Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
2020
2020
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
POWSZECHNY SPIS ROLNY - 2020
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2021
° 2020
° 2019
° 2018
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
° 2007
° 2006
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2010 strona główna 

2010
Zarządzenie Nr 57/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
30 grudnia 2010r. w sprawie zmian czynszu
regulowanego za lokale mieszkalne w gmini Gózd.
 Zarzadzenie_Nr_57_2010_A.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-01-31 14:29:54, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 55/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
31 grudnia 2010r. w sprawie stawek za dostawę
energii cieplnej, stawek wywozu śmieci stałych i
wynajmu autokaru.
 Zarzadzenie_Nr_55_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-01-31 14:25:51, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 54/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany czynszu za
lokale użytkowe w gminie Gózd.
 Zarzadzenie_Nr_54_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-01-31 14:23:59, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 50/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
01 grudnia 2010r. w sprawie: powołania komisji
konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko
inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w
wymiarze 1/16 et. w Urzędzie Gminy w Goździe.
 Zarzadzenie_Nr_50_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-01-31 14:21:54, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 47/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
05 listopda 2010r. w sprawie odbioru robót:
"Prace budowlane przy budowie świetlicy w
Wojsławicach".
 Zarzadzenie_Nr_47_2010_A.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-01-31 14:17:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 46/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
05 listopada 2010r. dot.: Powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na "Budowa drogi gminnej w m.
Grzmucin - roboty bitumiczne".
 Zarzadzenie_Nr_46_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-01-31 14:09:06, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 45/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
27 października 2010r. w sprawie określenia
celu, sposobu i terminu przeprowadzenia
inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej oraz
powołania komisji inwentaryzacyjnej.
 Zarzadzenie_Nr_45_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-01-31 14:05:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 56/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
31 grudnia 2010r. w sprawie rozwiązania Gminnego
Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia
Powszechnego Spisu Rolnego w 2010r.
 Zarzadzenie_Nr_56_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-12-31 10:04:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 52/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
09 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia dnia 24
grudnia 2010r. dniem wolnym od pracy.
 Zarzadzenie_Nr_52_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-12-10 13:53:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 51/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
6 grudnia 2010r. w sprawie powołania Gminnego
Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011r.
 Zarzadzenie_Nr_51_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-12-06 14:41:16, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 49/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
29 listopada 2010r. w sprawie: powołania Komisji
do oceny przydatności do dalszego użytkowania
środków trwałych, pozostałych środków
trwałych oraz pozostałego sprzętu ujętego w
ewidencji ilościowej.
 Zarzadzenie_Nr_49_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-11-29 15:54:50, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 44/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
27 października 2010r. w sprawie powołania
zespołu ds. zniszczenia dokumentacji
niearchiwalnej z wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w
dniach 20 czerwca i 4 lipca 2010r.
 Zarzadzenie_Nr_44_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-10-27 12:11:51, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 43/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
22 października 2010r. w sprawie: powołania
komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na
stanowisko inspektora ds. bezpieczeństwa i
higieny pracy w wymiarze 1/16 et w Urzędzie Gminy
w Goździe.
 Zarzadzenie_Nr_43_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-10-27 12:04:59, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 42/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
14 października 2010r. dot.: powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na: "Dostawę 1100 ton kruszywa
drogowego dolomitowego frakcji 0-63 z
przeznaczeniem na remont dróg gminnych, na
terenie gminy Gózd".
 Zarzadzenie_Nr_42_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-10-27 12:02:10 Informację zaktualizowano 2010-10-27 12:14:00, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 41/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
05.10.2010 roku w sprawie: powołania komisji do
przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego
w Domu Nauczyciela w Goździe przy ul. Lekarskiej
2 w dniu 07.10.2010r.
 zarzadzenie_nr41_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-10-07 08:08:36, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 40/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
30 września 2010r. w sprawie przyznania nagrody
rocznej za rok 2009 Dyrektorowi Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Goździe.
 Zarzadzenie_Nr_40_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-10-06 16:09:33, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 39/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
27 września 2010r. w sprawie wyznaczenia na
obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów wyborczych.
 Zarzadzenie_Nr_39_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-09-27 16:04:16, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 38/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 września 2010r. w sprawie: powołania komisji
do przekazania dokumentów dotyczących stanowiska
d.s. obronnych i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy
w Goździe.
 Zarzadzenie_Nr_38_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-09-27 16:01:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 37/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
6 września 2010r. w sprawie: powołania komisji
konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko
inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w
wymiarze 1/16 etatu w Urzędzie Gminy w Goździe.
