bip.gozd.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Gózd www.gozd.pl
Konkursy na wolne stanowiska pracy strona główna 

Konkursy na wolne stanowiska pracy
Wyniki naboru na stanowisko kierownika Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Goździe

UG_020920_wyniki_naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-02 12:45:47 Informację zaktualizowano 2020-09-02 12:56:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wyniki naboru na stanowisko kierownika Gminnego
Ośrodka Zdrowia
 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-02 12:45:36, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy:
inspektor ds. geodezji w Urzędzie Gminy w
Goździe

UG_260820_wyniki_naboru.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-26 15:17:59, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza nabór na wolne
stanowisko pracy: inspektor ds. geodezji 1/2 etatu
w Urzędzie Gminy w Goździe

UG_060820_wakat.pdf

UG_060820_wakat_oswiadczenie.pdf

UG_060820_wakat_zgoda_na_przetwarzanie_danych.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-06 13:37:12, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy:
inspektor ds. geodezji 1/2 etatu w Urzędzie Gminy
w Goździe

UG_270720_wyniki_naboru.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-27 16:11:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Oogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Goździe

Zarzadzenie_Nr_38_2020.pdf

UG_140720_ogloszenie_wakat.pdf

UG_140720_regulamin_przeprowadzenia_konkursu.pdf

UG_140720_oswiadczenie.pdf

UG_140720_zgoda_na_przetwarzanie_danych.pdf

UG_140720_klauzula.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-14 13:54:38, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza nabór na wolne
stanowisko pracy: inspektor ds. geodezji 1/2 etatu
w Urzędzie Gminy w Goździe

UG_090720_wakat.pdf

UG_090720_wakat_oswiadczenie.pdf

UG_090720_wakat_kwestionariusz.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-09 15:04:52, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy: inspektor ds.
geodezji 1/2 etatu w Urzędzie Gminy w Goździe

UG_080720_lista_kandydatow.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-08 13:05:06, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza nabór na wolne
stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Goździe:
inspektor do spraw geodezji -1/2 etatu

UG_230620_wakat.pdf

UG_230620_wakat_zal1_kwestionariusz_osobowy.pdf

UG_230620_wakat_zal2_oswiadczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-23 14:00:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Oogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Goździe

W trosce o bezpieczeństwo osób uczestniczących w procedurze konkursowej Wójt Gminy Gózd Zarzadzeniem Nr 18/2020 uchylił Zarządzenie Nr 15/2020 z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu.

UG_180320_Ogloszenie.pdf

UG_180320_Oswiadczenie.pdf

UG_180320_RODO.pdf

UG_180320_klauzuIa RODO.pdf

UG_180320_Regulamin_przeprowadzenia_konkursu.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-18 15:12:23 Informację zaktualizowano 2020-03-27 14:02:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy:
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Goździe

UG_270220_wyniki_naboru.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-27 14:42:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o liście kandydatów spełniających
wymagania formalne na stanowisko urzędnicze:
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Goździe

UG_240220_informacja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-24 16:54:51, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza nabór na stanowisko
urzędnicze: kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Goździe

UG_060220_wakat.pdf

UG_060220_wakat_zal1_kwestionariusz_osobowy.pdf

UG_060220_wakat_zal2_oswiadczenie.pdf

UG_060220_wakat_zal3_zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-06 15:00:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy:
podinspektor ds. świadczeń wychowawczych w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goździe

UG_121219_wyniki_naboru_2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-12 15:23:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy:
podinspektor ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Goździe

UG_121219_wyniki_naboru_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-12 15:21:50 Informację zaktualizowano 2019-12-12 15:22:38, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy: podinspektor ds.
świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Goździe

UG_091219_lista_kandydatow2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-09 13:19:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy: podinspektor ds.
świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Goździe

UG_091219_lista_kandydatow1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-09 13:18:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza nabór na wolne
stanowisko pracy - podinspektor ds. świadczeń
wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Goździe

UG_201119_wakat_swiadczenia_wychowawcze.pdf

UG_201119_wakat_swiadczenia_wychowawcze_zal1_kwestionariusz.pdf

UG_201119_wakat_swiadczenia_wychowawcze_zal2_oswiadczenie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-20 15:00:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza nabór na wolne
stanowisko pracy - podinspektor ds. świadczeń
rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Goździe

UG_201119_wakat_swiadczenia_rodzinne.pdf

UG_201119_wakat_swiadczenia_rodzinne_zal1_kwestionariusz.pdf

UG_201119_wakat_swiadczenia_rodzinne_zal2_oswiadczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-20 14:57:53, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
Referent ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy
w Goździe.
 UG_300819_wyniki_naboru.pdf.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-08-30 14:23:45, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy: referenet ds.
ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Goździe

UG_290819_lista_kandydatow

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-29 09:38:55, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy:
referent do spraw ochrony środowiska

