Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
2020
2020
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
POWSZECHNY SPIS ROLNY - 2020
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2021
° 2020
° 2019
° 2018
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
° 2007
° 2006
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2009 strona główna 

2009
Zarządzenie Nr 62/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
13 listopada 2009r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na "Przebudowę drogi gminnej w
m. Klwatka - Figietów".
 UG_201109_zarzadzenie_62.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-11-20 15:33:33, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 61/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 listopada 2009r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na "Zakup używanego średniego
samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kłonówku".
 UG_201109_zarzadzenie_61.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-11-20 15:27:12, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 60/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
09 listopada 2009r. w sprawie: odbioru końcowego
zadania: "Przebudowa drogi gminnej w m. Czarny
Lasek".
 UG_201109_zarzadzenie_60.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-11-20 15:20:55, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 59/2009 Wójta Gminy Gozd z dnia
30 października 2009r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na "Zakup używanego średniego
samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kłonówku".
 UG_201109_zarzadzenie_59.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-11-20 15:17:12, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 58/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
19 października 2009r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na "Budowę sieci kanalizacji
sanitarnej z przyłączami i pompowniami w
miejscowości Karszówka".
 UG_201109_zarzadzenie_58.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-11-20 15:10:56, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 57/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
19 października 2009r. w sprawie: powołania w
Urzędzie Gminy w Goździe stałej komisji do
przeprowadzania kontroli przyłączy
wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy
Gózd.
 UG_201109_zarzadzenie_57.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-11-20 14:58:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 56/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
13 października 2009r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie
art.11 ust. 8 ustawy na "Przebudowę placu przy
Urzędzie Gminy w Goździe ul. Radomska 7".
 UG_201109_zarzadzenie_56.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-11-20 14:55:11, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 55/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 października 2009r.dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na "Zakup używanego średniego
samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kłonówku"
 UG_201109_zarzadzenie_55.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-11-20 14:48:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 54/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
05 października 2009r. w sprawie: udzielenia
bonifikaty przy sprzedaży w drodze
bezprzetargowej 3 lokali mieszkalnych położonych
w budynku Ośrodka Zdrowia w Goździe przy ul.
Lekarskiej 4.
 UG_201109_zarzadzenie_54.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-11-20 14:42:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 53/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
28 września 2009r. w sprawie: powołania komisji
przetargowej na zakup używanego samochodu
ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kłonówku gmina Gózd.
 UG_201109_zarzadzenie_53.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-11-20 14:37:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 52/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
23 września 2009r. w sprawie: powołania komisji
do przeprowadzenia kontroli podatkowej dotyczącej
podatku od nieruchomości.
 UG_201109_zarzadzenie_52.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-11-20 14:29:01, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 51/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
16 września 2009r. w sprawie: powołania komisji
przetargowej na zakup używanego samochodu
ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kłonówku gmina Gózd.
 UG_201109_zarzadzenie_51.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-11-20 14:25:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 50/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
04 września 2009r. w sprawie: odbioru końcowego
zadania: "Budowa drogi gminnej Drożanki - Korytka
- etap II".
 UG_201109_zarzadzenie_50.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-11-20 14:21:33, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 49/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
01 września 2009r. w sprawie: powołania komisji
do przeprowadzenia kontroli podatkowej dotyczącej
podatku od nieruchomości.
 UG_201109_zarzadzenie_49.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-11-20 14:16:00, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 48/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
01 września 2009r. w sprawie: przeprowadzenia
czynności zdawczo - odbiorczych: lokali
mieszkalnych o powierzchni 49,50 m2 i 34,20 m2
wraz z wyposażeniem znajdujących się w budynku
położonym w Kłonówku - Dom Nauczyciela przy
PSP Kłonówek oraz budynku mieszkalnego pn. Dom
Nauczyciela w Kłonówku o łącznej powierzchni
użytkowej 90 m2.
 UG_201109_zarzadzenie_48.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-11-20 14:12:00, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 47/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
24 sierpnia 2009r. w sprawie: przygotowania się
i udziału w ćwiczeniu powiatowo - obronnym pod
kryptonimem "RADOMKA - 2009" we współdziałaniu
z gminnymi służbami, inspekcjami i strażami.
 UG_201109_zarzadzenie_47.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-11-20 14:04:32, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 46/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
05.08.2009r. w sprawie ustalenia maksymalnego
miesięcznego wynagrodzenia kierowników
samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy
Gózd.
 UG_201109_zarzadzenie_46.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-11-20 13:56:39, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 45/2009 Wojta Gminy Gózd z dnia
05.08.2009r. w sprawie: przeprowadzenia odbioru
pogwarancyjnego następujących prac: dostawa
urządzeń grzewczych i wykonanie robot
związanych z wymianą czynnika grzewczego w
budynku GCI i Strażnicy OSP w Klwatce.
 UG_100809_zarzadzenie_45.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-08-10 07:40:13, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 44/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
03 sierpnia 2009r. w sprawie: powołania komisji w
celu sporządzenia protokołu dotyczącego
zdjęcia ze stanu ewidencyjnego składnika
majatkowego.
 UG_040809_zarzadzenie_44.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-08-04 15:27:54, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 43/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
03 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia dodatkowego
dnia wolnego od pracy za dzień 15 sierpnia 2009r.
 UG_040809_zarzadzenie_43.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-08-04 15:25:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 42/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
03 sierpnia 2009r. w sprawie określenia
wysokości opłat za korzystanie ze słupa
ogłoszeniowego należącego do Gminy Gózd.
 UG_040809_zarzadzenie_42.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-08-04 15:23:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 41/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 lipca 2009r. w sprawie: powołania komisji
przetargowej na zakup samochodu ratowniczo -
gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kłonówku gm. Gózd.
 UG_310709_zarzadzenie_41.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-07-31 15:09:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 40/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 lipca 2009r. w sprawie zwiększenia składu
