Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
2020
2020
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
POWSZECHNY SPIS ROLNY - 2020
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2021
° 2020
° 2019
° 2018
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
° 2007
° 2006
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2011 strona główna 

2011
Zarządzenie Nr 69/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
30.12.2011r. w sprawie: powołania komisji do
przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego
w dniu 05.01.2012r. na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej obciążonej nakładami poniesionymi
na budynek, położonej w miejscowości Drożanki,
gmina Gózd, powiat radomski ,województwo
mazowieckie składającej się z działki
oznaczonej nr.ewid 113/3 o powierzchni 3161m2
 Zarzadzenie_Nr_69_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-30 12:25:22, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 61/2011 Wójta Gminy Gózd z
dnia 19.12.2011r. w sprawie: powołania komisji do
przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego w dniu
28.12.2011r. na sprzedaż lokalu mieszkalnego
położonego w budynku Ośrodka Zdrowia w
Goździe, przy ul .Lekarskiej 4 m 2.
 Zarzadzenie_Nr_61_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-19 11:22:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 59/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
29 listopada 2011r. w sprawie zwrotu kosztów
dowozu dzieci niepełnosprawnych oraz ich
rodziców, opiekunów z miejsca zamieszkania do
szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w
przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez
rodziców i opiekunów.
 Zarzadzenie_Nr_59_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-16 14:32:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 58/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
29 listopada 2011r. dot.: powołania komisji do
przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego w dniu
08.12.2011r. na sprzedaż nieruchomości gruntowej
w miejscowości Klwatka, gmina Gózd, powiat
radomski, województwo mazowieckie składającej
się z działki oznaczonej nr ewid. 704/1 o
powierzchni 8500m.
 Zarzadzenie_Nr_58_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 11:27:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 57/2011 Wójta Gminy - Szefa
Obrony Cywilnej Gminy Gózd z dnia 24 listopada
2011r. w sprawie sprawdzenia działania systemu
alarmowania i szkolenia ludności na terenie gminy
z sygnałów alarmowania i ostrzegania - głośna
próba.
 Zarzadzenie_Nr_57_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-11-24 13:40:58, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 43/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
11 października 2011r. w sprawie powołania
komisji przetargowej w sprawie postępowania w
trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup
używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Klwatce".
 Zarzadzenie_Nr_43_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-10-11 13:39:59, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
03 października 2011r. w sprawie powołania
komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego w
dniu 06.10.2011r. na sprzedaż nieruchomości
gruntowej położonej w miejscowości Klwatka,
gmina Gózd, powiat radomski, województwo
mazowieckie składającej się z działki
oznaczonej nr. ewid. 704/1 o powierzchni 8500m2
 Zarzadzenie_Nr_42_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-10-04 15:02:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
21 września 2011r. w sprawie powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na "Zakup używanego
samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Klwatce".
 Zarzadzenie_Nr_41_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-10-03 14:00:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 40/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
19 września 2011r. w sprawie przeprowadzenia
odbioru pogwarancyjnego zadania inwestycyjnego
"Budowa kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni w
Klwatce, w tym: - BUDOWA kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach Niemianowice, Kuczki, Klwatka -
etap III, BUDOWA kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach Niemianowice, Kuczki, Klwatka do
PSP Kuczki.
 Zarzadzenie_Nr_40_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-21 17:41:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 38/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
15 września 2011r. w sprawie zmiany w składzie
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Goździe.
 Zarzadzenie_Nr_38_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-21 17:36:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 37/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 września 2011r. dot.: powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Wykonanie
dokumentacji projektowo - wykonanwczej na budowę
kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni
ścieków ..."
 Zarzadzenie_Nr_37_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-21 17:34:53, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 36/2011 Wójta - Szefa Obrony
Cywilnej Gminy Gózd z dnia 30 sierpnia 2011r. w
sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego.
 Zarzadzenie_Nr_36_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-21 17:31:52, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 35/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
23 sierpnia 2011r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z
przyłączami i pompowniami w miejscowościach:
Klwatka Królewska, Małęczyn na terenie Gminy
Gózd".
 Zarzadzenie_Nr_35_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-21 17:29:42, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 34/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 sierpnia 2011r. dot.: powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Przebudowę drogi
gminnej w miejscowości Małęczyn, ul.
Ziembickiego".
 Zarzadzenie_Nr_34_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-21 17:27:10, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 32/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
10 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego.
 Zarzadzenie_Nr_32_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-21 17:24:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
10 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego.
 Zarzadzenie_Nr_31_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-21 17:22:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
10 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego.
 Zarzadzenie_Nr_30_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-21 17:20:06, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 29/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
10 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego.
 Zarzadzenie_Nr_29_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-21 17:17:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
9 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na "Odbiór drobnych
odpadów stałych z kontenerów o poj. 8m3,
odpadów wstępnie segregowanych z pojemników
siatkowych o poj. 2m3, odpadów z pojemników o
poj.: 750 l, 240 l z miejsc użyteczności
publicznych, odbiór odpadów wielkogabarytowych z
terenu Gminy Gózd oraz wywóz i utylizacja osadu
z gminnych oczyszczalni ścieków w
miejscowościach: Gózd i Klwatka".
 Zarzadzenie_Nr_28_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-21 17:14:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 27/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
2 sierpnia 2011r. w sprawie opracowania Planu
Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Gózd w
warunkach zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
 Zarzadzenie_Nr_27_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-21 17:09:22, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
19 lipca 2011r. dot.: Powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na: "Wykonanie dokumentacji
projektowo - wykonawczej na budowę kanalizacji
sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków
..."
 Zarzadzenie_Nr_26_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-21 17:06:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 23/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
7 lipca 2011r. w sprawie powołania Komisji ds.
opiniowania wniosków o przyznanie stypendium
szczególnie uzdolnionym dzieciom i młodzieży
szkolnej.
 Zarzadzenie_Nr_23_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-21 16:21:58, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
6 lipca 2011r. dot.: Powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na: "Przebudowę drogi gminnej w
miejscowości Małęczyn, ul. Ziembickiego'.
 Zarzadzenie_Nr_22_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-21 16:19:30, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
13 czerwca 2011r. w sprawie powołania Zespołu
Samooceny.
 Zarzadzenie_Nr_19_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-21 16:15:06, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 18/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
26 maja 2011r. w sprawie przeprowadzenia
czynności zdawczo - odbiorczych: lokalu
mieszkalnego o powierzchni 49,50m2 wraz z
wyposażeniem znajdującym się w budynku
położonym w Kłonówku - Dom Nauczyciela przy
PSP Kłonówek.
 Zarzadzenie_Nr_18_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-21 16:13:36, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
23 maja 2011r. w sprawie powołania zespołu ds.
zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów
samorządowych zarządzonych na dzień 21
listopada 2011r.
 Zarzadzenie_Nr_17_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-21 16:09:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 maja 2011r. w sprawie wdrożenia dokumentacji
przetwarzania i ochrony danych osobowych w
Urzędzie Gminy w Goździe.
 Zarzadzenie_Nr_16_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-21 16:07:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 39/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
19 września 2011 roku w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu
RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9
października 2011r
 Zarzadzenie_Wojta_Gminy_Gozd_Nr_39_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-19 14:42:36 Informację zaktualizowano 2011-09-20 12:14:12, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia na
obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów wyborczych
 Zarzadzenie_Nr_33_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-08-12 11:47:56, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 lipca 2011r. dot.: powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Odbiór drobnych
odpadów stałych z kontenerów o poj. 8m3, z
pojemników o pojemności 750 l, 240 l z miejsc
użyteczności publicznych, odbiór odpadów
wielkogabarytowych z terenu Gminy Gózd oraz
wywóz i utylizacja osadu z gminnych oczyszczalni
ścieków z miejscowości: Gózd i Klwatka".
 Zarzadzenie_Nr_25_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-12 15:31:53, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 20/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia terminu
przerwy w pracy przedszkola i oddziałów
przedszkolnych.
 Zarzadzenie_Nr_20_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-06-20 13:26:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
17.06.2011r. w sprawie ustalenia terminu
składania wniosków o dofinansowanie dzieciom i
uczniom zakupu podręczników.
 Zarzadzenie_Nr_21_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-06-17 13:32:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 2/2B/2011 Wójta Gminy Gózd z
dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedłożenia
Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010r.
wraz z załącznikami i informacją o stanie
mienia komunalnego.