UG_010819_wakat.pdf

UG_010819_wakat_zalaczniki.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-01 14:13:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy:
referent ds. rolnictwa, przyrody i ochrony
środowiska w Urzędzie Gminy w Goździe
 UG_281218_wyniki_naboru_rolnictwo.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-12-28 14:08:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy:
referent ds. budownictwa w Urzędzie Gminy w
Goździe
 UG_281218_Wyniki_naboru_budownictwo.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-12-28 14:06:00 Informację zaktualizowano 2018-12-28 14:12:16, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko: referent ds. rolnictwa,
przyrody i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w
Goździe

UG_211218_lista_kandydatow_rolnictwo

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-21 14:07:42, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko: referent ds. budownictwa w
Urzędzie Gminy w Goździe

UG_211218_lista_kandydatow_budownictwo

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-21 14:05:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy -
referent ds. rolnictwa, przyrody i ochrony
środowiska w Urzędzie Gminy w Goździe

UG_061218_ogloszenie_wakat2.pdf

UG_061218_kwestionariusz_osobowy1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-06 15:46:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy -
referent ds. budownictwa w Urzędzie Gminy w
Goździe

UG_061218_ogloszenie_wakat_1.pdf

UG_061218_kwestionariusz_osobowy.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-06 15:44:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Tadeusza Kościuszki w Kłonówku-Kolonii

UG_070717_wynik_naboru_3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-07 12:45:53 Informację zaktualizowano 2017-07-07 12:50:12, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Kuczkach-Kolonii
 UG_070717_wyniki_naboru_2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-07-07 12:43:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana
Kochanowskiego w Małęczynie
 UG_070717_wyniki_naboru_1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-07-07 12:42:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza konkursy na kandydatów
na stanowiska dyrektorów następujących szkół,
dla których organem prowadzącym jest gmina
Gózd; 1. Publicznej Szkoły Podstawowej im. T.
Kościuszki w Kłonówku-Kolonii; 2. Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z klasami
gimnazjalnymi w Kuczkach-Kolonii; 3. Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego z
klasami gimnazjalnymi w Małęczynie

UG_050517_ogloszenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-05 16:44:49 Informację zaktualizowano 2017-06-06 07:53:30, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. M.
Konopnickiej w Podgórze
 UG_110716_wyniki_naboru_1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-11 12:47:37 Informację zaktualizowano 2016-07-11 16:26:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. H.
Sienkiewicza w Klwatce Królewskiej
 UG_070716_wyniki_naboru.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-07 14:46:30, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół w Goździe
 UG_040716_wniki_naboru.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-04 12:31:33, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza konkursy na kandydatów
na stanowiska dyrektorów następujących szkól
publicznych, placówek publicznych, dla których
organem prowadzącym jest gmina Gózd: 1) Zespołu
Szkół w Goździe, 2) Publicznej Szkoły
Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Klwatce, 3)
Publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej
w Podgórze
 UG_070616_ogloszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-06-07 12:31:28 Informację zaktualizowano 2016-06-07 12:45:11, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy:
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe
 UG_260416_wyniki_naboru.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-04-26 13:15:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
podinspektor ds. świadczeń wychowawczych w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goździe
 UG_010416_wyniki_naboru.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-04-01 14:28:43 Informację zaktualizowano 2016-04-01 14:30:18, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy podinspektor ds.
świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Goździe
 UG_230316_lista_kandydatow.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-03-23 09:34:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza konkurs na stanowisko
dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe

UG_210316_ogloszenie_konkurs.pdf

UG_210316_zal_kwestionariusz.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-21 11:18:06, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze - podinspektor ds.
świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Goździe

UG_070316_kwestionariusz.pdf

 UG_070316_wakat.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-03-07 10:51:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
ds. mienia komunalnego i ochrony środowiska w
Urzędzie Gminy w Goździe
 UG_270116_informaja_wyniki_naboru.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-01-27 11:45:36, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy ds. mienia
komunalnego i ochrony środowiska w Urzędzie
Gminy w Goździe.
 UG_210116_lista_kandydatow.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-01-21 13:56:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza nabór na wolne
stanowisko pracy ds. mienia komunalnego i ochrony
środowiska w Urzędzie Gminy w Goździe.

UG_301215_wakat.pdf

kwestionariusz_osobowy.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-30 10:56:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Małęczynie
 UG_010715_wyniki_naboru.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-01 10:58:32, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
referent ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy
w Goździe
 UG_160914_wyniki_naboru.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-09-16 08:29:52, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy referent ds.
gospodarki odpadmi w Urzędzie Gminy w Goździe.
 UG_09092014_lista_kandydatow.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-09-09 09:52:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza nabór na wolne
stanowisko pracy referent ds. gospodarki odpadami
w Urzędzie Gminy w Goździe.

