bip.gozd.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Gózd www.gozd.pl
Zarządzenia Wójta strona główna 

2007
Zarządzenie Nr 67/07 Wójta Gminy Gózd z dnia
15.11.2007r. w sprawie określania wymagań, jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług
w zakersie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie
zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych.

zarzadzenie_67_2007.pdf

zal1_do_zarzadzenia_67_2007.pdf

2_do_zarzadzenia_67_2007.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2007-11-16 15:32:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 65/07 z dnia 10 października
2007r. w sprawie: odbioru końcowego zadania:
"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Niemianowice, Kuczki, Klwatka - II - Etap".
 zarzadzenie_65_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-27 12:18:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 64/07 z dnia 24 września 2007r. w
sprawie powołania składu obwodowych komisji
wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP.
 zarzadzenie_64_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-27 12:15:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 63/07 z dnia 21 września 2007r.
dot: Powołania Komisji Przetargowej w sprawie
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
na "Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej
na budowę kanalizacji sanitarnej".
 zarzadzenie_63_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-27 12:11:11, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 62/07 z dnia 20 września 2007r.
dot: Powołania komisji w sprawie przeprowadzenia
kontroli osób, które nie figurują w ewidencji
osób korzystających z kanalizacji sanitarnej,
pobierają wodę z wodociągu gminnego bez
uprzedniego dokonania opłaty przyłączeniowej
oraz u których w ewidencji księgowej wystepują
dwa wodomierze.
 zarzadzenie_62_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-27 12:08:56, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 61/07 z dnia 12 września 2007r.
dot: Powołania Komisji Przetrgowej w sprawie
postępowania w trybie przetargu nieograiczonego
na "Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej
na budowę kanalizacji sanitarnej".
 zarzadzenie_61_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-27 12:04:56, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 60/07 z dnia 06 września 2007r. w
sprawie powołania Gminnego Koordynatora oraz
Zespołu Liderów ds. Planu Odnowy Miejscowości
Gózd.
 zarzadzenie_60_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-27 11:54:54, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 59/07 z dnia 06 września 2007r. w
sprawie: odbioru końcowegozadania: "Przebudowa
drogi gminnej Niemianowice - Kuczki".
 zarzadzenie_59_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-27 11:52:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 58/07 z dnia 06 reześnia 2007r. w
sprawie: odbioru końcowego zadania: "Przebudowa
drogi gminnej w miejscowości Małęczyn ul.
szkolna".
 zarzadzenie_58_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-27 11:50:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 57/07 z dnia 05 września 2007r. w
sprawie: przygotowania Stanowiska Kierowania w
Systemie Kierowania Bezpieczeństwem w Gminie
Gózd.
 zarzadzenie_57_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-27 11:49:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 56/07 z dnia 04 września 2007r. w
sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego.
 zarzadzenie_56_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-27 11:46:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 55/07 z dnia 03 września 2007r.
dot: Powołania Komisji Przetargowej w sprawie
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
na"Budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi
krajowej nr 12 w miejscowości Klwatka - Gmina
Gózd".
 zarzadzenie_55_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-27 11:44:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 54/07 z dnia 03 września 2007r.
dot: Powołania Komisji Przetargowej w sprawie
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
na "Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej
na budowę kanalizacji sanitarnej".
 zarzadzenie_54_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-27 11:41:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 53/07 z dnia 29 sierpnia 2007r. w
sprawie: zmiany zarządzenia nr 46/2006 z dnia 06
września 2006r. w sprawie ustalenia dziennej
stawki żywieniowej dla osób korzystających z
gorących posiłków w okresie nauki w szkołach
na terenie Gminy Gózd.
 zarzadzenie_53_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-27 11:37:40, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
zarządzenie nr 52/07 z dnia 28 sierpnia 2007r. w
sprawie: powołania komisji konkursowej do
wyłonienia kandydata na stanowisko referenta ds.
mienia komunalnego i gospodarki gruntami w
Urzędzie Gminy w Goździe.
 zarzadzenie_52_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-27 11:34:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 51/07 z dnia 28 sierpnia 2007r. w