 Zarzadzenie_Nr_37_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-09-07 15:20:55, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 36/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
2 września 2010r. dot.: Powołania Komisji
Przetargowej w sprawie przetargu ofertowego na
sprzedaż składników rzeczowych majątku
ruchomego.
 Zarzadzenie_Nr_36.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-09-07 14:49:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 35/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 września 2010r. dot.: Powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Poprawa stanu
naturalnego oraz podniesienie standardów życia
mieszkańców i atrakcyjności inwestycyjnej gminy
poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej z
przyłączami, pompowniami w miejscowościach:
Karszówka, Klwatka Królewska i Małęczyn na
terenie gminy Gózd".
 Zarzadzenie_Nr_35.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-09-07 14:34:57 Informację zaktualizowano 2010-09-07 14:46:56, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 34/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 września 2010r. dot.: Powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na: "Przebudowę drogi gminnej w
m. Małęczyn, ul, Ziembickiego".
 Zarzadzenie_Nr_34.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-09-07 14:33:00 Informację zaktualizowano 2010-09-07 14:51:39, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
13 sierpnia 2010r. w sprawie powołania komisji
celem odebrania inwestycji p.n. "Poprawa stanu
naturalnego i efektywności energetycznej poprzez
zastosowanie systemu solarnego w placówkach
szkolnych Gminy Gózd'.
 Zarzadzenie_Nr_33.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-09-07 14:28:12, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 32/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
10 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia terminu
składania wniosków o dofinansowanie dzieciom i
uczniom zakupu podręczników.
 Zarzadzenie_Nr_32.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-09-07 14:23:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 31/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
11 sierpnia 2010r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: "Modernizacja drogi gminnej w m. Kłonów
odcinek dł. 360 mb".
 Zarzadzenie_Nr_31.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-09-07 14:20:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 30/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
11 sierpnia 2010r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: "Modernizacja drogi gminnej w m.
Kłonów".
 Zarzadzenie_Nr_30.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-09-07 14:16:49, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 29/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
6 sierpnia 2010r. dot.: powołania komisji w celu
oceny przydatności do dalszego użytkowania
składników rzeczowych majątku ruchomego.
 Zarzadzenie_Nr_29.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-09-07 14:14:01, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 28/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
2 sierpnia 2010r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego.
 Zarzadzenie_Nr_28.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-09-07 14:10:11, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 27/2010 Wójta Gminy Gózd w
sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o
stopień nauczyciela mianowanego.
 Zarzadzenie_Nr_27.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-09-07 14:07:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 25/2010 Wójta Gminy Gózd dot.:
Powołania Komisji Przetargowej w sprawie
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
na: "Budowę chodników dla pieszych w ciągu
drogi krajowej nr 12, w miejscowości Gózd i
Klwatka".
 Zarzadzenie_Nr_25.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-09-07 14:05:12, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 23/B/2010 Wójta Gminy Gózd w
sprawie odbioru końcowego zadania: "Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej z przyłączami i
pompowniami w miejscowości Karszówka".
 Zarzadzenie_Nr_23B.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-09-07 14:01:53, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 23/A/2010 Wójta Gminy Gózd w
sprawie odbioru końcowego zadania: "Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budy
Niemianowskie i Lipiny do oczyszczalni w
Goździe".
 Zarzadzenie_Nr_23A.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-09-07 14:00:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 26/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
28 lipca 2010r. w sprawie: powołania komisji do
przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego
w Domu Nauczyciela w Goździe przy ul. Lekarskiej
2 w dniu 02.08.2010r.
 Zarzadzenie_Nr_26_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-07-28 11:18:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 22/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia przerwy w
pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych.
 Zarzadzenie_Nr_22_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-06-18 14:11:24 Informację zaktualizowano 2010-06-18 15:52:01, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 21/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
15 czerwca 2010r. zmieniające zarządzenie w
sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do
przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w
2010r.
 Zarzadzenie_Nr_21_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-06-15 12:02:54, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 18/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 czerwca 2010r. w sprawie powołania Gminnego
Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego
Spisu Rolnego w 2010r.
 Zarzadzenie_Nr_18_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-06-07 09:10:01, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 17/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 czerwca 2010r. w sprawie powołania obwodowych
komisji wyborczych w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.