UG_25082014_wakat.pdf

UG_25082014_kwestionariusz_osobowy.pdf

UG_25082014_dodatkowe_informacje.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-08-25 11:30:04, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
referenta w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym
Szkół w Goździe
 ZEAS_050514_wyniki_naboru.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-05-05 13:19:59, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne określone w ogłoszeniu o naborze na
stanowisko referenta w Zespole Ekonomiczno
Administracyjnym Szkół w Goździe
 ZEAS_090414_lista_kandydatow.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-09 12:44:45, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Dyrektor Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego
Szkół w Goździe ogłasza nabór na wolne
stanowisko pracy referenta w ZEAS w Goździe

ZEAS_250314_wakat.pdf

ZEAS_250314_kwestionariusz osobowy.doc

ZEAS_250314_dodatkowe_ informacje.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-25 10:52:00, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko -
INFORMATYK projektu pn.: "INTERNET w gminie Gózd
- sz@nsą na lepsze jutro..." z zatrudnieniem na
czas określony do 30.09.2015 r. w wymiarze 1/2
etatu
 UG_300913_wyniki.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-30 13:40:13 Informację zaktualizowano 2013-09-30 13:52:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko - INFORMATYK projektu pn.:
"INTERNET w gminie Gózd - sz@nsą na lepsze
jutro..." z zatrudnieniem na czas określony do
30.09.2015 r. w wymiarze 1/2 etatu
 UG_270913_lista_kandydatow.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-27 10:36:27 Informację zaktualizowano 2013-09-27 10:40:49, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza nabór na wolne
stanowisko - INFORMATYK projektu pn.: "INTERNET -
w gminie Gózd - sz@nsą na lepsze jutro..." z
zatrudnieniem na czas określony do 30.09.2015 r.
w wymiarze 1/2 etetu
 UG_120913_wakat.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-09-12 09:16:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Dyrektora Zespołu Szkół w Kuczkach Kolonii
 ZEAS_030812_wyniki_naboru.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-08-03 10:36:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Dyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej im. T.
Kościuszki w Kłonówku
 UG_300712_informacja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-30 11:56:32, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza konkurs na kandydata na
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kuczkach
Kolonii (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II, Publiczne Gimnazjum), dla którego
organem prowadzącym jest Gmina Gózd
 UG_030712_wakat_kuczki.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-03 16:09:52, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza konkurs na kandydata na
stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kłonówku,
dla którego organem prowadzącym jest Gmina Gózd
 UG_030712_wakat_klonowek.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-03 15:53:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
inspektora ds. BHP w wymiarze 0,06 etatu w
Publicznej Szkole Podstawowej w Kuczkach Kolonii
 PSP_Kuczki_200212_informacja_2a.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-21 08:39:20 Informację zaktualizowano 2012-04-27 11:06:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
inspektra ds. BHP w wymiarze 0,06 etatu w
Publicznej Szkole Podstawowej w Podgórze
 PSP_Podgora_200212_informaja_2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-20 16:00:32 Informację zaktualizowano 2012-04-27 10:45:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
inspektora ds. BHP w wymiarze 0,12 etatu w Zespole
Szkół Ogółnokształcących w Małęczynie
 ZSO_Maleczyn_200212_wyniki.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-20 14:52:21 Informację zaktualizowano 2012-04-26 14:00:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
inspektora ds. BHP w wymiarze 0,06 etatu w
Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce
 PSP_Klwatka_200212_wyniki.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-20 14:49:56 Informację zaktualizowano 2012-04-26 14:00:49, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
inspektora ds. BHP w wymiarze 0,06 etatu w
Publicznej Szkole Podstawowej w Kłonówku
 PSP_Klonowek_200212_wyniki.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-20 13:25:39 Informację zaktualizowano 2012-04-26 14:01:40, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
inspektora ds. BHP w wymiarze 0,06 etatu w
Publicznym Gimnazjum w Kuczkach Kolonii
 PG_Kuczki_200212_informacja_2a.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-20 12:23:49 Informację zaktualizowano 2012-04-27 11:00:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
inspektora ds. BHP w wymiarze 5/40 etatu w Zespole
Szkół w Goździe
 SZ_Gozd_170212_informacja_2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-17 15:15:36 Informację zaktualizowano 2012-04-27 10:46:41, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy inspektora ds. BHP w
wymiarze 5/40 etatu w Zespole Szkół w Goździe
 ZS_Gozd_130212_lista_3.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-13 16:10:21 Informację zaktualizowano 2012-04-27 12:25:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy inspektora ds. BHP w
wymiarze 0,06 etatu w PSP im. M. Konopnickiej w
Podgórze
 PSP_Podgora_130212_lista_3.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-13 15:28:36 Informację zaktualizowano 2012-04-27 12:26:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy inspektora ds. BHP w
wymiarze 0,06 etatu w PSP w Kłonówku
 PSP_Klonowek_130212_lista_3.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-13 14:19:00 Informację zaktualizowano 2012-04-27 12:27:18, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy inspektora ds. BHP w
wymiarze 0,12 etatu w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Małęczynie
 ZSO_Maleczyn_130212_lista_3.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-13 14:15:10 Informację zaktualizowano 2012-04-27 12:28:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy inspektora ds. BHP w
wymiarze 0,06 etatu w PSP im. Jana Pawła II w
Kuczkach Kolonii
 PSP_Kuczki_130212_lista_3.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-13 14:13:06 Informację zaktualizowano 2012-04-27 12:28:51, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy inspektora ds. BHP w
wymiarze 0,06 etatu w Publicznym Gimnazjum w
Kuczkach Kolonii
 PG_Kuczki_130212_lista_3.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-13 14:10:40 Informację zaktualizowano 2012-04-27 12:29:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Ogłoszenie o liście kandydatów na stanowisko
inspektora BHP w Publicznej Szkole Podstawowej w
Klwatce