komisji inwentaryzacyjnej zdawczo - odbiorczej w
Gminnej Bibliotece Publicznej w Goździe.
 UG_310709_zarzadzenie_40.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-07-31 15:06:45, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 39/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
08 lipca 2009r. w sprawie inwentaryzacji zdawczo -
odbiorczej w Gminnej Bibliotece Publicznej w
Goździe.
 UG_100709_zarzadzenie_39.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-07-10 13:10:59, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 38/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
02.07.2009r. w sprawie: powołania komisji do
przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego
w Ośrodku Zdrowia w Goździe przy ul. Lekarskiej
4 w dniu 06.07.2009r.
 UG_020709_zarzadzenie_38.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-07-02 15:05:14 Informację zaktualizowano 2009-07-02 15:07:22, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 37/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
22.06.2009r. w sprawie: zmniejszenia negatywnego
wpływu kryzysu finansowego.
 UG_020709_zarzadzenie_37a.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-07-02 15:02:36, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 36/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
16.06.2009r. w sprawie ustalenia terminu
składania wniosków o dofinansowanie dzieciom i
uczniom zakupu podręczników.
 UG_020709_zarzadzenie_36.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-07-02 15:00:45, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 35/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
16.06.2009r. w sprawie ustalenia terminu przerwy w
pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych.
 UG_020709_zarzadzenie_35.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-07-02 14:58:40, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 34A/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
10.06.2009r. dot: Powołania Komisji Przetargowej
w sprawie postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej
14 000 euro a mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy na "Budowę kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach Budy Niemianowskie i Lipiny do
oczyszczalni w Goździe".
 UG_020709_zarzadzenie_34a.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-07-02 14:56:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 34/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
03.06.2009r. w sprawie: wprowadzenia Planu ochrony
informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Gózd.
 UG_020709_zarzadzenie_34.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-07-02 14:52:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 33/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
03.06.2009r. w sprawie: powołania komisji do
odbioru wykonanej usługi zgodnie z Umową Nr
RU/29/2009 z dnia 06.05.2009r.
 UG_020709_zarzadzenie_33.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-07-02 14:49:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
26.05.2009r. w sprawie: powołania Komisji do
dokonywania przegladu materiałów (dokumentów)
zawierajacych informacje niejawne stanowiące
tajemnicę służbową.
 UG_020709_zarzadzenie_32.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-07-02 14:46:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 30/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
19.05.2009r. w sprawie zbycia budynku
przeznaczonego do rozbiórki po byłej starej
szkole a użytkowanym ostatnio przez OSP
Wojsławice
 UG_020709_zarzadzenie_30.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-07-02 14:43:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 29A/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
18.05.2009r. dot: Powołania Komisji Przetargowej
w sprawie postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej
14 000 euro a mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8
ustawy na "Budowę kanalizacji sanitarnej do
oczyszczalni w Goździe" w tym 1. Budowa
kanalizacji sanitarnej w m. Budy Niemianowskie,
Lipiny. 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m.
Karszówka.
 UG_020709_zarzadzenie_29a.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-07-02 14:40:13, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 29/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
15.05.2009r. w sprawie ustalenia maksymalnego
miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek
organizacyjnych Gminy Gózd.
 UG_020709_zarzadzenie_29.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-07-02 14:34:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 28/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
15.05.2009r. w sprawie zmiany w składzie
obwodowej komisji wyborczej w wyborach do
Parlamentu Europejskiego.
 UG_020709_zarzadzenie_28.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-07-02 14:32:21, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 27/A/2009 Wójta Gminy Gózd z
dnia 11.05.2009r. dot: Powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na: "Budowę drogi gminnej
Drożanki - Korytka - etap II", "Przebudowę drogi
gminnej w miejscowości Czarny Lasek".
 UG_020709_zarzadzenie_27a.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-07-02 14:28:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 27/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
11.05.2009r. w sprawie ustalenia regulaminu
wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w
Goździe oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Goździe.
 UG_020709_zarzadzenie_27.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-07-02 14:21:49 Informację zaktualizowano 2009-07-02 15:14:22, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 26/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
11.05.2009r. w sprawie powołania składu
obwodowych komisji wyborczych w wyborach do
Parlamentu Europejskiego.
 UG_020709_zarzadzenie_26.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-07-02 14:19:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 25/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
16.04.2009r. w sprawie ewidencji i sporządzania
sprawozdań budżetowych Rb - WS w zakresie
wydatków strukturalnych ponoszonych przez
jednostkę budżetową Urząd Gminy oraz jednostki
organizacyjne Gminy.
 UG_020709_zarzadzenie_25.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-07-02 14:10:59, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 24/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
16.04.2009r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki
rachunkowości) oraz Zakładowego Planu Kont dla
potrzeb ewidencji wydatków strukturalnych.
 UG_020709_zarzadzenie_24.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-07-02 14:06:33, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 23/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
15 kwietnia 2009r. w sprawie zakończenia sezonu
grzewczego.
 UG_220409_zarzadzenie_23.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-04-22 15:03:38, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 22/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
14 kwietnia 2009r. w sprawie dokonania okresowego
przeglądu stanu technicznego obiektów pod kątem
zagrożeń i ich zabezpieczenia.
 UG_220409_zarzadzenie_22.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-04-22 14:58:41, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
14 kwietnia 2009r. dot. powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na "Budowę drogi gminnej w
miejscowości Grzmucin"
 UG_220409_zarzadzenie_21.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-04-22 14:54:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
8 kwietnia 2009r. w sprawie zabezpieczenia
organizacji realizowanych zadań przez urząd w
ramach akcji kurierskiej.
 UG_220409_zarzadzenie_20.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-04-22 14:48:01, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 19/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
2 kwietnia 2009r. w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia kontroli podatkowej dotyczącej
podatku od nieruchomości.
 UG_220409_zarzadzenie_19.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-04-22 14:43:21, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 18/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
25.03.2009r. w sprawie sposobu przeprowadzania
służby przygotowawczej i organizowania egzaminu
kończącego tę służbę.