 Zarzadzenie_Nr_17_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-06-02 17:30:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 16/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
26 maja 2010r. dot.: powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na: "Dostawę materiałów
budowlanych dla zadania pn: Niwelacja zagrożeń
związanych z wypadkami samochodowymi i poprawa
bezpieczeństwa oraz wzrost jakości usług
turystycznych poprzez budowę parkingów i
chodników w m. Gózd i w m. Klwatka na terenie
gminy Gozd".
 Zarzadzenie_Nr_16_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-05-26 15:55:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 2/2B/2010 Wójta Gminy Gózd z
dnia 16 marca 2010r. w sprawie przedłożenia
Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009r.
wraz z załącznikami.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009r. - patrz: zakładka Budżet 2009

 Zarzadzenie_Nr_2_2B_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-05-10 16:32:34 Informację zaktualizowano 2010-05-10 16:39:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 15/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
4 maja 2010r. w sprawie wyznaczenia na obszarze
gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów wyborczych.
 Zarzadzenie_Nr_15_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-05-10 16:28:10, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 14/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia dnia 30
kwietnia 2010r. dniem wolnym od pracy.
 Zarzadzenie_Nr_14_2010_.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-05-10 16:25:33 Informację zaktualizowano 2010-05-10 17:07:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 13/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 kwietnia 2010r. w sprawie powołania Komisji do
dokonywania przeglądu materiałów zawierających
informacje niejawne stanowiące tajemnicę
służbową.
 zarzadzenie_13_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-05-10 16:19:50, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 12/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
15 kwietnia 2010r. w sprawie zakończenia sezonu
grzewczego.
 zarzadzenie_12_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-05-10 16:17:21, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 11/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
19 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia opłaty za
dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku
sposobem udostępnienia informacji publicznej lub
koniecznością przekształcenia informacji w
formę wskazaną we wniosku.

zarzadzenie_11_2010.pdf

wniosek_o_udostepnienie_informacji.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-10 16:11:31 Informację zaktualizowano 2010-05-10 16:15:55, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 10/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
6 kwietnia 2010r. dot.: Powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstwie art.
11 ust. 8 ustawy na: "Niwelacja zagrożeń
związanych z wypadkami samochodowymi i poprawa
bezpieczeństwa oraz wzrost jakości usług
turystycznych poprzez budowę parkingów i
chodników w m. Gózd i w m. Klwatka na terenie
gminy Gózd".
 zarzadzenie_10_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-05-10 16:07:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 9/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia 9
marca 2010r. w sprawie: powołania komisji do
przeprowadzenia kontroli podatkowej dotyczącej
podatku od nieruchomośći.
 zarzadzenie_9_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-05-10 16:02:44, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
16 lutego 2010r. dot.: Powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na: "Przebudowę drogi gminnej w
m. Małęczyn ul. Ziembickiego".
 zarzadzenie_8_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-05-10 15:58:08 Informację zaktualizowano 2010-05-10 16:01:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 7/2010 Wójta Gminy Gózd - Szefa
Obrony Cywilnej Gminy z dnia 15 lutego w sprawie:
wytycznych Wójta Gminy Gózd i Planu zasadniczych
przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej na
2010r.
 zarzadzenie_7_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-05-10 15:52:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 6/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
11 lutego 2010r. dot.: Powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na: "Modernizację drogi gminnej
w m. Kłonów'.
 zarzadzenie_6_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-05-10 15:46:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 05/2010 Wójta Gminy Gózd - Szefa
Obrony Cywilnej Gminy z dnia 25.01.2010r. w
sprawie opracowania dokumentów stanowiących
podstawę do wykonania zadań obronnych w Gminie
Gózd w 2010r.
 Zarzadzenie_05_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-02-17 11:56:38, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 04/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
22.01.2010r. w sprawie wysokości oraz warunków
ustalenia należności przysługujących
pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy i
Jednostkach Organizacyjnych z tytułu podróży
służbowej na obszarze kraju.
 Zarzadzenie_04_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-02-17 11:53:13, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 3/2010 Wójta Gminy w Goździe z
dnia 20.01.2010r. w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia kontroli podatkowej dotyczącej
podatku od nieruchomości.
 Zarzadzenie_03_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-02-17 11:49:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 02/2010 Wójta Gminy w Goździe z
dnia 04.01.2010r. w sprawie wysokości pogotowia
kasowego na 2010r.
 Zarzadzenie_02_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-02-17 11:47:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 01/2010 Wójta Gminy w Goździe z
dnia 04.01.2010r. w sprawie wysokości stałych
zaliczek na 2010r.
 Zarzadzenie_01_2010.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-02-17 11:45:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku