bip.gozd.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gozd.pl
Zawiadomienia_Informacje strona główna 
Informacja o zamiarze bezpośredniego zawarcia
rocznej umowy na świadczenie usług przewozowych
na gminnych liniach komunikacyjnych

UG_151223_informacja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-12-15 09:31:32.
Informacja o wydaniu w dniu 12 października 2023
r. decyzji określającej środowiskowe
uwarunkowania zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie
drogi gminnej nr 350114W Lipiny-Gózd,
realizowanego na działkach nr ew. 1366 w obrębie
Gózd oraz 380 w obrębie Piskornica

ROSiMK_121023_informacja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-10-12 14:57:03.
Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z
dnia 15 września 2023 r. o prawie Stron do
czynnego udziału w każdym stadium postępowania
w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie
drogi gminnej nr 350114W Lipiny-Gózd,
realizowanego na działkach ewidencyjnych nr 1366
obręb Gózd oraz 380 obręb Piskornica

ROSiMK_150923_zawiadomienie_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-09-15 13:54:59.
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu
granic nieruchomości

UG_280823_zwiadomienie

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-08-28 13:43:39.
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu
granic nieruchomości

ROSiMK_110823_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-08-11 12:52:39.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych ofertach
Wykonawców na zadanie pn.: Wykonanie
rozgraniczenia nieruchomości gruntowej,
położonej w obrębie Kłonówek, gm. Gózd,
oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 644 z
działką sąsiednią nr 148

ROSiMK_300523_zawiadomienie_wybor_oferty_2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-05-30 12:21:37.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania oraz o odrzuconych oferatach
Wykonawców na zadania pn.: Wykonanie
rozgraniczenia nieruchomości gruntowej
położonej w obrębie Kłonówek, gm. Gózd,
oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 148 z
działką sąsiednią nr 149

ROSiMK_300523_zawiadomienie_wybor_oferty_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-05-30 12:17:09.
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 19
maja 2023 r. o toczącym się postępowaniu
administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia
przez Powiat Radomski z mocy prawa z dniem 1
stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości
położonej w gminie Gózd, w obrębie 0009 Gózd,
oznaczonej jako działka nr 2236/17 o pow. 0,0004
ha zajętej pod drogę publiczną-powiatową nr 34
430 (obecnie 3525W) Słupica - Gózd

WM_300523_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-05-30 12:07:19.
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 5
kwietnia 2023 r. o toczących się postępowaniach
administracyjnych w sprawach wydania decyzji
potwierdzających nabycie z dniam 1 stycznia 1991
r. z mocy prawa przez Powiat Radomski prawa
własności nieruchomości położonych w powiecie
radomskim, gmina Gózd, w obrębie 0004 Piskornica
i w obrębie 0009 Gózd

WM_270423_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-04-27 14:24:56.
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o toczących
się postępowaniach administracyjnych w sprawach
wydania decyzji potwierdzających nabycie z dniem
1 stycznia 1999 r. z mocy prawa przez Powiat
Radomski prawa własności nieruchomości
położonych w pow. radomskim, gm. Gózd, obręb
0009 Gózd, zajętych pod drogę publiczną -
powiatową nr 34 430 (obnecnie nr 3525W) Słupica
- Gózd

WM_120423_zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-04-12 14:23:51.
Informacja o realizacji kontroli zarządczej za
2022 rok

UG_140323_informacja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-03-14 12:15:32.
Informacja o wydaniu w dniu 6 lutego 2023 r.
decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania
dla przedsięwzięcia polegającego na
"Przebudowie drogi gminnej w miejscowości
Kłonów" realizowanego na działkach nr ew. 294 i
488 w obrębie Kłonów w miejscowości Kłonów

ROŚiMK_060223_Informacja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-02-06 16:30:23 | Data modyfikacji: 2023-02-09 10:50:02.
Informacja o wydaniu w dniu 6 lutego 2023 r.
decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania
dla przedsięwzięcia polegającego na
"Przebudowie drogi gminnej Wojsławice-Kłonów"
realizowanego na działkach nr ew. 121/1, 121/2,
121/3 w obrębie Kłonówek-Kolonia w
miejscowościach: Wojsławice, Kłonówek-Kolonia

ROŚiMK_060223_informacja1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-02-06 16:26:35.

Zobacz:
 2024 .  2023 .  2022 .  2021 .  2020 .  2019 . 
Data wprowadzenia: 2023-02-06 16:26:35
Opublikowane przez: Agnieszka D?browska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gozd.pl