UG_220409_zarzadzenie_18.pdf

UG_220409_zarzadzenie_18_zal1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-04-22 14:22:38, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 17/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
25.03.2009r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych.

UG_220409_zarzadzenie_17.pdf

UG_220409_zarzadzenie_17_zal1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-04-22 14:05:33, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 3/2B/2009 Wójta Gminy w Goździe
z dnia 18 marca 2009r. w sprawie przedłożenia
Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008
rok wraz z załącznikami.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gózd za 2008 rok.


Patrz: link - budżet 2008

 UG_020409_zarzadzenie3_2B.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-04-02 10:11:58 Informację zaktualizowano 2009-04-02 11:11:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 15/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
24.03.2009r. w sprawie powołania w Urzędzie
Gminy w Goździe stałej Komisji Przetargowej do
przygotowania i prowadzenia postępowań o
udzielenie zamówień publicznych oraz ustaleniu
prac Komisji Przetargowej.
 UG_310309_zarzadzenie_15.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-03-31 08:25:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
25.03.2009r. w sprawie przeprowadzenia odbioru
pogwarancyjnego zadania inwestycyjnego "Rozbudowa
budynku gospodarczo - garażowego na posesji nr
działki 552 w miejscowości Gózd ul. Radomska
34" w ramach umowy Nr 05/2005 z dnia 10.02.2005r.
 UG_270309_zarzadzenie_16.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-03-27 11:25:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 14/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
24.03.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu
udzielania zamówień publicznych w Urzędzie
Gminy Gózd.

