bip.gozd.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gozd.pl
Decyzje strona główna 
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 14 listopada
2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pod nazwą: Budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia PE Ø 63 na
działkach o nr. ewid.: 278/12, 821/21 w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

BGK_221119_decyzja3.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-11-22 14:44:01.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 14 listopada
2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pod nazwą: Budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia PE Ø 40 na
działkach o nr. ewid.: 528/4, 672/2 w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

BGK_221119_decyzja2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-11-22 14:40:56.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 14 listopada
2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pod nazwą: Budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia PE Ø 63 na
działkach o nr. ewid.: 680, 675/2, 682/3, 682/6,
682/1, 681/1 w miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

BGK_221119_decyzja1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-11-22 14:36:54.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 24 października
2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pn.: Budowa
gazociągu średniego ciśnienia PE Ø 63 na
działce nr ewid. 213 w miejscowości Małęczyn,
gm. Gózd

BGK_241019_decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-10-25 14:42:43.
Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego dla
Gminy Miasta Radom, ul. J. Kilińskiego, 26-600
Radom na wykonanie urządzeń - rowów
odwadniających, obustronnych wzdłuż
projektowanego odcinka drogi powiatowej Nr 3528W

WODY_POLSKIE_171019_decyzja_.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-10-17 10:34:38 | Data modyfikacji: 2019-10-17 10:36:28.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 23 września
2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod nazwą: Budowa gazociągu
średniego ciśnienia PE Ø 63, PE Ø 40 na
działkach o nr. ewid. 162, 163, 100, 53/2, 54/2,
55/2, 56/2, 57/2, 58/2, 59/2, 60/2, 61/2, 253/2,
264/1, 62/2, 834/2, 833/2, 64/2, 61/8 w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

BGK_011019_decyzja2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-10-01 13:01:28.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 23 września
2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod nazwą: Budowa gazociągu
średniego ciśnienia PE Ø 63, PE Ø 40 na
działkach o nr. ewid. 287/1, 285/1, 284/26,
284/24 w miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

BGK_011019_decyzja1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-10-01 12:56:07.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 9 września 2019
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pod nazwą:
Przebudowa napowietrznej linii
elektroenergetycznej średniego napięcia
"Gołębiów-Zwoleń" na odcinku od węzła
Klwatka do węzła Myśliszewice

BGK_100919_decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-09-11 10:34:40.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 5 sierpnia 2019
r. o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod nazwą: Budowa stacji bazowej
telefonii komórkowej P4 "RAD3317C" wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną na
działce o nr. ewid. 551/4 położonej w
miejscowości Klwatka Królewska, gm. Gózd

BGK_140819_decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-08-14 14:05:44.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 8 sierpnia 2019
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znczeniu gminnym polegającej na:
Budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego nr
26838 WRA_GOZD_KUCZKIKOL na działce ew. 279/2
położonej w miejscowości Kuczki-Kolonia, gm.
Gózd

BGK_120819_decyzja4.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-08-13 11:43:39 | Data modyfikacji: 2019-08-14 14:02:20.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 8 sierpnia 2019
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pod nazwą: Budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia PE Ø 63 na
działkach nr ewid.: 711/7, 711/20, 864/6, 751
położonych w miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

BGK_120819_decyzja3.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-08-13 11:39:46.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 5 sierpnia 2019
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pod nazwą: Budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia PE Ø 63 na
działkach o nr. ewid.: 672/2, 522//15, 510/1,
472/9 w miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

BGK_120819_decyzja2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-08-13 11:33:55.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 5 sierpnia 2019
r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pod nazwą: Budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia PE Ø 63 na
części działki nr ewid. 863/4 w miejscowości
Małęczyn, gm. Gózd

BGK_120819_decyzja1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-08-13 11:26:39.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 30 lipca 2019 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pod nazwą: Budowa
obiektu infrastruktury technicznej WA-0085
obejmującej: budowę wieży telekomunikacyjnej z
wyposażeniem, montaż anten radiolinii na wieży
i urządzeń technicznych pod wieżą, wykonanie
ogrodzenia i budowa wewnętrznej linii
zasilającej, położonej w miejscowości
Grzmucin, gm. Gózd na działce o nr. ew. 266

BGK_310719_decyzja2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-31 14:39:54.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 1 lipca 2019 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pod nazwą: Budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia PE Ø63 na
działce o nr. ew. 287/1 w miejscowości
Małęczyn, gm. Gózd

BGK_310719_decyzja1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-31 14:33:52.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 8 lipca 2019 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pod nazwą: Budowa
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej,
energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej na
działkach o nr. ewid.: 462/10, 510/1, 513/2
położonych w miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

BGK_260719_decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-26 09:53:47.
Decyzja Wójta Gminy Gózd z dnia 1 lipca 2019 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji
polegającej na budowie obiektu infrastruktury
technicznej WA-0084 obejmującej: budowę wieży
telekomunikacyjnej z wyposażeniem, montaż anten
radiolinii na wieży i urządzen technicznych pod
wieżą, wykonanie ogrodzenia i budowę
wewnętrznej linii zasilającej na działce nr ew.
843 położonej w miejscowości Gózd, gm. Gózd

BGK_050719_decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-05 13:49:26 | Data modyfikacji: 2019-07-08 11:39:18.
Ddecyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pn.: Budowa
gazociągu średniego ciśnienia PE Ø 63, PE Ø
40 w miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

BGK_040419_decyzja5.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-04-04 15:12:44.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pn.: Budowa
gazociągu średniego ciśnienia PE Ø 90, PE Ø
63, PE Ø 40 w miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

BGK_040419_decyzja4.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-04-04 15:09:49.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pn.: Budowa
gazociągu średniego ciśnienia PE Ø 63 i PE Ø
90 w miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

BGK_040419_decyzja3.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-04-04 15:05:25.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pn.: Budowa
gazociągu średniego ciśnienia PE Ø 40 w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd

BGK_040419_decyzja2.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-04-04 14:58:50.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pn.: Budowa sieci
elektroenergetycznej niskiego napięcia w
miejscowościach: Klwatka i Niemianowice

BGK_040419_decyzja1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-04-04 14:53:48.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym pn.: Budowa sieci
wodociągowej położonej na działkach nr ew.
1037/8, 1037/10, 1037/11, 1037/12, 1037/13,
1037/14, 1037/15 w m. Wojsławice, gm. Gózd

BGK_140319_decyzja.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-03-14 11:43:34.

Zobacz:
 2020 .  2019 . 
Data wprowadzenia: 2019-03-14 11:43:34
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gozd.pl