PSP_Klwatka_130212_lista_kandydatow.pdf

PSP_Klwatka_130212_zarzadzenie_dyrektora.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-13 10:18:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza konkurs na kandydata na
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Goździe,
w skład którego wchodzą: Samorządowe
Przedszkole, Publiczna Szkoła Podstawowa i
Publiczne Gimnazjum w Goździe
 UG_030212_konkurs.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-03 14:47:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuczkach
Kolonii ogłasza nabór na stanowisko pracy
inspektora ds. BHP w 0,06 etatu
 PSP_Kuczki_Kol_030212_wakat.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-03 13:50:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Kuczkach Kolonii
ogłasza nabór na stanowisko pracy inspektora ds
BHP w wymairze 0,06 etatu
 PG_Kuczki_Kol_030212_wakat.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-03 13:47:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Dyrektor Zespołu Szkół w Goździe ogłasza
nabór na stanowisko pracy inspektora ds BHP w
wymiarze 5/40 etatu

ZS_Gozd_020212_wakat_BHP.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-03 13:40:59, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w
Kłonówku ogłasza nabór na stanowisko pracy
inspektora ds BHP w wymiarze 0,06 etatu
 PSP_Klonowek_030212_wakat.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-03 13:25:55, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce
ogłasza nabór na stanowisko pracy inspektora ds
BHP w wymiarze 0,06 etatu
 PSP_Klwatka_030212_wakat.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-03 10:47:39, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Małęczynie ogłasza nabór na stanowisko pracy
inspektora ds BHP w wymiarze 0,12 etatu
 ZSO_Maleczyn_020212_wakat.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-02 14:32:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Podgórze ogłasza nabór na
stanowisko pracy inspektora ds BHP w wymiarze 0,06
etatu
 PSP_Podgora_020212_wakat.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-02-02 13:37:06, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy po
0,06 etatu w 4 szkołach podstawowych i 1-nym
ginmnazjum oraz po 0,12 et w 2-ch zespołach
szkół na terenie Gminy Gózd
 ZEAS_190112_wyniki_naboru.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-19 13:37:42, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy:
referent ds. mienia komunalnego i gospodarki
gruntami w Urzędzie Gminy w Goździe
 UG_160112_wyniki_naboru.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-16 14:19:12, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko pracy: referent ds. mienia
komunalnego i gospodarki gruntami w Urzędzie
Gminy w Goździe.
 UG_040112_lista_kandydatow.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-04 13:39:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wójt Gminy Gózd ogłasza nabór na wolne
stanowisko pracy referent ds. mienia komunalnego i
gospodarki gruntami w Urzędzie Gminy w Goździe.

UG_191211_wakat.pdf

kwestionariusz_osobowy_druk.pdf

dodatkowe_informacje_druk.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-19 11:55:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego
Szkół w Goździe ogłasza nabór na stanowisko
pracy inspektora ds. BHP w placówkach
oświatowych na terenie Gminy Gózd.
 ZEAS_191211_wakat.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-19 11:54:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego
Szkół w Goździe ogłasza konkurs na kandydata
na stanowisko dyrektora: Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Goździe.
 ZEAS_300611_konkurs_na_dyrektora.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-06-30 13:37:51 Informację zaktualizowano 2011-07-11 14:09:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w
wymiarze 1/16 et w Urzędzie Gminy w Goździe.
 UG_110111_wyniki_ naboru.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-01-11 13:14:52, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stnowisko pracy: inspektor ds.
bezpieczeństwa i higieny pracy w wymiarze 1/16
etatu w Urzędzie Gminy w Goździe.
 UG_031210_lista_kandydatow.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-12-03 13:25:42, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gozd.pl