bip.gozd.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Gózd www.gozd.pl
Oświadczenia majątkowe > 2019 strona główna 

2019
Józef Drab - Dyrektor Zespołu
Ekonomiczno-Administarcyjnego Szkół w Goździe

OM_2019_Drab.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-26 10:43:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Dorota Maria Rogala - Dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Kuczkach-Kolonii

OM_2019_Rogala.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-26 10:44:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Mariola Baran-Bębeńca - Dyrektor Publicznej
Szkoły Podstawowej w Kłonówku-Kolonii

Mariola Baran-Bębeńca - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłonówku-Kolonii

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-26 10:45:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Sławomir Marek Czyż - Dyrektor Zespołu Szkół
w Goździe

OM_2019_Czyz.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-26 10:46:13, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Agnieszka Kwiecień - Dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Podgórze

OM_2019_Kwiecien.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-26 10:47:06, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Jolanta Zieba - Dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Małęczynie

OM_2019_Zieba.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-26 10:49:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Dorota Adamska - Dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Klwatce Królewskiej

OM_2019_Adamska.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-26 10:50:36, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Lech Zahorski - Kierownik Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Goździe

OM_2019_Zahorski.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-26 10:51:40, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Elżbieta Halina Krawczyk - Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe

OM_2019_Krawczyk.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-26 10:52:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Elżbieta Siczek - Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Goździe

OM_2019_Siczek.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-26 10:53:40, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Bożena Skiba - starszy pracownik socjalny GOPS w
Goździe

OM_2019_Skiba.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-26 10:54:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Anna Marczykowska - inspektor w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Goździe

OM_2019_Marczykowska.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-26 10:55:51, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska

Zobacz:
 Radni .  Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych .  Pracownicy Urzędu Gminy . 
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gozd.pl