UG_260309_zarzadzenie_14.pdf

UG_260309_zarzadzenie_14_regulamin.pdf

UG_260309_zarzadzenie_14_zalaczniki.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-03-26 09:31:53, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 marca 2009r. w sprawie: uaktualnienia wykazu
pracowników urzędu wyznaczonych do
zabezpieczenia funkcjonowania stałego dyżuru w
urzędzie.
 UG_260309_zarzadzenie_13.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-03-26 09:21:50 Informację zaktualizowano 2009-03-26 09:22:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 12/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 marca 2009 roku dot:Powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie
art.11.ust.8 ustawy na "Budowę drogi gminnej
Drożanki - Korytka".
 UG_120309_zarzadzenie_12.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-03-12 14:33:32, wprowadzający: Irena Serafin
Zarządzenie Nr 11/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
05.03.2009r. w sprawie zapewnienia okularów
korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na
stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w
Urzędzie Gminy Gózd, GOPS, dyrektorów szkół
oraz innych pracowników podległych pod Urząd
Gminy w Goździe.
 UG_090309_zarzadzenie_11.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-03-09 14:23:36, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 10/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
03 marca 2009r. dot: Powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na "Przebudowę drogi gminnej w
m. Klwatka".
 UG_030309_zarzadzenie_10.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-03-03 13:49:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 07/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
11 lutego 2009r. w sprawie określenia stanowisk
funkcyjnych, z którymi może się łączyć
dostęp do informacji niejawnych.
 UG_250209_zarzadzenie_7.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 16:31:50, wprowadzający: Irena Serafin
Zarządzenie Nr 09/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
18 lutego 2009 roku dot: Powołania Komisji
Przetargoej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kowoty
określone w przepisach wydanych na podstawie
art.11 ust.8 ustawy na "Budowę drogi gminnej
Wojsławice - Kłonów"
 UG_200209_zarzadzenie_9.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-20 12:29:48, wprowadzający: Irena Serafin
Zarządzenie Nr 08/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 lutego 2009r. w sprawie: sfinansowania kosztów
okularów korygujących wzrok dla pracowników
zatrudnionych na stanowiskach z monitorami
ekranowymi w Urzędzie Gminy i GOPS w Goździe.
 UG_200209_zarzadzenie_8.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-20 12:04:35, wprowadzający: Irena Serafin
Zarządzenie Nr 06/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
11 lutego 2009r. w sprawie: określenia stanowisk
funkcyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
z którymi może się łączyć dostęp do
informacji niejawnych.

UG_200209_zarzadzenie_6.pdf

UG_200209_zal1.pdf

UG_200209_zal2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2009-02-20 11:56:46, wprowadzający: Irena Serafin
Zarządzenie Nr 05/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
10 lutego 2009r. w sprawie: ustalenia wartości
wykonanych prac budowlanych na terenie OSP
Grzmucin.
 UG_200209_zarzadzenie_5.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-20 11:53:47, wprowadzający: Irena Serafin
Zarządzenie Nr 04/2009 Wójta Gminy Gózd SZEFA
OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 10 lutego 2009r. w
sprawie: Wytycznych Wójta Gminy Gózd i Planu
zasadniczych przedsięwzięć w zakresie
zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej na 2009
rok.
 UG_200209_zarzadzenie_4.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-20 11:49:53, wprowadzający: Irena Serafin
Zarządzenie Nr 03/2009 Wójta Gminy Gózd SZEFA
OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 23 stycznia 2009r. w
sprawie: opracowania dokumentów stanowiących
podstawę do wykonania zadań obronnych w Gminie
Gózd w 2009 roku.
 UG_200209_zarzadzenie_3.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-20 11:41:42, wprowadzający: Irena Serafin
Zarządzenie Nr 02/2009 Wójta Gminy w Goździe z
dnia 6 stycznia 2009r. w sprawie wysokości
stałych zaliczek na 2009 rok.
 UG_200209_zarzadzenie_2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-20 11:35:54, wprowadzający: Irena Serafin
Zarządzenie Nr 01/2009 Wójta Gminy w Goździe z
dnia 6 stycznia 2009r. w sprawie wysokości
pogotowia kasowego na 2009 rok.
 UG_200209_zarzadzenie_1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-20 11:33:37, wprowadzający: Irena Serafin
wersja do druku