sprawie: przygotowania projektów zakresów
obowiązków dla pracowników urzędu.
 zarzadzenie_51_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-27 11:27:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 50/07 z dnia 21 sierpnia 2007r. w
sprawie: uaktualnienia wykazu pracowników urzędu
wyznaczonych do zabezpieczenia funkcjonowania
stałego dyżuru w urzędzie.
 zarzadzenie_50_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-27 11:25:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 49/07 z dnia 14 sierpnia 2007r.
dot: Powołania Komisji Przetargowej w sprawie
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
na "Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej
na budowę kanalizacji sanitarnej".
 zarzadzenie_49_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-27 11:22:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 48/07 z dnia 08 sierpnia 2007r. w
sprawie: przeprowadzenia treningu - szkolenia
osób zabezpieczających akcję kurierską w
urzędzie.
 zarzadzenie_48_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-27 11:18:54, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 47/07 z dnia 06 sierpnia 2007r.
dot: Powołania Komisji Przetargowej w sprawie
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
na "Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej
na budowę kanalizacji sanitarnej".
 zarzadzenie_47_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-27 11:16:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 46/07 z dnia 01 sierpnia 2007r. w
sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzedu
Gminy w Goździe.
 zarzadzenie_46_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-27 11:13:17, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 45/07 z dnia 31 lipca 2007r. dot:
Powołania Komisji Przetargowej w sprawie
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
na "Przebudowę drogi gminnej
Niemianowice-Kuczki".
 zarzadzenie_45_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-27 11:11:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 44/07 z dnia 31 lipca 2007r. dot:
Powołania Komisji Przetargowej w sprawie
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości
Małęczyn ul. Szkolna".
 zarzadzenie_44_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-27 11:08:52, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 43/07 z dnia 30 lipca 2007r. w
sprawie odbioru boiska wielofunkcyjnego przy
Publicznym Gimnazjum w Goździe.
 zarzadzenie_43_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-25 12:43:13, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 42/07 z dnia 20 lipca 2007r. w
sprawie realizacji Rządowego programu pomocy
uczniom w 2007r.
 zarzadzenie_42_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-25 12:41:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 41/07 z dnia 25 lipca 2007r. w
sprawie: określenia warunków wypłaty
ekwiwalentu członkom OSP za udział w działaniu
ratowniczym i szkoleniu.
 zarzadzenie_41_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-25 12:39:54, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 40/07 z dnia 23 lipca 2007r. dot:
Powołania Komisji Przetargowej w sprawie
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej
na budowę kanalizacji sanitarnej.
 zarzadzenie_40_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-25 12:22:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 39/07 z dnia 23 lipca 2007r. dot:
Powołania Komisji Przetargowej w sprawie
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
na "Wykonanie robót budowlanych - Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Niemianowice, Kuczki, Klwatka - II - ETAP".
 zarzadzenie_39_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-25 12:15:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 38/07 z dnia 23.07.2007r. w
sprawie: odbioru końcowego zadania: "Przebudowa
drogi gminnej w miejscowości Kuczki Wieś".
 zarzadzenie_38_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-25 12:12:16, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 37/2007 z dnia 23.07.2007r. w
sprawie: odbioru końcowego zadania: "Budowa drogi
gminnej w miejscowości Gózd ul. Kościelna".
 zarzadzenie_37_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-25 12:10:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 36/07 z dnia 16 lipca 2007 roku
dot: powołania Komisji Przetargowej w sprawie
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej
na budowę kanalizacji sanitarnej.
 zarzadzenie_36_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-25 12:05:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie nr 35/2007 z dnia 09.07.2007 w
sprawie: odbioru boiska wielofunkcyjnego przy
Publicznym Gimnazjum w Goździe.
 zarzadzenie_35_2007.pdf
Data wprowadzenia informacji 2007-10-25 11:34:58, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska

Zobacz:
   2020
   2019
   2018
   2017
   2016
   2015
   2014
   2013
   2012
   2011
   2010
   2009
   2008
   2007
   2006
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gozd.pl