Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
° Referat Budownictwa
° Urząd Stanu Cywilnego + dowody osobiste
° Ewidencja Działalności Gospodarczej
° Ewidencja Ludności
° Referat Rolnictwa
° Referat Finansowy
° Stanowisko ds. OC i Zarządzania Kryzysowego
Program CZYSTE POWIETRZE
Punkt Konsultacyjny - CZYSTE POWIETRZE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
WYBORY PARLAMENTARNE 2023
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Formularze do pobrania > Urząd Stanu Cywilnego + dowody osobiste strona główna 

Urząd Stanu Cywilnego + dowody osobiste
Powrót po rozwodzie do poprzedniego nazwiska

1_Inf_ogolne_plus_oswiadczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-21 13:51:04, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Sporządzenie aktu zgonu

2_Info_ogolne_plus_pelnomocnictwo.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-21 13:54:41, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Sprostowanie aktu cywilnego

3_Informacje_ogolne.pdf

wniosek_sprostowanie_aktu_urodzenia.pdf

wniosek_sprostowanie_aktu_malzenstwa.pdf

wniosek_sprostowanie_aktu_zgonu.pdf

pelnomocnictwo_sprostowanie_aktu_urodzenia.pdf

pelnomocnictwo_sprostowanie_aktu_malzenstwa.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-21 13:58:45, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Uznanie ojcostwa

4_Informacje_ogolne.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-21 14:18:58, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

5_Informacje_ogolne.pdf

wniosek_uzupelnienie_aktu_urodzenia.pdf

wniosek_uzupelnienie_aktu_malzenstwa.pdf

wniosek_uzupelnienie_aktu_zgonu.pdf

pelnomocnictwo_uzupelnienie_aktu_urodzenia.pdf

pelnomocnictwo_uzupelnienie_aktu_malzenstwa.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-21 14:22:16, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu stanu
cywilnego sporządzonego za granicą -
transkrypcja

6_Informacje_ogolne.pdf

wniosek_transkrypcja_aktu_urodzenia.pdf

wniosek_transkrypcja_aktu_malzenstwa.pdf

wniosek_transkrypcja_aktu_zgonu.pdf

wpisanie_do_rejestru_pelnomocnictwo_akt_urodzenia.pdf

wniosek_zarejestrowanie_zagranicznego_dokumentu_urodzenia.pdf

wniosek_zarejestrowanie_zagranicznego_dokumentu_malzenstwa.pdf

wniosek_zarejestrowanie_zagranicznego_dokumentu_zgonu.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-21 14:54:39, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa,
zgonu

7_informacje_ogolne.pdf

wniosek_wydanie_odpisu.pdf

pelnomocnictwo_odebranie_aktu.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-22 10:27:43, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Wydanie wielojęzycznego standardowego formularza
UE

8_info_ogolne_plus_wniosek_wydanie wielojezycznego_formularza.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-22 10:32:45, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed
upływem miesięcznego terminu od złożenia
zapewnienia o braku okoliczności wyłączających
zawarcie małżeństwa

9_info_ogolne_plus_wniosek.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-22 10:35:15, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC

10_info_ogolne_plus_wniosek.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-22 10:52:13, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem w polskim
USC

11_informacje_ogolne.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-22 11:04:42, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zaświadczenie do ślubu konkordatowego

12_info_ogolne_plus_wniosek.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-22 11:26:49, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zaświadczenie o stanie cywilnym

13_info_ogolne_plus_wniosek_wydanie_zaswiadczenia.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-22 11:28:51, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia
małżeństwa zgodnie z prawem polskim za granicą

14_info_ogolne_plus_wniosek.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-22 11:44:36, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zgłoszenie jubileuszu 50-lecia małżeństwa

15_info_ogolne_plus_wniosek.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-22 11:47:39, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zgłoszenie urodzenia dziecka

16_informacje_ogolne.pdf

pelnomocnictwo_sporzadzenie_aktu.pdf

Rejestracja_w_5_krokach.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-22 11:48:55, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zmiana imion i nazwisk

17_informacje_ogolne.pdf

wniosek_zmiana_dorosly.pdf

wniosek_zmiana_dorosly_i_dziecko.pdf

wniosek_zmiana_dziecko.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-25 10:58:52, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Złożenie oświadczenia o zmianie imienia (imion)
dziecka

wniosek_zmiana_dziecko.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-25 11:01:52, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Rejestracja rozwodu, separacji, unieważnienia
małżeństwa orzeczonego w państwach
należących do Unii Europejskiej

19_info_ogolne_plus_wniosek.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-25 11:36:04, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Rejestracja orzeczenia sądu zagranicznego na
podstawie kodeksu postępowania cywilnego (dotyczy
orzeczeń wydanych od 01.07.2009 r.)

20_info_ogolne_plus_wniosek.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-25 11:38:54, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego

21_informacje_ogolne.pdf

wniosek_odtworzenie_akt_urodzenia.pdf

wniosek_odtworzenie_akt_malzenstwa.pdf

wniosek_odtworzenie_akt_zgonu.pdf

21_pelnomocnictwo.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-25 11:41:05, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Wydanie dowodu osobistego

22_informacje_ogolne.pdf

wniosek_wydanie_dowodu.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-26 13:29:05, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów
Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami
osobistymi

23_informacje_ogolne.pdf

wniosek_udostepnienie_danych_z_rejsetru_dowodow_osobistych.pdf

wniosek_udostepnienie_dokumentacji_zwiazanej_z_dowodem_osobistym.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-26 13:31:55, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie
małżeńskie

Wniosek_medal_zlote_gody.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-24 14:27:01, wprowadzający: Agnieszka D?browska
wersja do druku