Informacja o stanie mienia komunalnego - patrz: zakładka - Mienie gminy


Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010r. - patrz: zakładka -  Budżet


Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego GOZ w Goździe i GBP w Goździe - patrz: zakładka - Budżet

 Zarzadzenie_Nr_2_2B_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-05-30 13:12:09 Informację zaktualizowano 2011-05-30 13:16:45, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
10 maja 2011r. w sprawie powołania koordynatora
CAF oraz osoby wspierającej.
 Zarzadzenie_Nr_15_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-05-12 09:14:51, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
4 maja 2011r. w sprawie określenia sposobu
prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy
Gózd i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz
zasad jej koordynacji.

Zarzadzenie_Nr_14_2011.pdf

Zarzadzenie_Nr_14_2011_zal1.pdf

Zarzadzenie_Nr_14_2011_zal2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-05-11 16:24:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 9/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia 9
lutego 2011r. w sprawie powołania koordynatora
czynności kancelaryjnych.
 Zarzadzenie_Nr_9_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-05-11 16:21:58, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia 9
lutego 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i
związków międzygminnych oraz urzędów
obsługujących te organy i związki oraz
instrukcji archiwalnej.
 Zarzadzenie_Nr_8_ 2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-05-11 16:20:13, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
26 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia dnia 02
maja 2011r. dniem wolnym od pracy za ekwiwalentnym
odpracowaniem.
 Zarzadzenie_Nr_13_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-04-27 12:12:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
21 lutego 2011r. dot.: powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na: "Wykonywanie usług
przewozowych w zakresie transportu zbiorowego
osób w ramach regularnej komunikacji publicznej
na terenie gminy Gózd".
 Zarzadzenie_Nr_10_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-02-23 12:59:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 7/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia 9
lutego 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na wykonanie w 2011r. zadania
publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej.

Zarzadzenie_Nr_7_2011.pdf

zal1_do_Zarzadzenie_Nr_7_2011.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-02-09 15:37:58, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 06/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
09 lutego 2011r. w sprawie powołania Komisji do
spraw przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w
2011r.
 Zarzadzenie_Nr_6_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-02-09 12:09:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 5/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
01 lutego 2011r. dot.: Powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na: "Przebudowę drogi gminnej nr
350102W wraz z infrastrukturą towarzyszącą w
miejscowościach: Małęczyn, Grzmucin,
Wojsławice Kolonia, Wojsławice, Kolonia
Kłonówek".
 Zarzadzenie_Nr_5_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-02-08 15:29:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 02/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
03.01.2011r. w sprawie wysokości stałych
zaliczek na 2011r.
 Zarzadzenie_Nr_2_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-01-31 14:35:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 01/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia
03.01.2011r. w sprawie wysokości pogotowia
kasowego na 2011r.
 Zarzadzenie_Nr_1_2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-01-31 14:31:14 Informację zaktualizowano 2011-01-31 14:33:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku