Zarzadzenie_Nr_16_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-03-02 10:39:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 15/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
01 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w
Goździe
 Zarzadzenie_Nr_15_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-03-02 10:37:17, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 14/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 marca 2012 r. dot.: powołania komisji w celu
oceny przydatności do dalszego użytkowania
następujących składników rzeczowych majątku
ruchomego: kontenery KP 7 - 17 szt., o poj. 7 m3
 Zarzadzenie_Nr_14_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-03-01 11:39:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 13/2012 z dnia 20 lutego 2012 r.
dot. powołania komisji do przeprowadzenia
przetargu ofertowego na sprzedaż pojazdu marki
Jelcz 004, ciężarowy specjalny, nr rejestracyjny
RDR 5710, rok produkcji 1984
 Zarzadzenie_Nr_13_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-20 15:21:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 12/2012 z dnia 17 lutego 2012 r.
dot. powołania Komisji Przetargowej w sprawie
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości
Klwatka"
 Zarzadzenie_Nr_12_2012_3.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-20 14:42:36 Informację zaktualizowano 2012-02-20 15:13:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 lutego 2012 r. dot.: powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Kształtowanie
centrum wsi poprzez zagospodarowanie terenu na
SKWER RODZINNY w miejscowości Gózd, gm. Gózd"
 Zarzadzenie_Nr_11_2012_3.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-20 12:21:25 Informację zaktualizowano 2012-02-20 15:12:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
16 lutego 2012 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji dotyczących Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gózd w
2012 r.

Zarzadzenie_Nr_10_2012.pdf

Zarzadzenie_Nr_10_2012_zal1.pdf

Zarzadzenie_Nr_10_2012_zal2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-17 14:30:45, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 6A/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
31 stycznia 2012 r. w sprawie stawek za wynajem
sali gimnastycznej w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Małęczynie
 Zarzadzenie_Nr_6A_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-16 10:54:44, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 7 /2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
31 stycznia 2012 roku w sprawie ustanowienia
pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika
wyborczego
 Zarzadzenie_Nr_7_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-06 11:57:42, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia 3
lutego 2012 r. dot.: powołania komisji w celu
oceny przydatności do dalszego użytkowania
składnika rzeczowego majątku ruchomego
 Zarzadzenie_Nr_8_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-03 12:31:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 6/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
10 stycznia 2012r. w sprawie przeprowadzenia
odbioru pogwarancyjnego zakupionego w 2009r.
mikrobusa 9-cio miejscowego specjalnie
przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich
marki Renault Trafic w ramach umowy nr RU/11/2009
z dnia 12.02.2009r.
 Zarzadzenie_Nr_6_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-12 13:57:38, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 5/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia 5
stycznia 2012r. w sprawie planu kontroli
zarządczej na 2012 rok w Urzędzie Gminy w
Goździe i jednostkach organizacyjnych Gminy
 Zarzadzenie_Nr_05_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 16:28:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia 5
stycznia 2012r. w sprawie zmiany w składzie
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_4_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 16:26:47 Informację zaktualizowano 2012-01-25 10:25:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 03/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
02 stycznia 2012r. w sprawie powołania komisji
konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko
referenta ds. mienia komunalnego i gospodarki
odpadami w Urzędzie Gminy w Goździe.
 Zarzadzenie_Nr_03_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 16:24:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 02/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
02 stycznia 2012r. w sprawie wysokości stałych
zaliczek na 2012r.
 Zarzadzenie_Nr_02_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 16:20:59, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 01/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia
02 stycznia 2012r. w sprawie wysokości pogotowia
kasowego na 2012r.
 Zarzadzenie_Nr_01_2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 16:19:30, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku