bip.gozd.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Gózd www.gozd.pl
Taryfy za wodę i ścieki strona główna 

Taryfy za wodę i ścieki
Stawki opłat za wodę i ścieki w 2024 roku

Wysokosc_stawek_2024_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-12-07 13:32:02, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Stawki opłat za wodę i ścieki w 2023 roku

Wysokosc_stawek_2023.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-13 13:53:08, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2022 r.
zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na
terenie Gminy Gózd na okres trzech lat

Decyzja_WA_RZT_70_300_2021_10.pdf

Zalacznik_TARYFA.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-24 11:23:30, wprowadzający: Agnieszka D?browska
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gozd.pl