bip.gozd.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gozd.pl
Postanowienia strona główna 

2019
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 30 grudnia
2019 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie drogi
pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 3528W
Kiedrzyn - Radom na działkach nr ew. 18/1, 18/2,
133 obręb Kiedrzyn i nr ew. 1/1 obręb Małęczyn

ROŚiMK_301219_Postanowienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-01-16 12:12:55.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 31 grudnia
2019 r. o wyznaczeniu siedmiodniowego terminu do
wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału
dowodowego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Rozbudowa Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie na
działce o nr. ew. 137, 170, 171 obręb 0018
Kłonów, gm. Gózd, powiat radomski, woj.
mazowieckie

ROŚiMK_311219_postanowienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-12-31 12:27:50.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 30 grudnia
2019 r. o dopuszczeniu dowodów znajdujących się
w aktach sprawy ROŚiMK.6220.8.2017/18/19

ROŚiMK_301219_postanowienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-12-30 15:26:31 | Data modyfikacji: 2019-12-30 15:34:53.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 16 grudnia
2019 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy ustalającej środowiskowe uwarunkowania
dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie
fermy drobiu w Kłonowie na działce ew. o nr.
141/1, obręb 0018 Kłonów, gmina Gózd, powiat
radomski

ROŚiMK_161219_postanowienie_nowy_termin_ferma_drobiu.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-12-16 15:12:08.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 16 grudnia
2019 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy ustalającej środowiskowe uwarunkowania
dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie
Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie na działce
ew. o nr. 141/1, obręb 0018 Kłonów, gmina
Gózd, powiat radomski

ROSiMK_161219_postanowienie_nowy_termin.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-12-16 15:09:06.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 16 grudnia
2019 r. o wyznaczeniu siedmiodniowego terminu do
wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału
dowodowego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Budowie Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie na
działce ew. o nr. 141/1, obręb 0018 Kłonów,
gm. Gózd, powiat radomski

ROŚiMK_161219_postanowienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-12-16 15:05:19.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 13 grudnia
2019 r. o dopuszczeniu dowodu z dokumentów
znajdujących się w aktach sprawy
ROŚiMK.6220.1.2017/18/19

ROŚiMK_161219_zawiadomienie_obwieszczenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-12-16 15:00:35.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 18
listopada 2019 r. o zawieszeniu postępowania w
sprawie wydania decyzji ustalającej warunki
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
polegającej na budowie obiektu infrastruktury
technicznej WA-0084 obejmującej budowę wieży
telekomunikacyjnej z wyposażeniem, montaż anten
radiolinii...

BGK_271119_postanowienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-11-27 12:29:33.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 4
listopada 2019 r. o wyznaczeniu nowego terminu
załatwienia sprawy o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Rozbudowie Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie na
działce o nr. ewid. 137, 170, 171 obręb
Kłonów, gm. Gózd, powiat radomski, woj.
mazowieckie

ROSiMK_041119_postanowienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-11-04 15:57:36.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 17
października 2019 r. o wyznaczeniu nowego terminu
załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie na
działce o nr. ew. 141/1, obręb 0018 Kłonów,
gmin Gózd

ROSiMK_171019_postanowienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-10-17 15:34:38.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 25
września 2019 r. o wyznaczeniu nowego terminu
załatwienia sprawy ustalającej środowiskowe
uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego
na: "Rozbudowa fermy drobiu w Kłonowie na
działkach ew. o nr. 137, 170, 171 obręb 0018
Kłonów, gm. Gózd, powiat radomski, woj.
mazowieckie"

ROSiMK_250919_postanowienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-09-25 14:05:29.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 2 sierpnia
2019 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowa
Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie na działce o
nr. ew. 137, 170, 171, obręb 0018 Kłonów, gm.
Gózd, pow. radomski, woj. mazowieckie

ROSiMK_020819_postanowienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-08-02 12:22:02.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 18 lipca
2019 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy ustalającej środowiskowe uwarunkowania
dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa
fermy drobiu w Kłonowie na działce ew. o nr.
141/1, obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd, pow.
radomski, woj. mazowieckie"

ROSiMK_180719_postanowienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-18 12:40:38.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 17 lipca
2019 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy o wydanie decyzji ustalającej
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie:
"Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie na działce
o nr. ew. 141/1, obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd,
powiat radomski, woj. mazowieckie"

ROŚiMK_170719_postanowienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-17 14:46:00.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 1 lipca
2019 r. o dopuszczeniu Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Przeciwdziałania Elektroskażeniom
"Prawo do życia" do udziału w postępowaniu na
prawach strony w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 246 położonej w
miejscowości Grzmucin polegającej na budowie
obiektu infrastruktury technicznej WA-0084

BGK_010719_postanowienie_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-07-05 13:55:17 | Data modyfikacji: 2019-07-08 11:39:43.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 26 czerwca
2019 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy ustalającej środowiskowe uwarunkowania
dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowa
fermy drobiu w Kłonowie na działkach ew. o nr.
137, 170, 171 obręb Kłonów, gmina Gózd, powiat
radomski, woj. mazowieckie

ROŚiMK_260619_postanowienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-06-28 14:20:09.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd o wyznaczeniu
nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Rozbudowie Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie na
działce o nr ew. 137, 170, 171 obręb Kłonów,
gm. Gózd, pow. radomski, woj. mazowieckie

ROSiMK_040619_postanowienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-06-04 12:31:33.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 16 maja
2019 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy ustalającej środowiskowe uwarunkowania
dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie
fermy drobiu w Kłonowie na działce ew. o nr.
141/1, obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd, pow.
radomski, woj. mazowieckie

ROSiMK_160519_postanowienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-05-17 13:16:14.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 15 maja
2019 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Budowie
gospodarstwa hodowalnego w Kłonowie na działce o
nr. ew. 141/1, obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd,
pow. radomski, woj. mazowieckie

ROSiMK_150519_postanowienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-05-17 13:12:36.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 25 marca
2019 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy ustalającej środowiskowe uwarunkowania
dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie
fermy drobiu w Kłonowie na działkach ew. o nr.
137, 170, 171, obręb Kłonów, gm. Gózd"

ROSiMK_270319_postanowienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-03-27 14:07:00.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 18 lutego
2019 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy ustalającej środowiskowe uwarunkowania
dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie
fermy drobiu w Kłonowie na działce ew. o nr
141/1, obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd, pow.
radomski, woj mazowieckie"

ROŚiMK_180219_postanowienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-02-19 11:55:34.
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 4 lutego
2019 r. o sprostowaniu z urzędu oczywistej
omyłki pisarskiej w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20
grudnia 2018 r. pn.: budowa linii kablowej SN
15kV, budowa słupów SN 15kV w m. Niemianowice,
gm. Gózd

BGK_040219_postanowienie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-02-05 12:41:44.

Zobacz:
 2020 .  2019 . 
Data wprowadzenia: 2019-02-05 12:41:44
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gozd.pl